Jaunumi

Ekonomikas ministrija un Latvijas Start-up uzņēmumu asociācija “Startin.LV” parakstījušas Saprašanās memorandu, vienojoties par tālāko sadarbību jaunuzņēmumu vides konkurētspējas paaugstināšanai Latvijā.

 

Ekonomiskās sistēmas transformācijas apstākļos Latvijas tautsaimniecības attīstībā nozīmīga loma ir tādu konkurētspējīgu un tehnoloģisku uzņēmumu izveidei un attīstībai, kuri rada un realizē preces vai pakalpojumus ar augstu pievienoto vērtību, sniedzot ieguldījumu pētniecības attīstībā, komercializācijā, straujā eksporta pieaugumā un iedzīvotāju labklājības celšanā.

 

“Inovatīvu jaunuzņēmumu attīstība Latvijā ir viena no Ekonomikas ministrijas prioritātēm. Mūsu mērķis ir panākt, lai Latvija kļūtu par start-up jeb strauji augošu tehnoloģiju uzņēmumu izvēli Nr.1 Baltijas valstīs,” uzsver Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens. “Jaunuzņēmumu darbības atbalsta likums, kuru nule atbalstīja Saeima un kas paredz īpašus atbalsta veidus tieši jaunuzņēmumiem, ir pirmais solis mūsu mērķa sasniegšanā. Parakstītais Saprašanās memorands iezīmē tālāk veicamās aktivitātes, lai kopā ar nozares komersantiem mēs radītu visus nepieciešamos priekšnosacījumus, ka Latvija kļūst par vadošo valsti Baltijā inovatīvu jaunuzņēmumu izveides un attīstības jomā,” turpina ministrs.

 

“Mums ir liels prieks par Ekonomikas ministrijas gatavību un vēlmi cieši sadaraboties ar jaunuzņēmumu pārstāvjiem, lai kopā veidotu tiem labvelīgu vidi Latvijā. Par rīcības plāna pamatu Latvijas Start-up uzņēmumu asociācija ņems savu memorandu, kas tika prezentēts asociācijas atklāšanas pasākumā un ko ir parakstījuši visi mūsu 63 biedri. Ar asociācijas memorandu ikviens var iepazīties mājaslapā www.startin.lv, kā arī tur pat var pieteikties kļūt par “Startin.LV” biedru. Protams, esam optimistiski par savu mērķu sasniegšanu, taču mēs arī saprotam, ka īstais darbs sākas tikai tagad un par reāliem sadarbības rezultātiem varēsim spriest tikai pēc gada vai diviem,” komentē Latvijas Startup uzņēmumu asociācijas “Startin.LV” valdes priekšsēdētāja Jekaterina Novicka.

 

Ekonomikas ministrija un Latvijas Start-up uzņēmumu asociācija šī memoranda ietvaros apņēmušās līdz 2017. gada 30. jūnijam izstrādāt rīcības plānu, lai Latvija kļūtu par vadošo valsti Baltijā jaunuzņēmumu attīstības jomā.

 

Latvijas Start-up uzņēmumu asociācija dibināta 2016. gada 15. februārī ar mērķi pārstāvēt Latvijas jaunuzņēmumu intereses, veicināt to savstarpējo sadarbību un attīstīt Latvijas jaunuzņēmumu ekosistēmu kopumā. Latvijas Start-up uzņēmumu asociācija memoranda ietvaros identificēs Latvijas jaunuzņēmumu attīstības problēmjautājumus un sniegs priekšlikumus tālākajiem uzlabojumiem valsts atbalsta politikā un normatīvajos aktos; apkopos informāciju par jaunuzņēmumu attīstības tendencēm Latvijā; kā arī īstenos aktivitātes sabiedrības izpratnes palielināšanai par jaunuzņēmumiem.

 

Ekonomikas ministrija memoranda ietvaros apņēmusies īstenot atbalstošu jaunuzņēmumu attīstības politiku; iesaistīt Latvijas Start-up uzņēmumu asociāciju sociālajā dialogā un aktīvi iesaistīties Latvijas Start-up uzņēmumu asociācijas identificēto problēmjautājumu risināšanā jaunuzņēmumu vides jomā; atbalstīt asociācijas statistikas vākšanas aktivitātes par jaunuzņēmumu nozari Latvijā; kā arī sadarbībā ar asociāciju realizēt Latvijas jaunuzņēmumu vides atpazīstamības celšanu valstī un ārzemēs.

 

Vienlaikus svarīgi atzīmēt, ka jau iepriekš ieviesti vairāki valsts atbalsta instrumenti inovatīvu jaunuzņēmumu izveidei un attīstībai. Piemēram, sēklas un sākuma kapitāla fondi snieguši iespēju inovatīvu jaunuzņēmumu izveidei un attīstībai saņemt tik nepieciešamo agrīnās stadijas finansējumu - 2007.-2013. gada plānošanas periodā sēklas un sākuma kapitāla fondi kopumā noslēguši 89 investīciju līgumus par kopējo finansējumu 12 miljoni eiro.    

           

 

Evita Urpena

Ekonomikas ministrijas

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

Tālr: 67013193

E-pasts: Evita.Urpena@em.gov.lvprese@em.gov.lv

Web: www.em.gov.lv

Seko mums Twitter: @EM_gov_lv

Youtube: http://www.youtube.com/ekonomikasministrija

Facebook: http://www.facebook.com/atbalstsuznemejiem