attels

Latvijas elektronikas un elektrotehnikas nozares klasteri veido 30 dažādu ar nozari saistītu komersantu, pētniecības, izglītības un citu saistītu institūciju sadarbības tīkls, kas darbojas noteiktā reģionā vai nozarē un savstarpēji saistītās nozarēs.
 

Klastera mērķis ir veicināt Latvijas elektronikas un elektrotehnikas nozares uzņēmumu, pētniecības un izglītības institūciju savstarpēji izdevīgu sadarbību, ceļot nozares konkurētspēju pasaules tirgū un attīstot inovatīvu un konkurētspējīgu produktu ražošanas ķēdes.
 

Kontaktinformācija:

 

Kontaktpersona: Ilgmārs Purmalis (ilgmars.purmalis@letera.lv

Tel.nr. +371 67288360

Mājaslapa: https://www.letera.lv/par-klasteri/

Vienotais e-pasts: letera@letera.lv