Ministru kabineta un Krīzes vadības padomes kopsēdē š.g. 8. decembrī apstiprināti grozījumi apgrozāmo līdzekļu granta atbalsta programmā, fokusējot šī atbalsta sniegšanu tikai uz Covid-19 skartajiem uzņēmumiem un izslēdzot sezonalitātes specifiku.

 

Š.g. 3. decembrī Krīzes vadības grupas uzņēmējdarbības veicināšanai sanāksmes laikā, konsultējoties ar uzņēmējus pārstāvošajām organizācijām par atbalsta programmas nosacījumiem, secināts, ka šobrīd atbalsts ir specifiski nosakāms tikai Covid-19 skartajiem uzņēmumiem, izslēdzot sezonalitātes specifiku. Līdz ar to nolemts, ka atbalsta programmā veicami grozījumi, nosakot papildu kritēriju atbalsta saņēmējiem.

 

Līdz ar to, apstiprinot grozījumus atbalsta programmā, nolemts, ka atbalstu – grantu apgrozāmajiem līdzekļiem varēs saņemt tāds uzņēmums, kuram:

  1. atbalsta perioda mēnesī (attiecīgi 2020. gada novembrī vai decembrī) apgrozījums ir krities vismaz par 20 %, salīdzinot ar vidējo apgrozījumu 2020. gada augustā, septembrī un oktobrī kopā,
  2. un kuram atbalsta perioda attiecīgajā mēnesī (2020. gada novembrī vai decembrī) ir arī apgrozījuma kritums vismaz par 30 %, salīdzinot ar apgrozījumu 2019. gada attiecīgajā mēnesī (2019. gada novembrī vai decembrī).

 

Kā informēts iepriekš, atbalsts – apgrozāmo līdzekļu grants - tiks piešķirts Covid-19 krīzes skartiem uzņēmumiem apgrozāmo līdzekļu plūsmas krituma kompensēšanai, lai pārvarētu Covid-19 infekcijas otro izplatīšanās vilni. Atbalsts vienreizēja granta veidā būs pieejams visu nozaru uzņēmumiem, kuriem būs vērojams augstākminētais apgrozījuma kritums (vienlaicīgi abos kritērijos). Uzņēmēju atbalstam apgrozāmo līdzekļu granta nodrošināšanai kopumā pieejamais valsts budžeta finansējums – 70,8 milj. eiro. Atbalsts uzņēmējiem būs pieejams pēc atbalsta programmas saskaņošanas ar Eiropas Komisiju.

 

Atbalsta apmērs - 30 % no uzņēmuma bruto darba algas kopsummas, par kuru samaksāti darba algas nodokļi 2020. gada augustā, septembrī un oktobrī, bet ne vairāk kā 50 000 eiro, un ne vairāk kā 800 000 eiro saistītu personu grupaiAtbalstu piešķirs vienreiz par visu atbalsta periodu.

 

Atbalsts pieejams par laikposmu no 2020. gada 1. novembra līdz 2020. gada 31. decembrim.

 

Lai pieteiktos atbalstam, uzņēmumam līdz 2021. gada 15. janvārim elektroniski jāiesniedz Valsts ieņēmumu dienestā iesniegums, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmu. Par iesniegumu pieņemšanas uzsākšanas datumu informēs Valsts ieņēmumu dienests.

 

Valsts ieņēmumu dienests pieņems lēmumu par atbalsta piešķiršanu un 20 darbdienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas izmaksās atbalstu, ieskaitot to iesniegumā norādītajā uzņēmuma kontā. Valsts ieņēmumu dienests par minēto lēmumu paziņos, izmantojot Elektroniskās deklarēšanas sistēmu. Vienlaikus Valsts ieņēmumu dienests savā tīmekļvietnē publicēs uzņēmumu sarakstu, kuri saņēmuši atbalstu.

 

Kritērijus un kārtību granta piešķiršanai Covid-19 krīzes skartajiem nodokļu maksātājiem apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai nosaka Ministru kabineta 10.11.2020 noteikumi Nr.676 "Noteikumi par atbalstu Covid-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai". Ar š.g. 8.decembra Ministru kabineta sēdē apstiprinātajiem grozījumiem var iepazīties Ministru kabineta tīmekļa vietnē.

 

 

Ekonomikas ministrijas

Sabiedrisko attiecību nodaļa

prese@em.gov.lv