Jaunumi

Ministru kabineta šā gada 17. decembra sēdē apstiprināti grozījumi ES fondu atbalsta programmā energoefektivitātes paaugstināšanai daudzdzīvokļu dzīvojamajās ēkās, kas atvieglo projektu iesniegumu iesniegšanas kārtību un iesniedzamos dokumentus, ja dzīvokļa īpašnieki lemj ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanu uzticēt energoefektivitātes pakalpojuma sniedzējam.

 

Ekonomikas ministrija rosināja izmaiņas atbalsta programmā, lai sekmētu privātā sektora investīcijas ēku energoefektivitātes uzlabošanai ar energoservisa kompāniju (ESKO) palīdzību. Vienlaikus ESKO regulējuma pilnveidošana paredzēs plašāku būvkomersantu iesaisti.

 

Ar grozījumiem Ekonomikas ministrija paredz šādus atvieglojumus: 1) pilnvarotai personai pirms granta pieteikuma iesniegšanas AS “Attīstības finanšu institūcija “Altum” (Altum) nav nepieciešams saņemt Altum atzinumu par energoefektivitātes paaugstināšanas tehnisko dokumentāciju. Altum veiks tehniskās dokumentācijas izvērtējumu tad, kad pilnvarotā persona iesniegs granta pieteikumu; 2) pilnvarotā persona izvēlas energoefektivitātes pakalpojuma sniedzēju atbilstoši Altum norādījumiem.

 

Tāpat arī ar grozījumiem MK noteikumos noteikts, ja energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanu nodrošina ESKO, tai arī jānodrošina, ka būvkomersants, autoruzraugs, būvuzraugs un citi piegādātāji, kas veiks energoefektivitātes projekta īstenošanu, atbilst Altum norādījumiem. Tāpat noteikts, ka ESKO kā pakalpojuma piegādātājam jābūt noteiktam atlases rezultātā, taču vienlaikus ESKO var būt būvdarbu veicējs. 

 

Detalizēti ar grozījumiem Ministru kabineta 2016. gada 15. marta noteikumos Nr. 160 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.1. specifiskā atbalsta mērķa pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās” īstenošanas noteikumi” var iepazīties Ministru kabineta tīmekļa vietnē.

 

Ekonomikas ministrijas

Sabiedrisko attiecību nodaļa

prese@em.gov.lv

67013193