1.2.1.4.i. “Energoefektivitātes uzlabošana valsts sektora ēkās, t.sk. vēsturiskajās ēkās”

Kopējais finansējums: 23 956 000 euro

Normatīvais regulējums un palīgmateriāli projektu iesniegumu sagatavošanai: -

Projektu atlases rezultāti: Ierobežota projektu iesniegumu atlase.

Projekta apraksts: Investīcijas mērķis ir veikt ieguldījumus energoefektivitātes uzlabošanai un pārejai uz atjaunojamiem energoresursiem valsts sektora ēkās, kurās tiek nodrošināta kultūras funkcija, tai skaitā vēsturiskajās ēkās, lai panāktu kopējās primārās enerģijas patēriņa samazinājumu, veicinātu pāreju uz atjaunojamo energoresursu izmantošanu enerģijas ražošanā, kā arī panāktu siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājumu

Projekta galvenās darbības ir:

 • ēkas energoefektivitātes paaugstināšana atbilstoši energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumiem, kas noteikti ēkas energosertifikācijas dokumentācijā:
  • būvdarbu veikšana ēku norobežojošajās konstrukcijās, ēku inženiertehnisko, tai skaitā, apkures, ūdensapgādes, ventilācijas un dzesēšanas sistēmu atjaunošana, pārbūve vai izveide;
  • atjaunojamos energoresursus izmantojošu siltumenerģijas ražošanas avotu iegāde un uzstādīšana;
  • ēku un inženiertehnisko sistēmu automatizētās vadības un kontroles sistēmu iegāde un uzstādīšana;
 • projekta tehniskās dokumentācijas sagatavošana;
 • ēkas restaurācijas un iekšējās apdares darbi (ja, īstenojot energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus, tiek skarta ēkas iekšējā apdare – attiecas tikai uz to daļu, kas tiek skarta), lai nodrošinātu ēkas sākotnējo arhitektonisko un iekštelpu apdares detaļu vizuālo un tehnisko stāvokli;
 • ēkas konstrukciju atjaunošanas un restaurācijas darbi (ja, īstenojot energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus, tiek skarta ēkas konstrukcija – attiecas tikai uz to daļu, kas tiek skarta);
 • projekta vadības un uzraudzības nodrošināšana;
 • informācijas un publicitātes pasākumi par projekta īstenošanu.

Pieejamais atbalsts: Investīcijas mērķa grupa ir valsts sektora ēku, tai skaitā vēsturisko ēku, īpašnieki un lietotāji.

Aktualitātes par ieviešanu: Noteikumu projekts tiek izstrādāts, plānots, ka atbalsts būs pieejams no 2023. gada 2. pusgada, noteikumu projekts pieejams TAP portālā 22-TA-2941.

Kontaktpersona: