Jaunumi

Valdība operatīvi reaģējusi uz Covid-19 izraisīto krīzi ekonomikā un visai īsā laikā radījusi virkni krīzes atbalsta pasākumus, kas pieejami uzņēmējiem, kuri saskaras ar vīrusa ierobežošanas pasākumu izraisītajām sekām. Šodien valdība lēma par vēl vairākām izmaiņām ES fondu atbalsta programmās, tostarp dodot iespēju uzņēmējiem pagarināt Altum aizdevumu atmaksas termiņu līdz 12 mēnešiem, kā arī paredzot iespēju ražošanas telpu un infrastruktūras izveides vai rekonstrukcijas projekta īstenotājiem lūgt projekta īstenošanas termiņa pagarinājumu dēļ apstākļiem, kas apdraud projekta īstenošanu sākotnēji paredzētajā laikā.
 

MK 28.aprīļa sēdē apstiprināja grozījumus četrās ES fondu atbalsta programmās, kuru ietvaros Altum izsniedz komersantiem dažādus aizdevumus - aizdevumus saimnieciskās darbības uzsācējiem un komersantiem konkurētspējas uzlabošanai,  mikroaizdevumus un starta aizdevumus, mikroaizdevumus un grantus Latvijas un Šveices sadarbības programmas individuālā projekta "Mikrokreditēšanas programma" ietvaros, kā arī aizdevumus sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības veicēju un lauksaimniecības un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību attīstības veicināšanai.

 

Līdz šim programmās bija noteikts maksimālais aizdevuma atmaksas termiņš, līdz ar to bija iespējams atlikt pamatsummas maksājumus, bet nebija iespējams pagarināt kopējo aizdevuma atmaksas termiņu. Minētā situācija negatīvi ietekmē aizņēmējus, kuriem aizdevuma atmaksas termiņš ir šogad vai 2021. gada pirmajā pusgadā, jo šobrīd Covid-19 izplatības dēļ būtiski samazinājušies saimnieciskās darbības ienākumi un prognozējams, ka aizdevuma līguma beigu termiņā daļa aizņēmēju nevarēs atmaksāt aizdevumu. Tāpēc šajās programmās veikti grozījumi, nosakot, ka maksimālais aizdevuma atmaksas termiņš var tikt pagarināts par atliktās pamatsummas atmaksas termiņu, kas var būt līdz 12 mēnešiem.

 

Vienlaikus MK palielināja ERAF finansējuma apmēru līdz 7 miljoniem eiro (šobrīd 5,8 miljoni) paralēlo aizdevumu saimnieciskās darbības veicējiem konkurētspējas uzlabošanai programmā. Programmas ietvaros saimnieciskās darbības veicēji Altum var saņemt finansējumu paralēlā aizdevuma veidā.

 

Tāpat MK apstiprināti arī grozījumi Ministru kabineta noteikumos par atbalstu ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai, paredzot iespēju projekta īstenotājiem lūgt projekta īstenošanas termiņa pagarinājumu dēļ apstākļiem, kas apdraud projekta mērķa sasniegšanu projekta iesniegumā paredzētajā laikā (šobrīd noteikts, ka projektu var īstenot ne ilgāk kā četrus gadus no dienas, kad noslēgts līgums par projekta īstenošanu, bet ne ilgāk kā līdz 2022. gada 31. decembrim).

 

Detalizēti ar Ministru kabineta apstiprinātajiem grozījumiem atbalsta programmās var iepazīties Ministru kabineta tīmekļa vietnē.

 

Ekonomikas ministrijas
Sabiedrisko attiecību nodaļa
prese@em.gov.lv