2022. gada 15. martā Ministru kabinets apstiprināja jaunu Ekonomikas ministrijas valsts atbalsta programmu ārvalstu filmu uzņemšanai Latvijā. Lai veicinātu ārvalstu investīciju piesaisti, daudzās valstīs Eiropā un pasaulē ir izveidoti dažādi finanšu atbalsta mehānismi gan nodokļu, gan fondu veidā, lai ārvalstu filmu producenti būtu finansiāli ieinteresēti uzņemt filmas konkrētajā valstī, atgūstot daļu ieguldītā finansējuma.

Kino nozares sniegtie pakalpojumi būtiski stimulē valsts ekonomikas attīstību un atpazīstamību. Ar līdzfinansējuma palīdzību efektīvi tiek veicināta nodarbinātība dažādos, arī ar filmu nozari tieši nesaistītos tautsaimniecības sektoros (piemēram, viesmīlība, ēdināšana, transporta pakalpojumi), vienlaikus stiprinot filmu nozares profesionāļu starptautisko konkurētspēju.

Ministru kabineta 2022. gada 15. marta noteikumi Nr. 173 "Kārtība, kādā ārvalstu filmu uzņemšanai Latvijā tiek piešķirts valsts budžeta līdzfinansējums " (MK noteikumi 173) nosaka kārtību, kādā Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (turpmāk – LIAA)  piešķir valsts budžeta līdzfinansējumu ārvalstu filmu uzņemšanai Latvijā.

Ekonomikas ministrijas sadarbībā ar LIAA šobrīd strādā pie grozījumiem MK noteikumos 173, ar mērķi pilnveidot un paātrināt projektu iesniegšanas kārtību un piešķiramo atbalstu, mainīt projekta iesnieguma vērtēšanas kritērijus, papildināt attiecināmo izmaksu kritērijus, mainīt līdzfinansējuma apmēru to nosakot vienotā attiecināmo izdevumu pozīcijā, kā arī noteikt par pienākumu laicīgi iesniegt detalizētu un dokumentāli pierādāmu uzskaitījumu par projekta īstenošanas rezultātā nomaksāto nodokļu apmēru.