Jaunumi

Šā gada 23. augustā Ekonomikas ministrijā notika InnoEnergy, Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta (EIT) atbalstītā inovāciju fonda enerģijas ilgtspējas jomā un Ekonomikas ministrijas pārstāvju tikšanās, kuras laikā parakstīts sadarbības memorands. Tā mērķis ir nodrošināt tālāku partnerību, veicinot resursu, zināšanu un pieredzes apmaiņu jaunuzņēmumiem enerģētikas nozarē.

 

Pamatojoties uz sadarbības memorandu, puses apņemas kopīgi integrēt esošās zināšanas un uzkrāto pieredzi, veikt viedokļu, informācijas un iegūto atziņu apmaiņu inovāciju veicināšanai. Latvijas jaunuzņēmumiem InnoEnergy plāno sniegt pieeju organizācijas rīcībā esošiem resursiem, to skaitā dalībai dažādos starptautiskos konkursos un konferencēs, lai veicinātu jaunu un esošu enerģētikas uzņēmumu piekļuvi starptautiskajiem uzņēmumiem.

 

 

Kā norāda Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks Raimonds Aleksejenko: ”Šodien parakstītais sadarbības memorands nostiprinās ciešāku Latvijas saikni ar InnoEnergy konsorciju, tādējādi ļaujot abām pusēm – gan Ekonomikas ministrijai, gan InnoEnergy – veidot ciešākus kontaktus, izmantot abu pušu kompetences un zināšanas, lai veicinātu jaunu un inovatīvu ideju attīstību, vienlaikus nodrošinot īstenoto aktivitāšu saskaņotību un nepārklāšanos. Jau 2017. gadā Latvijā darbību uzsāka InnoEnergy akcelerators, kas atbalsta jaunu un inovatīvu biznesa ideju finansēšanu enerģētikas jomā un ir uzskatāms par labu papildinājumu inovācijas atbalsta aktivitāšu portfelim, ko jaunuzņēmumiem un inovācijas jomā aktīvajiem uzņēmumiem piedāvā Ekonomikas ministrija. Ceram, ka šī sadarbība rezultēsies ne tikai politikas veidošanas aspektā, bet arī nodrošinās Latvijā radītu jaunu, inovatīvu enerģētikas un viedo risinājumu projektu realizēšanu”.

 

Savukārt, InnoEnergy vadītājs Latvijā Viesturs Zeps akcentē, ka “aktīvāka sadarbība ar Ekonomikas ministriju ir loģisks solis enerģētikas nozares attīstībai un jaunuzņēmumu vides stimulēšanai. Parakstītais memorands ir pozitīvs signāls jaunajiem inovatoriem tālākai ideju attīstībai, sadarbības ietvaros iegūstot jaunas perspektīvas, potenciālo klientu, domubiedru un ekspertu tīklu starptautiskā līmenī. Tāpat tas ļauj Latvijas uzņēmumiem piekļūt virknei starptautisku iniciatīvu, piemēram, jauniem sadarbības tīkliem Eiropas Bateriju Alianses ietvaros. Jau pašlaik InnoEnergy izveidotajā inovāciju ekosistēmā ietilpst vairāk nekā 300 partneri, iekļaujot lielākos rūpnieciskos uzņēmumus, izpētes institūtus un universitātes Eiropā.”

 

2018.gada maijā InnoEnergy noslēdzis sadarbības memorandu arī ar Lietuvas Republikas Enerģijas ministriju, tādējādi sniedzot ieguldījumu enerģētikas nozares pilnveidošanai Baltijas reģionā.

           

 

Par InnoEnergy:

 

InnoEnergy ir 2010. gadā dibināts un Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta (EIT) atbalstīts inovāciju fonds enerģijas ilgtspējas jomā, kas līdzdarbojas un iegulda katrā projekta inovāciju tapšanas posmā. Pateicoties tā dalībnieku tīklam, InnoEnergy nodrošina plašas sadarbības iespējas, savedot kopā izgudrotājus un nozares speciālistus, pētniekus un uzņēmējus, absolventus un darba devējus, kā arī uzņēmējiem paver jaunas tirgus iespējas visā Eiropā. Uzņēmums strādā ar trīs būtiskām inovāciju jomām – izglītību, lai veicinātu izpratni par ilgtspējību un industrijas vajadzībām nākotnes darba tirgū; inovāciju projektiem, lai radītu komerciāli īstenojamas tehnoloģijas, kas sniedz rezultātus klientam; kā arī biznesa attīstības pakalpojumiem, kas atbalsta inovatīvus enerģijas jomas uzņēmējus un jaunuzņēmumus (start-up). Apvienojot visas šīs nozares, InnoEnergy veicina katras jomas ietekmi, paātrina tirgum gatavo risinājumu izstrādi un veido vidi, kurā realizēt inovatīvus risinājumus.

 

 

Papildu informācijai:

Santa Pakalna

Komunikācijas konsultante

Mob: +371 26229819

E-pasts: santa.pakalna@vilands.lv