Altum Energoefektivitāte

No šodienas, 27. aprīļa, iedzīvotājiem ir pieejama ALTUM atbalsta programma privātmāju energoefektivitātes uzlabošanai vai elektroenerģijas ražošanai, uzstādot saules paneļus vai nelielus vēja ģeneratorus. Pieteikumi jāiesniedz ALTUM klientu apkalpošanas portālā mans.altum.lv.

Ekonomikas ministrijas izstrādātās programmas atbalsts privātmāju īpašniekiem visā Latvijā paredzēts grantu, tehniskās palīdzības un garantiju veidā, un maksimālā atbalsta summa būs 6000 eiro.

Ņemot vērā gan privātmāju īpašnieku arvien pieaugošo interesi par alternatīvajiem energoresursiem pašpatēriņam, gan šā brīža energoresursu cenu svārstības, kā arī kritiski svarīgo nepieciešamību mums ikvienam domāt par Latvijas enerģētisko drošību un energoresursu racionālu lietošanu, jau pagājušajā gadā uzsāktajai programmai piešķirts papildu finansējums vairāk kā trīs miljonu eiro apmērā, lai sniegtu atbalstu privātmājām energoefektivitātes paaugstināšanai, tai skaitā arī saules paneļu un nelielu vēja ģeneratoru uzstādīšanai. Svarīgi, lai jau šajā būvniecības sezonā pēc iespējas vairāk privātmāju īstenotu šos energoefektivitātes projektus, tāpēc esam arī atvieglojuši būvniecības procedūru šādu projektu īstenošanai. Atbalsts privātmāju īpašniekiem gan energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai, gan saules paneļu un vēja ģeneratoru uzstādīšanai būs pieejams arī turpmāk jaunās ES struktūrfondu programmas ietvaros vismaz 40 milj. eiro apmērā,” uzsver ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs.

ALTUM valdes priekšsēdētājs Reinis Bērziņš: "Pagājušajā gadā atbalsta programma energoefektivitātes paaugstināšanai privātmāju īpašniekiem izpelnījās lielu interesi. Jaunajā programmā ir pieejami divreiz vairāk līdzekļu, proti, 3,27 miljoni eiro, kas varētu pietikt aptuveni 500 līdz 600 māju projektiem. Pagājušā gada pilotprogrammā kvalitatīvi īstenotie projekti sasniedza  siltumenerģijas ietaupījumu robežās no 26% līdz 70%, bet ēkas energoefektivitātes klase tika palielināta par vienu vai pat divām klasēm. Esam gatavi ar savu kompetenci un zināšanām turpināt energoefektivitātes programmu īstenošanu.”

Šī gada jaunums – privātmāju energoefektivitātes atbalsta programmā varēs pieteikties iedzīvotāji no visas Latvijas un īpašnieki, kas jau veikuši ēku energoefektivitātes pasākumus, varēs saņemt atbalstu arī pārejai uz atjaunojamiem energoresursiem. Programmai tiek aicināti pieteikties arī tie, kuri iepriekš ir saņēmuši ALTUM garantiju privātmājas iegādei. Lai pieteiktos dalībai programmā, šogad bankas aizdevums nav obligāta prasība – valsts atbalsta pasākumus var īstenot arī par saviem līdzekļiem. Ja atbalsta pasākumus ir plānots īstenot ar bankas aizdevuma palīdzību, vispirms ir jāvēršas pie savas komercbankas, lai saņemtu konsultāciju par aizdevuma saņemšanas iespējām. Jau pirmajā programmas dienā redzam ļoti lielu iedzīvotāju interesi. Pieteikumus izskatīsim iesniegšanas kārtībā un aicinām iedzīvotājus nekavēties ar dokumentu iesniegšanu," norāda ALTUM energoefektivitātes programmu departamenta vadītāja Ieva Vērzemniece.

ALTUM atbalsta saņēmējs Jānis Gagainis: “Pagājušajā gadā ēku energoefektivitātes programmas ietvaros dzīvojamā mājā ieviesu rekuperācijas sistēmu, un šobrīd mājā varam nodrošināt vienmērīgu gaisa apmaiņu, neatverot logus un nezaudējot siltuma enerģiju. Tā kā sistēma izvada ārā arī putekļus, ēkā būtiski uzlabojusies gaisa kvalitāte. Savukārt uzstādītie saules paneļi, kas sāka darboties šī gada janvārī, ražo elektrību jau saulei austot un pat sniegotos laikapstākļos, protams, nelielākos apjomos. Tagad - saulainās pavasara dienās - saražotas enerģijas apjoms ir tik liels, ka pietiek visai mājsaimniecībai. Mēneša beigās redzu, kāds ir saražotās, mājsaimniecībā patērētās un sistēmā nodotās enerģijas apjoms, ko varēšu izmantot rudens un ziemas mēnešos. Plānoju, ka uzstādītā rekuperācijas sistēma un saules paneļi atmaksāsies aptuveni 4,5 gadu laikā.”

Pieejamie atbalsta veidi

Lai pretendētu uz atbalstu ALTUM privātmāju energoefektivitātes programmā, mājai ir jāatbilst šādiem kritērijiem: māja atbilst viena vai divu dzīvokļu mājas klasei, tai ir jābūt nodotai ekspluatācijā, mājā netiek veikta saimnieciskā darbība, kā arī pieteikuma iesniedzējam ir jābūt ēkas īpašniekam un viņa apgādībā un kopā ar viņu jābūt deklarētam vismaz vienam bērnam. Šādi kritēriji ir noteikti Ministru kabineta noteikumos, kas regulē šīs atbalsta programmas darbību.

Grantu 5000 eiro apmērā un tehnisko palīdzību 1000 eiro apmērā varēs saņemt iedzīvotāji, kuriem pēc energoefektivitātes pasākumu īstenošanas ir paaugstināta dzīvojamās mājas energoefektivitātes klase vismaz līdz C līmenim un samazināts siltumenerģijas patēriņš apkurei vismaz par 20%.

Grantu elektroenerģijas ražošanas iekārtām – saules paneļiem vai vēja ģeneratoriem - varēs saņemt, ja plānots iegādāties un uzstādīt elektroenerģijas ražošanas iekārtas ar jaudu līdz 11,1 kW (ieskaitot) ar un bez pieslēguma kopējam elektroapgādes tīklam. Atbalsta apmērs būs atkarīgs no uzstādītās iekārtas jaudas.  

ALTUM arī izsniegs garantiju bankas aizdevumam līdz 30 % no aizdevuma summas, ja iedzīvotājam nepieciešams papildu nodrošinājums kredītiestādes aizdevumam, bet nepārsniedzot 20 000 eiro. Šādas garantijas termiņš ir desmit gadi, un uz to var pretendēt jebkura fiziska persona, kuras īpašumā ir ekspluatācijā nodota privātmāja. Garantija būs pieejama pēc sadarbības līgumu noslēgšanas ar bankām.

Infografika par atbalsta ietvaros veicamajiem darbiem pieejama šeit.

Detalizēta informācija par atbalstu ēku energoefektivitātes uzlabojumiem vai elektroenerģijas ražošanai pieejama šeit.

Pieteikuma iesniegšana un atbalsta saņemšana

Pieteikums jāiesniedz portālā mans.altum.lv, pievienojot tam nepieciešamos dokumentus. Pēc tā izvērtēšanas ALTUM sniegs atbildi pieteikuma iesniedzējam. Ja tā būs pozitīva, ALTUM noslēgs līgumu ar atbalsta saņēmēju. Pirms līguma parakstīšanas būs jāierodas ALTUM filiālē, lai veiktu personas identifikāciju. Finansiālā atbalsta līgums jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu un jāiesniedz mans.altum.lv. Pēc līguma noslēgšanas jāsāk īstenot privātmājas energoefektivitātes projektu, vai jāveic elektroenerģijas ražošanas tehnoloģisko iekārtu iegāde un uzstādīšana.

ALTUM atbalsts tiks izmaksāts tikai pēc projekta īstenošanas. 

Ministru kabinets apstiprināja grozījumus privātmāju energoefektivitātes paaugstināšanas atbalsta programmā š.g. 8. martā, piešķirot papildus finansējumu 3,27 miljonu eiro apmērā.

Papildu informācija, jaunumi un atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem par atbalsta programmu privātmāju energoefektivitātei atrodama ALTUM mājaslapā, kā arī iestādes sociālos tīklos Twitter, Facebook un LinkedIn.

Par ALTUM:

ALTUM ir valstij piederoša finanšu institūcija, kas piedāvā valsts atbalstu dažādām mērķa grupām ar finanšu instrumentu palīdzību (piemēram, aizdevumi, kredītu garantijas, ieguldījumi riska kapitāla fondos u.c.). ALTUM izstrādā un īsteno valsts atbalsta programmas, lai kompensētu tirgus nepilnības, kuras nevar atrisināt privātās finanšu institūcijas. 2017. gada jūnijā Moody’s ALTUM piešķīra Baa1 starptautisko kredītreitingu, kas apliecina tā stipro finanšu stabilitāti.

 

Papildu informācijai:

Sandra Eglīte

ALTUM sabiedrisko attiecību speciāliste
T: 26577810

sandra.eglite@altum.lv