Jaunumi

Šodien Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) organizēja tiešsaistes semināru par medicīnisko sejas masku un respiratoru ražošanas prasībām, kurā attālināti piedalījās 147 interesenti. Trīsdesmit četru uzņēmumu pārstāvji, kuri piedalījās tiešsaistes seminārā, norādīja, ka jau ražo individuālos aizsardzības līdzekļus, bet sešdesmit četri plāno uzsākt ražošanu tuvākajā laikā.

 

Vebināra mērķis bija Iepazīstināt potenciālus ražotājus ar iespēju piedalīties medicīnisko individuālo aizsardzības līdzekļu ražošanā, kā arī informēt uzņēmējus par prasībām šo produktu ražošanā, tostarp valsts sniegto atbalstu produktu sertifikācijai.

 

LIAA Eksporta veicināšanas nodaļas vadītājs Filips Tālbergs, atklājot semināru, uzsvēra, ka šobrīd tirgū ir vērojams liels pieprasījums pēc individuālajiem aizsardzības līdzekļiem un LIAA regulāri saņem šādus pieprasījumus arī no ārvalstīm. “Prioritāri domājam par mūsu vietējām vajadzībām, valsts rezervēm un privātā sektora pieprasījumu, bet šai preču kategorijai ir arī augsts eksporta potenciāls,” tā F.Tālbergs.

 

Aizsardzības ministrijas (AM) Nodrošinājuma un aizsardzības investīciju politikas departamenta direktore Kristīne Rudzīte-Stejskala vebinārā uzsvēra, ka šobrīd ministrija ir gatava iepirkt individuālās aizsardzības un dezinfekcijas līdzekļus divpadsmit dažādās pozīcijās, lai nodrošinātu valsts stratēģiskās rezerves vismaz trīs mēnešu periodam. Kā galvenie kritēriji iepirkumam tiek izvirzīti preču un piegādes drošība kā arī piedāvātā cena. Ar AM  valsts iepirkuma vadlīnijām var iepazīties ministrijas mājas lapā https://www.mod.gov.lv/lv/covid-19-iepirkumi

 

LIAA Ārējo tirgu atbalsta piešķiršanas nodaļas vadītāja Inta Prauliņa vebināra dalībniekus informēja par Starptautiskās konkurētspējas veicināšanas programmu, kurai produktu testēšanai un sertifikācijai ar Ministru Kabineta lēmumu piešķirti papildus 200 tūkstoši eiro. “Uzņēmēji ar šīs programmas starpniecību var piesaistīt līdzfinansējumu 80% apmērā individuālo aizsardzības līdzekļu testēšanai un sertifikācijai kā arī valsts nodevu apmaksai. Viens uzņēmums gada laikā šajā programmā var piesaistīt līdzekļus dažādu produktu sertifikācijai līdz 25 tūkstošiem eiro,” norādīja I.Prauliņa. Detalizētāk ar Starptautiskās konkurētspējas veicināšanas programmas nosacījumiem var iepazīties LIAA mājas lapā http://www.liaa.gov.lv/lv/fondi/2014-2020/starptautiskas-konkuretspejas-veicinasana/u

 

Uzņēmēji, kā lielākos šķēršļus individuālo aizsardzības līdzekļu ražošanā, minēja ierobežoto nepieciešamo materiālu pieejamību, sertifikātu trūkumu un salīdzinoši lielās investīcijas ražošanas uzsākšanai.

 

Par aktuālo situāciju uzņēmējus vebinārā uzrunāja Patērētāju tiesību aizsardzības centra Preču un pakalpojumu uzraudzības departamenta direktora vietniece Linda Rinkule, Veselības inspekcijas Medicīnas ierīču uzraudzības nodaļas vecākā tehniskās uzraudzības inspektore Jeļena Cīrule, finanšu institūcijas “Altum” Vidzemes reģiona vadītāja Olita Untāla, AM Nodrošinājuma un aizsardzības investīciju politikas departamenta direktore Kristīne Rudzīte-Stejskala, Latvijas Nacionālās standartizācijas institūcijas “Latvijas standarts” pārstāvis Kaspars Milaševičs un LIAA Ārējo tirgu atbalsta piešķiršanas nodaļas vadītāja Inta Prauliņa.  
Pirms semināra LIAA bija apzinājis 350 tekstilizstrādājumu nozarē strādājošos uzņēmumus, kuri potenciāli varētu uzsākt individuālo aizsardzības līdzekļu ražošanu ar mazākām investīcijām.

 

Jāuzsver, ka Rīgas Tehniskās universitātes (RTU)  Dizaina tehnoloģiju institūts jau ir izstrādājis divus sejas masku-respiratoru prototipus, kuriem šobrīd tiek veikta sertifikācija Dānijā. RTU asociētā profesore Inga Dāboliņa norāda, ka viens no izstrādātajiem prototipiem ir ražojams 3D tehnoloģijā vai lejams lietspiedē, bet otru, auduma sejas masku respiratoru varēs ražot jebkurš šūšanas uzņēmums. Abi izstrādātie prototipi varētu atbilst trešās jeb augstākās kategorijas individuālās aizsardzības līdzekļiem. “Jau nākamnedēļ saņemsim atbildi no Dānijas par mūsu izstrādāto produktu prototipu atbilstību sertifikācijas prasībām. No savas puses visiem ražotājiem, kuri vēlēsies ražot šos produktus, piedāvājam slēgt licences līgumu. Pirmajā gadā ražotāju atbrīvosim no licences maksas,” tā I.Dāboliņa.  
Jau tuvākajā laikā LIAA organizēs arī tiešsaistes semināru par higiēnas individuālo aizsardzības līdzekļu ražošanu, kuriem nav nepieciešama īpaša sertifikācija.

 

Papildu informāciju var iegūt pa LIAA uzņēmēju atbalsta tālruni 68803505 vai e-pastu jautajumi@liaa.gov.lv.

 

Infografikas:

Informāciju sagatavoja LIAA Sabiedrisko attiecību nodaļā
Tālrunis: +371 29725674
E-pasts: prese@liaa.gov.lv