1.2.1.2.i.2. pasākuma "Inovatīvu produktu un tehnoloģiju izstrāde"

Kopējais finansējums: 40 000 000 euro,

Projekta apraksts:

Projekta mērķis ir finansējuma pieejamības nodrošināšana jaunu produktu, tehnoloģiju un pakalpojumu izstrādei, kas veicina zemu oglekļa emisiju ekonomiku vai noturību pret klimata pārmaiņām vai pielāgošanos tām, piesaistot privāto līdzfinansējumu inovāciju ieviešanā.

Pieejamais atbalsts komersantam:

 • Atbalsts pieejams grantu veidā, līdz 5 000 000. euro vienam finansējuma saņēmējam.
 • Mērķa grupa ir sīkie (mikro), mazie, vidējie, lielie komersanti, konsorcijs t.sk. kapitālsabiedrības un pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizācijas, kas attīsta produktus un tehnoloģijas viedās specializācijas jomās.
 • Pētniecības projekta atbalsta intensitāte 25%-80% (rūpnieciskiem pētījumiem; eksperimentālām izstrādēm; tehniski ekonomiskai priekšizpētei).
 • Attiecināmās izmaksas finansējuma saņēmēja pētniecības projektu koordinācijai, sadarbības partneru pētniecības projekta darbībām.

Aktualitātes par ieviešanu: Noteikumu projekts atrodas izstrādes stadijā, plānots, ka atbalsts būs pieejams no 2024.gada, noteikumu projekts pieejams Tiesību aktu portālā

Kontaktpersona: 

Lauma Laurinoviča

Vecākais eksperts
Lauma.Laurinovica [at] em.gov.lv

5.1.1.1.i. investīcija " Pilnvērtīga inovāciju sistēmas pārvaldības modeļa izstrāde un tā nepārtraukta darbināšana”

Kopējais finansējums: 6 277 430 euro

Normatīvais regulējums un palīgmateriāli projektu iesniegumu sagatavošanai: Apstiprināts informatīvais ziņojums Ministru kabineta 2023.gada 13.jūnijā  “Informatīvais ziņojums “Par Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 5.1. reformu un investīciju virziena “Produktivitātes paaugstināšana caur investīciju apjoma palielināšanu P&A” 5.1.1.r. reforma “Inovāciju pārvaldība un privāto P&A investīciju motivācija” 5.1.1.1.i. investīcijas  “Pilnvērtīga inovāciju sistēmas pārvaldības modeļa izstrāde un tā nepārtraukta darbināšana” īstenošanu”

Pieejams: https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/96786681-4b03-4e5d-b82a-7ddd1162087e

Projekta apraksts:

Projekta mērķis ir sekmēt komersantu starptautiskās konkurētspējas, pelnītspējas un produktivitātes palielināšanu, veicot Atveseļošanas fonda ietvaros plānotās inovācijas pārvaldības reformu caur augstāku produktu un ieņēmumu zināšanu ietilpību un palielinātu produktu un tehnoloģiju eksportu.

Atlases veids: slēgtā kārtā, kurā pieteikumu iesniedz LIAA

Kontaktpersona: 

Anita Zimele

Departamenta direktora vietnieks
anita.zimele [at] em.gov.lv

5.1.1.2.i. investīcija "Atbalsta instruments pētniecībai un internacionalizācijai” trešās kārtas īstenošanas noteikumi

Kopējais finansējums: 5 248 431 euro

Normatīvais regulējums un palīgmateriāli projektu iesniegumu sagatavošanai:

Ministru kabineta 2023. gada 24. oktobra noteikumi Nr. 609 “Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 5.1. reformu un investīciju virziena "Produktivitātes paaugstināšana caur investīciju apjoma palielināšanu P&A" 5.1.1.r. reformas "Inovāciju pārvaldība un privāto P&A investīciju motivācija" 5.1.1.2.i. investīcijas "Atbalsta instruments pētniecībai un internacionalizācijai" trešās kārtas īstenošanas noteikumi”

Projekta apraksts:

Investīcijas mērķis ir nodrošināt finansējumu sadarbības tīklu dalībnieku internacionalizācijai un privāto pētniecības un attīstības investīciju apjoma palielināšanai.

Pieejamais atbalsts komersantam:

 • sadarbības tīkla dalībnieku pētniecības, pētniecības infrastruktūras un apmācību vajadzību identificēšanai, izņemot pētījumu veikšana;
 • jaunu, starptautisku kontaktu meklēšanai un veidošanai starp komersantiem un pētniekiem;
 • pieredzes un zināšanu pārnesesei (par sadarbības tīkla dalībniekiem saistošām inovācijām un jaunākajām tehnoloģijām);
 • tirgus izpētei, kas saistīta ar jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādi;
 • eksporta stratēģiju izstrādei, kas saistīta ar jaunu produktu izstrādi;
 • jaunu, starptautisku biznesa kontaktu meklēšanai un veidošanai;
 • vizītēm pie ārvalstu partneriem, kas saistītas ar jaunu produktu pārdošanu;
 • dalībai starptautiskajās izstādēs;
 • mārketinga un atpazīstamības aktivitātēm;
 • iesaistei starptautiskās tīklošanās platformās un organizācijās;
 • konsultāciju saņemšanai un pārstāvniecības nodrošināšanai “Horizon Europe”, “The Digital Europe Programme”, “European Council for Nuclear Research”, “European Space Agency” un līdzīga formāta Eiropas Savienības līmeņa inovāciju programmās.

