Breksits

2019.gada 17.oktorbrī starp Eiropas Savienības (ES) un Apvienotās Karalistes sarunu vedējiem tika panākta provizoriska vienošanās par tā sauktā Izstāšanās līguma saturu. 2019.gada 28.oktobrī ES piekrita izstāšanās sarunu termiņu, kas ļauj pusēm pabeigt iekšējās procedūras Izstāšanās līguma apstiprināšanai, pagarināt līdz 2020.gada 31.janvārim.

 

2020.gada janvāra beigās paredzēts balsojums par Izstāšanās līguma apstiprināšanu kā Apvienotās Karalistes parlamentā, tā Eiropas Parlamentā. Ja abi balsojumi būs pozitīvi, atlikušās procedūras Izstāšanās līguma ratifikācijai tiks noslēgtas līdz janvāra beigām un 2020.gada 31.janvāra pusnaktī pēc Centrāleiropas laika (attiecīgi 2020.gada 1.februārī plkst. 1:00 pēc Latvijas laika) Apvienotā Karaliste sakārtotā veidā izstāsies no ES.

 

Atbilstoši Izstāšanās līgumam no 2020.gada 1.februāra līdz 31.decembrim iestāsies pārejas periods, kura laikā Apvienotā Karaliste vairs nebūs ES dalībvalsts, bet uz to turpinās attiekties ES tiesības un pienākumi. ES un Apvienotās Karalistes sadarbība šajā laikā turpināsies tāpat kā līdz šim ar vienīgo izņēmumu, ka Apvienotā Karaliste vairs nepiedalīsies ES lēmumu pieņemšanā.

 

Pārejas periodā turpināsies sarunas par ES un Apvienotās Karalistes turpmākajām attiecībām jeb pušu attiecībām sākot ar 2021.gada 1.janvāri. To paredz 2019.gada 17.oktobra pušu kopīgā Politiskā deklarācija par nākotnes attiecību ietvaru. Politiskajā deklarācijā ir apstiprināts, ka pusēm ir skaidrs nodoms izstrādāt nolīgumus un iespējami drīz pēc Apvienotās Karalistes izstāšanās no ES sākt oficiālu sarunu procesu, lai tās varētu stāties spēkā, ja iespējams, jau pēc pārejas perioda beigām.

 

Ņemot vērā Apvienotās Karalistes ģeogrāfiski tuvumu ES, būs nepieciešams uzturēt stingrus nosacījumus, kas nodrošinās līdzvērtīgus konkurences nosacījumus, stiprinās divpusējo un starptautisko sadarbību, kā arī veicinās ilgtspējīgu attīstību.

 

Ja izstāšanās līgumu kāda no pusēm neratificēs, tad tā saucamā "bezlīguma" scenārija gadījumā Apvienotā Karaliste kļūs par trešo valsti jeb valsti ārpus ES, kas nozīmē, ka savstarpējās attiecības starp Apvienoto Karalisti un ES notiks saskaņā ar Pasaules Tirdzniecības organizācijas noteikumiem, kur abas puses ir dalībnieces. Praksē tas nozīmē, ka sadarbība ar Apvienoto Karalisti būs balstītas uz tādiem pašiem nosacījumiem kā ar ASV, Ķīnu vai Krieviju.

 

Lasiet vairāk:

Brexit sarunas (avots Ārlietu ministrija)

Brexit sagatavotības kontrolsaraksts uzņēmumiem, kas darbojas ES (2019.gada septembris, avots Eiropas Komisija)

Muitas rokasgrāmata uzņēmumiem (2019.gada aprīlis, avots Eiropas Komisija)

Patērētāju tiesības bezlīguma Brexit gadījumā (2019.gada marts, avots Eiropas Komisija)

Studijas un praktiskā apmācība Apvienotajā Karalistē bezlīguma Brexit gadījumā (2019.gada marts, avots Eiropas Komisija)

Ceļošana starp Apvienoto Karalisti un ES bezlīguma Brexit gadījumā (2019.gada marts, avots Eiropas Komisija)

Paredzamās pārmaiņas, kas iestāsies neatkarīgi no faktiskā nākotnes scenārija (avots Eiropas Komisija)

Lapas informācija atjaunota:    21-01-2020