attels

 

Metālapstrādes klastera projekts ir Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociācijas (MASOC) organizēta iniciatīva, kas, balstoties uz iepriekšējo gadu projektiem, aktivitātēm un īstenoto sadarbību, iniciē kopīgas aktivitātes un konsolidē resursus ar mērķi paaugstināt iesaistīto uzņēmumu un pastarpināti visas nozares eksportspēju un starptautisko konkurētspēju.
 

Klastera mērķis ir tā dalībnieku starptautiskās konkurētspējas stiprināšana, eksporta apjomu pieaugums un jaunu produktu attīstība, balstoties uz ciešu sadarbību starp uzņēmumiem, pētniecības, izglītības un citām saistītajām institūcijām.
 

Kontaktinformācija:

 

Kontaktpersona: Toms Grīnfelds (toms.grinfelds@masoc.lv

Tel.nr. +371 67554825

Mājaslapahttp://www.masoc.lv/aktivitates/projekti/klastera-projekts

Vienotais e-pasts: masoc@masoc.lv