attēls

Informācija par ERAF programmas  "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās" īstenosanas gaitu

 

Iesniegto projektu sadalījums Rīgas un reģionu griezumā:

Reģions

Iesniegti projekti

Pabeigta būvniecība/nodošana

Būvniecības stadijā

Citā sagatavošanas stadijā

Rīga

409

89

20

300

Latgale

36

7

1

28

Vidzeme

125

43

8

74

Kurzeme

202

41

27

134

Zemgale

114

19

2

93

 

Zemāk šie paši dati sadalījumā pa lielākajām pilsētām (mazo pilsētu un pagastu projekti apvienoti pie tuvākās pilsētas):

Reģions

Iesniegti projekti

Pabeigta būvniecība/nodošana

Būvniecības stadijā

Citā sagatavošanas stadijā

Rīga

409

89

20

300

Daugavpils

6

2

0

4

Gulbene

13

2

2

9

Jēkabpils

26

5

0

21

Jelgava

88

14

2

72

Liepāja

196

41

27

128

Rēzekne

30

5

1

24

Valmiera

112

41

6

65

Ventspils

6

0

0

6