Jaunumi

Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) Ģenerālsekretārs Anhels Gurija (Angel Gurría) šā gada 29. maijā Rīgā prezentēja 2019. gada Ekonomikas pārskatu par Latviju. Ekonomikas pārskatā izvērtēta Latvijas ekonomiskā situācija, galveno reformu īstenošanas process, Latvijas tautsaimniecības izaicinājumi un sniegtas rekomendācijas.

 

Ekonomikas pārskatā norādīts, ka Latvijas ekonomikas izaugsme ir bijusi strauja, kas veicināja ienākumu konverģenci un atšķirību mazināšanos ar OECD attīstīto valstu vidējo līmeni. Taču, ņemot vērā globālās tendences, sagaidāms, ka Latvijas tautsaimniecības izaugsmes temps nākamajos gados nedaudz piebremzēsies. OECD uzsvērusi, ka Latvijai nepieciešams lielāku uzmanību pievērst ienākumu nevienlīdzības mazināšanai un produktivitātes palielināšanai, lai arī turpmāk nodrošinātu izaugsmi, konkurētspēju un iedzīvotāju labklājības pieaugumu.

 

"OECD ekspertu gatavotais Ekonomikas pārskats ir ļoti vērtīgs dokuments, kas būtu izmantojams ikdienas darbā gan politikas veidotājiem, gan valdībai. Tas palīdzēs Latvijai veiksmīgāk īstenot ekonomikas politiku un jau uzsāktās strukturālās reformas, kas ir tik svarīgas ilgtspējīgas ekonomikas izaugsmes un konkurētspējas nodrošināšanai. Esmu gandarīts, ka OECD sniegtās rekomendācijas atbilst Latvijas valdības prioritātēm un valdības rīcības plānam. Tas apliecina, ka Latvija ir uz pareizā ceļa," OECD Ekonomikas pārskata par Latviju prezentācijā uzsvēra ekonomikas ministrs Ralfs Nemiro.

 

“Īpaši vēlos uzsvērt OECD rekomendācijas attiecībā uz neapliekamā minimuma celšanu zemo algu saņēmējiem ēnu ekonomikas mazināšanai un mājokļu politiku, kurai līdz šim tika pievērsta pastarpināta uzmanība Latvijā. Tāpēc šodien iesniedzām OECD Ģenerālsekretāram Latvijas nodomu vēstuli ciešākas sadarbības uzsākšanai, lai izstrādātu efektīvākos mehānismus mājokļu pieejamības problēmas risināšanai Latvijā, turpina ekonomikas ministrs.

 

2019. gada Ekonomikas pārskatā par Latviju OECD lielu uzmanību pievērsusi produktivitātei. OECD uzskata, ka galvenie izaicinājumi produktivitātes palielināšanai Latvijā ir saistīti ar salīdzinoši augstu ienākumu nevienlīdzību, no vienas puses, un zemu inovācijas līmeni, no otras puses. Lai turpmāk nodrošinātu produktivitātes pieaugumu, OECD rekomendē Latvijai mazināt ienākumu nevienlīdzību, risināt reģionālās atšķirības starp pilsētām un laukiem, t.sk. palielināt pašvaldību izmērus, apvienojot vairākas pašvaldības, uzlabot sabiedriskā transporta organizāciju un mājokļu pieejamību reģionos, kas dinamiski attīstās un piedāvā iedzīvotājiem labākas nodarbinātības iespējas. Tāpat Latvijai jāuzlabo tieslietu sistēmas efektivitāte, jāturpina reformu īstenošana veselības aprūpē, kā arī jāstiprina izglītības, zinātnes un inovācijas sistēma. Darbaspēka prasmju trūkuma risināšanai OECD iesaka stiprināt darba vidē balstītās mācības un pieaugušo izglītību.

 

Ekonomikas pārskatā iekļautās OECD rekomendācijas Latvijai skar:

  • produktivitātē balstītu izaugsmi;
  • fiskālo politiku un nodokļu sistēmu;
  • veselības aprūpi;
  • reģionālās attīstības jautājumus (pašvaldību efektivitāte, sabiedriskā transporta organizācija, mājokļu pieejamība);
  • sociālās palīdzības sistēmu;
  • izglītības un zinātnes politiku;
  • un tieslietu sistēmu.

 

Saskaņā ar OECD praksi šāda veida pārskati tiek publicēti reizi divos gados –  2019. gada Ekonomikas pārskats par Latviju ir jau trešais. OECD mērķis ir sniegt valdībām palīdzību, nodrošinot tās ar iespējami labāko analīzi, pētījumiem, rekomendācijām un risinājumiem gandrīz ikvienā ekonomiskās politikas jomā.

 

2019. gada OECD Ekonomikas pārskats par Latviju  

Fotogalerija

 

Prezentācijas pasākuma videoieraksti (latviešu un angļu valodā)

 

 

Evita Urpena

Ekonomikas ministrijas

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

Tālrunis 67013193

E-pasts: Evita.Urpena@em.gov.lvprese@em.gov.lv

Web: www.em.gov.lv

Twitter: @EM_gov_lv

Facebook: http://www.facebook.com/ekonomikasministrija  http://www.facebook.com/atbalstsuznemejiem

Flickr: https://www.flickr.com/photos/ekonomikasministrija

Yoytube: http://www.youtube.com/ekonomikasministrija