Padotības iestādes

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra sniedz konsultācijas uzņēmējdarbības uzsākšanai, ievieš ES struktūrfondu līdzfinansētās valsts atbalsta programmas, veic Latvijas ārējā mārketinga pasākumus, informējot par valsts tautsaimniecību, uzņēmumiem, precēm, sekmē inovāciju attīstību Latvijā, kā arī organizē uzņēmēju vizītes, biznesa dienas un uzņēmēju kontaktbiržas ārvalstīs. Vienlaikus aģentūra izstrādā priekšlikumus normatīvās bāzes pilnveidošanai par uzņēmējdarbības vides jautājumiem un veicina VPP projektu izstrādi pašvaldībās.

Tālr.: +371 67039499

 

Centrālā statistikas pārvalde nodrošina statistiskas apkopošanu par Latvijas ekonomiskajām, demogrāfiskajām, sociālajām un vides parādībām un procesiem.

Tālr.: +371 67366803

 

Konkurences padome īsteno pasākumus, kas veicina konkurences aizsardzību un attīstību, izskata saņemtos iesniegumus, konstatē tirgus dalībnieku pārkāpumus un panāk to izbeigšanu, kā arī novērš konkurenci ierobežojošas normas tiesību aktos.

Tālr.: +371 67282865

 

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs īsteno patērētāju tiesību un interešu aizsardzību: veic tirgus uzraudzību un kontroli nepārtikas preču tirdzniecībā un pakalpojumu sniegšanas jomā; izskata par patērētāju tiesību pārkāpumiem saņemtos patērētāju iesniegumus, sniedz palīdzību patērētājiem konfliktu risināšanā ar ražotājiem, pārdevējiem vai pakalpojumu sniedzējiem; kā arī uzrauga tirgū reglamentētajā sfērā piedāvāto mērīšanas līdzekļu atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, veic lietošanā nodoto mērīšanas līdzekļu valsts metroloģisko uzraudzību fasēto preču metroloģisko kontroli.

Tālr.: +371 65452554

 

Būvniecības valsts kontroles birojs ir ekonomikas ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde. Ekonomikas ministrs biroja pakļautību īsteno ar Ekonomikas ministrijas starpniecību. Biroja darbības mērķis ir atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kompetencei nodrošināt kvalitāti un drošību būvniecības jomā.

Tālr.: +371 67013302

 

Valsts aģentūra “Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs” pilda nacionālās akreditācijas institūciju funkcijas un uzdevumus, nodrošinot vienotas, starptautiski atzītas akreditācijas sistēmas funkcionēšanu, kas nodrošina Latvijas atbilstības novērtēšanas institūciju darbības atzīšanu Eiropas Savienības līmenī

Tālr.: +371 67373051

 

Lapas informācija atjaunota:    03-09-2020