Aktualitātes par ieviešanu: 2023. gada decembrī tiks uzsākta projektu iesniegumu atlase, aicinām sekot līdzi aktualitātēm  CFLA tīmekļvietnē.

Kontaktpersona:

5.1.1.2.i. investīcija "Atbalsta instruments pētniecībai un internacionalizācijai” otrās kārtas īstenošanas noteikumi

Kopējais finansējums: 47 663 651 euro

Projekta apraksts:

Projekta mērķis ir privāto pētniecības un attīstības investīciju apjoma palielināšana, veicot mērķētas publiskās investīcijas, kas sekmētu jaunu produktu un pakalpojumu izstrādi, kā arī zināšanu pārnesi tautsaimniecībā..

Pieejamais atbalsts komersantam:

 • Atbalsts pieejams grantu veidā, līdz 5 957 956  euro vienam finansējuma saņēmējam.
 • Mērķa grupa ir sīkie (mikro), mazie, vidējie, lielie komersanti, konsorcijs t.sk. kapitālsabiedrības un pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizācijas, kas attīsta produktus un tehnoloģijas viedās specializācijas jomās.
 • Pētniecības projekta atbalsta intensitāte 25%-80% (rūpnieciskiem pētījumiem; eksperimentālām izstrādēm; tehniski ekonomiskai priekšizpētei).
 • Attiecināmās izmaksas finansējuma saņēmēja pētniecības projektu koordinācijai, sadarbības partneru pētniecības projekta darbībām.

Aktualitātes par ieviešanu: Noteikumu projekts atrodas izstrādes stadijā, plānots, ka atbalsts būs pieejams no 2024.gada, noteikumu projekts pieejams Tiesību aktu portālā

Kontaktpersona: 

Lauma Laurinoviča

Vecākais eksperts
Lauma.Laurinovica [at] em.gov.lv

5.1.1.2.i. investīcija "Atbalsta instruments inovāciju klasteru attīstībai trešās kārtas īstenošanas noteikumi”

Kopējais finansējums: 5 248 431 euro

Projekta apraksts:

Investīcijas mērķis ir palielināt komersantu pētniecības un attīstības investīciju apjomu, izmantojot mērķtiecīgas publiskās investīcijas, kas veicina jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādi, to eksportu, kā arī zināšanu pārnesi tautsaimniecībā.

Pieejamais atbalsts komersantam:

 • sadarbības tīkla dalībnieku pētniecības, pētniecības infrastruktūras un apmācību vajadzību identificēšanai, izņemot pētījumu veikšana;
 • jaunu, starptautisku kontaktu meklēšanai un veidošanai starp komersantiem un pētniekiem;
 • pieredzes un zināšanu pārnesesei (par sadarbības tīkla dalībniekiem saistošām inovācijām un jaunākajām tehnoloģijām);
 • tirgus izpētei, kas saistīta ar jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādi;
 • eksporta stratēģiju izstrādei, kas saistīta ar jaunu produktu izstrādi;
 • jaunu, starptautisku biznesa kontaktu meklēšanai un veidošanai;
 • vizītēm pie ārvalstu partneriem, kas saistītas ar jaunu produktu pārdošanu;
 • dalībai starptautiskajās izstādēs;
 • mārketinga un atpazīstamības aktivitātēm;
 • iesaistei starptautiskās tīklošanās platformās un organizācijās;
 • konsultāciju saņemšanai un pārstāvniecības nodrošināšanai “Horizon Europe”, “The Digital Europe Programme”, “European Council for Nuclear Research”, “European Space Agency” un līdzīga formāta Eiropas Savienības līmeņa inovāciju programmās.

Aktualitātes par ieviešanu: Noteikumu projekts atrodas izstrādes stadijā, plānots, ka atbalsts būs pieejams no 2024.gada, noteikumu projekts pieejams Tiesību aktu portālā.

Kontaktpersona: 

5.1.1.2.i. investīcija "Atbalsta instruments pētniecībai un internacionalizācijai” ceturtās kārtas īstenošanas noteikumi

Kopējais finansējums: 31 000 000 euro

Projekta apraksts:

Projekta mērķis ir palielināt privātos pētniecības un attīstības izdevumus, izmantojot mērķtiecīgus valsts ieguldījumus, kas veicina jaunu produktu un tehnoloģiju attīstību, iesaistoties IPCEI.

Pieejamais atbalsts komersantam:

 • Mērķa grupa ir sīkie (mikro), mazie, vidējie, lielie komersanti, tai skaitā valsts kapitālsabiedrības, un pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizācijas, kas attīsta jaunus produktus, pakalpojumus un tehnoloģijas.
 • Pētniecības projekta atbalsta intensitāte 25%-80% (rūpnieciskiem pētījumiem; eksperimentālām izstrādēm; tehniski ekonomiskai priekšizpētei).
 • Attiecināmās izmaksas atbalsta saņēmēja projekta koordinācijai un pētniecības projekta darbībām.

Aktualitātes par ieviešanu: Noteikumu projekts atrodas izstrādes stadijā, plānots, ka atbalsts būs pieejams no 2024.gada, noteikumu projekts pieejams Tiesību aktu portālā.

Kontaktpersona:

Lauma Laurinoviča

Vecākais eksperts
Lauma.Laurinovica [at] em.gov.lv