Pilnais nosaukums: 2.2.1.3.i. investīcija " Atbalsts jaunu produktu un pakalpojumu ieviešanai uzņēmējdarbībā"

Kopējais finansējums: 24 300 000 euro

Normatīvais regulējums un palīgmateriāli projektu iesniegumu sagatavošanai: Noteikumu projekts atrodas izstrādes stadijā, plānots, ka atbalsts būs pieejams 2023.gada 3.cet.

Apstiprinātais finansējuma saņēmējs – kompetences centri

Projekta apraksts:

Projekta mērķis ir veicināt jaunu digitālu produktu un pakalpojumu radīšanu, kas palīdzētu Latvijas ekonomikai atgūties no krīzes un veicinātu konkurētspēju nākotnē ar mūsdienīgu automatizācijas, robotizācijas un darba kontroles rīku ieviešanu ražotnē, kā arī atbalstīt uzņēmuma specifikai personalizētu ekomercijas risinājumu ieviešanu pārdošanas procesos.

Projekta galvenās darbības ir:

  • informēt par atbalsta programmas īstenošanas nosacījumiem;
  • nodrošināt grantu izsniegšanu un uzraudzību;
  • nodrošināt publicitātes pasākumus

Pieejamais atbalsts komersantam:

Projekta mērķa grupas jeb gala labuma guvēji ir:

  • sīkais (mikro), mazais, vidējais, lielais komersants, t.sk. valsts kapitālsabiedrība;
  • konsorcijs un koncerni;
  • pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizācijas, kas attīsta produktus un tehnoloģijas viedās specializācijas jomās.

Projekta izmaksas ir 24 300 000 euro, kas 100% tiek finansētas no Atveseļošanas fonda.

Atbalsts pieejams grantu veidā, līdz 4 860 000 milj. EUR vienam finansējuma saņēmējam.

Pētniecības projekta atbalsta intensitāte ir 25%-80% (rūpnieciskiem pētījumiem; eksperimentālām izstrādēm; tehniski ekonomiskai priekšizpētei).

Granta saņemšanai būs jāiesniedz EDIC atzinums, kas ir novērtējums par digitālo un inovāciju briedumu pēc otrreizēja testa un par veikto investīciju atbilstību digitālās attīstības ceļa kartei, kā apliecinājums, ka digitālās attīstības ceļa kartē noteiktais ir izpildīts un konkrēto iekārtu vai programmatūras iegāde ir sniegusi pienesumu procesu digitalizācijā.

Grants nevarēs saņemt, ja atzinums būs negatīvs jeb izvērtējuma rezultāti nenorādīs uzlabojumus digitalizācijas kopējā līmenī pret iepriekšējo.

Aktualitātes par ieviešanu: Noteikumu projekts atrodas izstrādes stadijā, plānots, ka atbalsts būs pieejams no 2023. gada 3.cet.

Kontaktpersona: