Precizēti nosacījumi Altum garantiju programmā uzņēmējiem

16-06-2020

Ministru kabineta 16. jūnija sēdē jaunā redakcijā apstiprināti MK noteikumi “Noteikumi par garantijām saimnieciskās darbības veicējiem konkurētspējas uzlabošanai”, kas precizē vairākas normas Altum kopš 2010. gada īstenotajā garantiju programmā.

 

Jaunajos MK noteikumos palielināts programmas finansējuma apmērs; pagarināts garantijas iespējamais termiņš līdz 15.gadiem; precizēti atbalsta piešķiršanas nosacījumi attiecībā uz parādu ierobežojumiem; skaidrāk noteikti ierobežojumi attiecībā uz nekustamo īpašumu nozari, lai izvairītos no interpretācijas iespējām, kā arī svītroti nosacījumi daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai, kas iekļauti atbalsta noteikumos par energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās.

 

Vienlaikus MK noteikumos precizēta informācija par programmas sagaidāmajiem rezultātiem,  prognozējot, ka līdz 2023. gada beigām programmas ietvaros kopumā tiks atbalstīti vairāk kā 500 saimnieciskās darbības veicēji.

 

Ņemot vēra grozījumus Komisijas regulās, reaģējot uz Covid-19 krīzes ietekmi uz ekonomiku, papildus līdz š.g. beigām aizdevumu garantijas varēs izsniegt par apgrozāmo līdzekļu aizdevumiem bez pierādīšanas par komersanta izaugsmi, attīstību vai darbības paplašināšanu.

 

Detalizēti ar MK noteikumiem “Noteikumi par garantijām saimnieciskās darbības veicējiem konkurētspējas uzlabošanai” var iepazīties Ministru kabineta tīmekļa vietnē. Līdz ar šo MK noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudēs Ministru kabineta 2010. gada 26. oktobra noteikumi Nr.997 „Noteikumi par garantijām komersantu un atbilstošu lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību konkurētspējas uzlabošanai”.

 

 

Ekonomikas ministrijas

Sabiedrisko attiecību nodaļa

prese@em.gov.lv

Lapas informācija atjaunota:    16-06-2020