Viedokļa paušana par izstrādes stadijā esošiem ES tiesību aktiem vai politikas iniciatīvām

Lai iesaistītu ES dalībvalstu iedzīvotājus un uzņēmējus ES ekonomikas politikas veidošanā, ES institūcijas lielu uzmanību pievērš konsultācijām ar nevalstiskajiem partneriem. Izmantojot internetu ikvienam ir iespēja izteikt savu viedokli par topošajiem ES tiesību aktiem un politikas dokumentiem.

Ar aktuālajām Eiropas Komisijas ierosinātajām publiskajām apspriešanām var iepazīties portālā Jūsu balss Eiropā (Your Voice in Europe). Caur portālu var iesnigt viedokli par dažādu politiku jautājumiem, t.sk. enerģētikas, konkurences, iekšējā tirgus un uzņēmējdarbības jomās.

Portālā ir pieejama arī rezultāti par tām sabiedriskajām apspriešanām, kuras jau beigušās.

Viedokļa paušana par pieņemtiem ES tiesību aktiem

Nodrošināt labāku regulējumu iedzīvotājiem un uzņēmējiem ir viena no ES prioritātēm. Lai nodrošinātu ES darbības efektivitāti, katrā politikas cikla posmā (plānošana, īstenošana, kontrole un pārskatīšana) tiek vērtēta ES tiesību aktu (piem. Regulas, Direktīvas) ietekme. Tāpēc ikviens iedzīvotājs, uzņēmējs, to pārstāvošās apvienības un publiskās pārvaldes institūcijas ir aicinātas iesaistīties labāka ES regulējuma īstenošanā, sniedzot viedokli, komentārus vai ieteikumus par tā sauktajiem REFIT (Fit For Purpose) uzlabojumiem. 

Eiropas Komisijas interneta vietnē var sekot līdzi katras iniciatīvas gaitai un izmaiņām, kuras izteiktas likumdošanas procedūras ietvaros. Vietnē ir iespējams iepazīties arī citiem iesniegtajiem priekšlikumiem.