Informējam, ka ir veikti  grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 16. jūnija noteikumos Nr. 312 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 016 – 15 “Būvakustika”” (turpmāk – būvnormatīvs).

 

Būtiskākās izmaiņas:

  1. No š.g. 6.marta, izstrādājot būvniecības ieceres dokumentāciju otrās un trešās grupas daudzdzīvokļu dzīvojamām un publiskām ēkām, būvakustikas sadaļā ir jānorāda telpu akustisko parametru vērtības, norobežojošo konstrukciju skaņu izolācijas vērtības, kā arī trokšņa līmeņu prognozes.
  2. Pie projektēšanas jāņem vērā būvnormatīva 3. pielikumā noteiktās skaņas izolācijas prasības ēku iekšējām būvkonstrukcijām.
  3. Sākot ar 2021.gada 1.janvāri jaunbūvējamām daudzdzīvokļu dzīvojamām un publiskām ēkām pie ēku nodošanas ekspluatācijā, būs jāveic skaņas izolācijas mērījumus ne mazāk kā trīs pārbaudes konstrukcijām (būvnormatīva 3.1 pielikums).

 

Grozījumi būvnormatīvā ir veikti, lai nodrošinātu kvalitatīvu dzīvojamo un publisko ēku fondu – ēkas un blakus tam dzirdamais trokšņu līmenis neradītu apdraudējumu cilvēka veselībai un darbam, atpūtai un miegam nepieciešamajai akustiskā komforta kvalitātei.