Ekonomikas ministrija veic slēgtās atlases kārtas uzsaukumu Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 5. jūlija noteikumos Nr. 421 "Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2.2. reformu un investīciju virziena "Uzņēmumu digitālā transformācija un inovācijas" 2.2.1.4.i. investīcijas "Finanšu instrumenti komersantu digitālās transformācijas veicināšanai" īstenošanas noteikumi" (EM atsevišķi rakstiski informē Altum par atlases laiku).

  • 2.2.1.4.i. investīcijas "Finanšu instrumenti komersantu digitālās transformācijas veicināšanai";
  • 1.2.1.1.i. investīcija “Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošana un pāreja uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu”;
  • 1.2.1.2.i. investīcijas “Energoefektivitātes paaugstināšana uzņēmējdarbībā (ietverot pāreju uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu siltumapgādē un pētniecības un attīstības aktivitātes (t. sk. bioekonomikā))” 1.2.1.2.i.1. pasākuma “Energoefektivitātes paaugstināšana uzņēmējdarbībā (ietverot pāreju uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu siltumapgādē)”;
  • 3.1.1.4.i. investīcija “Finansēšanas fonda izveide zemas īres mājokļu būvniecībai”.

Projekta iesnieguma atlases nolikums ar pielikumiem:

  1. Projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodika;

Atveseļošanas fonda investīciju projekta iesniegums

  1. Vērtēšanas lapa

Kontaktinformācija:

Kristīne Karlsberga

Vecākais eksperts
kristine.karlsberga [at] em.gov.lv

Digitalizācijas jautājumi:

Energoefektivitātes atbalsts:

Mājokļu pieejamība: