attels

Latvijas augstvērtīgas un veselīgas pārtikas klastera mērķis ir sekmēt veselīgas, augstvērtīgas un drošas pārtikas ražošanas un pārstrādes attīstību un patēriņa pieaugumu.

 

Klastera darbības prioritārās jomas ir augstvērtīgas un veselīgas nišas pārtikas produktu attīstība un inovācijas, klastera biedru eksportspējas veicināšana, zināšanu un pieredzes apmaiņa biedru starpā, klastera internacionalizācija - starptautiskā un starpnozaru sadarbība. Klasteris sekmē zināšanu un tehnoloģiju pārnesi starp klastera biedriem, lai attīstītu jaunus produktus un lai internacionalizētu to aktivitātes un palīdzētu atrast partnerus un ekspertīzi ārvalstīs.

 

Klasteris ir iniciēts 2010.g kā Vidzemes plānošanas reģiona koordinēts pārtikas ražotāju, izglītības un pētniecības un atbalstošo organizāciju sadarbības tīkls, un no 2015. gada darbojas kā biedrība, kas apvieno gandrīz 30 biedrus un sadarbības tīkla dalībniekus. Klasteris ir ieguvis ESCA Bronzas līmeņa sertifikātu.

 

Latvijas augstvērtīgas un veselīgas pārtikas klasteris kopš 2011. g. aktīvi sadarbojas ar citiem klasteriem un organizācijām Eiropā, īstenojot iesaistoties un attīstot dažādus sadarbības projektus, tai skaitā Interreg, COSME, BSR Innovation Express un Horizon 2020 programmu ietvaros.

 

Klasteris ir atvērts jaunu biedru uzņemšanai un aktīvai sadarbībai bioekonomikas sektora vērtību ķēdes ietvaros.

attels  

Klasteris ir saņēmis Eiropas Klasteru   

Izcilības iniciatīvas bronzas novērtējumu 

 

Kontaktinformācija:

 

Kontaktpersona: 

Valdes loceklis Kristaps Ročāns (kristaps.rocans@vidzeme.lv)

Tel.nr. +371 29753011

Mājaslapa: http://www.clustercollaboration.eu/cluster-organisations/latvian-high-added-value-and-healthy-food-cluster

Vienotais e-pasts: klasteris@arei.lv