Dalība ES publiskajās konsultācijās

Viedokļa paušana par izstrādes stadijā esošu ES tiesību aktu vai politikas iniciatīvu

Lai iesaistītu ES dalībvalstu iedzīvotājus un uzņēmējus ES ekonomikas politikas veidošanā, ES institūcijas lielu uzmanību pievērš konsultācijām ar nevalstiskajiem partneriem. Izmantojot internetu ikvienam ir iespēja izteikt savu viedokli par topošajiem ES tiesību aktiem un politikas dokumentiem.

 

Ar aktuālajām Eiropas Komisijas ierosinātajām publiskajām apspriešanām var iepazīties portālā Jūsu balss Eiropā (Your Voice in Europe). Caur portālu var iesnigt viedokli par dažādu politiku jautājumiem, t.sk. enerģētikas, konkurences, iekšējā tirgus un uzņēmējdarbības jomās.

 

Portālā ir pieejama arī rezultāti par tām sabiedriskajām apspriešanām, kuras jau beigušās.

 

Viedokļa paušana par pieņemtu ES tiesību aktu

Nodrošināt labāku regulējumu iedzīvotājiem un uzņēmējiem ir viena no ES prioritātēm. Lai nodrošinātu ES darbības efektivitāti, katrā politikas cikla posmā (plānošana, īstenošana, kontrole un pārskatīšana) tiek vērtēta ES tiesību aktu (piem. Regulas, Direktīvas) ietekme. Tāpēc ikviens iedzīvotājs, uzņēmējs, to pārstāvošās apvienības un publiskās pārvaldes institūcijas ir aicinātas iesaistīties labāka ES regulējuma īstenošanā, sniedzot Eiropas Komisijai viedokli, komentārus vai ieteikumus tā sauktajiem REFIT (Fit For Purpose) uzlabojumiem. 

 

Eiropas Komisijas interneta vietnē var sekot līdzi katras iniciatīvas gaitai un izmaiņām, kuras izteiktas likumdošanas procedūras ietvaros. Vietnē ir iespējams iepazīties arī citiem iesniegtajiem priekšlikumiem.

 

Lapas informācija atjaunota:    24-08-2020