2.2.1.3.i. investīcija " Atbalsts jaunu produktu un pakalpojumu ieviešanai uzņēmējdarbībā"

Kopējais finansējums: 24 300 000 euro

Normatīvais regulējums un palīgmateriāli projektu iesniegumu sagatavošanai: Noteikumu projekts atrodas izstrādes stadijā, plānots, ka atbalsts būs pieejams no 2024. gada.

Apstiprinātais finansējuma saņēmējs – kompetences centri

Projekta apraksts:

Projekta mērķis ir veicināt jaunu digitālu produktu un pakalpojumu radīšanu, kas palīdzētu Latvijas ekonomikai atgūties no krīzes un veicinātu konkurētspēju nākotnē ar mūsdienīgu automatizācijas, robotizācijas un darba kontroles rīku ieviešanu ražotnē, kā arī atbalstīt uzņēmuma specifikai personalizētu ekomercijas risinājumu ieviešanu pārdošanas procesos.

Projekta galvenās darbības ir:

  • informēt par atbalsta programmas īstenošanas nosacījumiem;
  • nodrošināt grantu izsniegšanu un uzraudzību;
  • nodrošināt publicitātes pasākumus

Pieejamais atbalsts komersantam:

Projekta mērķa grupas jeb gala labuma guvēji ir:

  • sīkais (mikro), mazais, vidējais, lielais komersants, t.sk. valsts kapitālsabiedrība;
  • konsorcijs un koncerni;
  • pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizācijas, kas attīsta produktus un tehnoloģijas viedās specializācijas jomās.

Projekta izmaksas ir 24 300 000 euro, kas 100% tiek finansētas no Atveseļošanas fonda.

Atbalsts pieejams grantu veidā, līdz 3 037 500 milj. euro vienam finansējuma saņēmējam.

Pētniecības projekta atbalsta intensitāte ir 25%-80% (rūpnieciskiem pētījumiem; eksperimentālām izstrādēm; tehniski ekonomiskai priekšizpētei).

Uzsākot pētniecības projekta īstenošanu jāveic digitālā brieduma tests un jāizstrādā digitālo attīstības ceļa karti. Atbilstoši kompetencei, digitālajam brieduma un attīstības ceļa kartei, tiek īstenots pētniecības projekts.

Aktualitātes par ieviešanu: Noteikumu projekts atrodas izstrādes stadijā, plānots, ka atbalsts būs pieejams no 2024. gada, noteikumu projekts pieejams TAP portālā

Kontaktpersona:

ES
ES