Sadaļā ir pieejama informācija par Ekonomikas ministrijas pārziņā esošajām atbalsta programmām komersantiem un nodarbinātajiem.

Konsultāciju iespējas!

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra palīdzēs atrast piemērotāko valsts atbalsta programmu:

Informācija darba devējiem (avots Valsts darba inspekcija)

Konsultācijas par darba vides bioloģisko risku mazināšanu

Rīgas Stradiņa universitātes Darba drošības un vides veselības institūts piedāvā bezmaksas konsultācijas darba devējiem, kā samazināt darba vides bioloģisko riska faktoru ietekmi uz darbiniekiem, īpašu uzmanību veltot Covid-19 izplatības mazināšanai darba vidē. Konsultācijās iespējams saņemt informāciju par:

  • darba organizācijas jautājumiem, t.sk. darba plānošanu uzņēmumos epidēmijas apstākļos, darbinieku plūsmas un maiņu plānošanu, par prasībām attālinātā darba organizēšanai;
  • bioloģisko un epidemioloģisko risku novērtējuma veikšanu;
  • ar bioloģiskajiem un epidemioloģiskajiem riskiem saistīto juridisko jautājumu risināšanu;
  • inženiertehniskajiem risinājumiem epidemioloģisko risku izplatības mazināšanai;
  • individuālo aizsardzības līdzekļu lietošanu;
  • dezinfekcijas organizēšanu, jautājumus;
  • veselības veicināšanas pasākumiem bioloģisko risku mazināšanai;
  • labās prakses piemēriem.

Konsultācijas sniedz RSU DDVVI Darba aizsardzības vecākais speciālists Henrijs Priedīte. Lai tās saņemtu, komersanti darba dienās no plkst. 09.00 – 17.00 aicināti zvanīt pa tālruni 29413885, vai rakstīt uz e-pasta adresi konsultacija@stradavesels.lv