Viedokļa paušana par izstrādē esošiem ES tiesību aktiem vai politikas iniciatīvām

Lai iesaistītu ES dalībvalstu iedzīvotājus un uzņēmējus ES ekonomikas politikas veidošanā, ES institūcijas lielu uzmanību pievērš konsultācijām ar nevalstiskajiem partneriem. Izmantojot internetu ikvienam ir iespēja izteikt savu viedokli par topošajiem ES tiesību aktiem un politikas dokumentiem.

Ar aktuālajām Eiropas Komisijas ierosinātajām publiskajām apspriešanām var iepazīties portālā Izsaki viedokli (Have Your Say). Caur portālu var iesnigt viedokli par dažādu politiku jautājumiem, t.sk. rūpniecības, uzņēmējdarbības, konkurences un iekšējā tirgus jomās. Portālā ir pieejama arī rezultāti par tām sabiedriskajām apspriešanām, kuras jau beigušās.

Viedokļa paušana par jau pieņemtiem ES tiesību aktiem

Nodrošināt labāku regulējumu iedzīvotājiem un uzņēmējiem ir viena no ES prioritātēm. Lai nodrošinātu ES darbības efektivitāti, katrā politikas cikla posmā (plānošana, īstenošana, kontrole un pārskatīšana) tiek vērtēta ES tiesību aktu (piem. Regulas, Direktīvas) ietekme. Tāpēc ikviens iedzīvotājs, uzņēmējs, to pārstāvošās apvienības un publiskās pārvaldes institūcijas ir aicinātas iesaistīties labāka ES regulējuma īstenošanā, sniedzot viedokli, komentārus vai ieteikumus par tā sauktajiem F4F (Fit For Purpose) uzlabojumiem.

Eiropas Komisijas interneta vietnē var sekot līdzi katras iniciatīvas gaitai un izmaiņām, kuras izteiktas likumdošanas procedūras ietvaros. Vietnē ir iespējams iepazīties arī citiem iesniegtajiem priekšlikumiem.

Aktuālie ES priekšlikumi

ES tiesību aktu priekšlikumi, par kuriem var viedokli sniegt EM
Skatīt vairāk