SAM 1.2.2.1. pasākums "Atbalsts Digitālo inovāciju centru un reģionālo kontaktpunktu izveidei"

Kopējais finansējums: 7 895 580 euro

Projekta apraksts:

Investīcijas mērķis ir ar digitālo tehnoloģiju ieviešanas palīdzību veicināt komersantu konkurētspēju, kā arī digitālu un inovatīvu publisko pārvaldi, kurā tiek izmantotas tikpat modernas tehnoloģijas kā privātajā sektorā, veicināt risinājumu ieviešanu sasaistē ar viedās specializācijas stratēģiju, paaugstināt komersantu izpratni par digitālo tehnoloģiju sniegtajām priekšrocībām, kā arī nodrošināt piekļūstamību digitālās transformācijas procesu atbalstam visā Latvijas Republikas teritorijā un nodrošināt Latvijas pilntiesīgu iesaisti kopējā Eiropas digitālās inovācijas centra tīklā.

Aktualitātes par ieviešanu: Atbalsts būs pieejams no 2024.gada.

Kontaktpersona:

Kristīne Karlsberga

Vecākais eksperts
kristine.karlsberga [at] em.gov.lv