Jaunumi

Ministru kabineta š.g. 30. jūnija sēdē apstiprināti grozījumi 2020. gada 9. jūnija Ministru kabineta noteikumos Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”, cita starp mazinot ierobežojumus sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumu darbībai.

 

Līdz ar grozījumiem sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniedzējiem (kafejnīcām, restorāniem, bāriem un citiem) sabiedriskās ēdināšanas vietās turpmāk jānodrošina, ka publiski pieejamā platība uz vienu apmeklētāju iekštelpās ir ne mazāka kā 3 m2.

 

Tāpat līdz ar grozījumiem no augusta līdz 3000 palielināts maksimālais cilvēku skaits, kas vienlaikus var uzturēties pasākumos ārtelpās, kuru kopējā publisko telpu platība ir lielāka kā 1000 m2; savukārt netiek mainīts maksimālais cilvēku skaits pasākumos iekštelpās - ne vairāk kā 250 cilvēki iekštelpās, kuru kopējā publisko telpu platība ir mazāka kā 1000 m2, un 500 cilvēki iekštelpās, kuru kopējā publisko telpu platība ir lielāka kā 1000 m2.

 

Vienlaikus no š.g. 1. jūlija spēku zaudē ierobežojums apmeklētāju skaitam pie viena galdiņa gan iekštelpās, gan ārtelpās.

 

"Jau iepriekš norādījām, ka līdz šim MK noteikumos ietvertais ierobežojums 4 m2 uz vienu apmeklētāju sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniedzējiem būtiski ierobežo uzņēmējdarbības veikšanas iespējas un rada nesamērīgus zaudējumus kafejnīcām, restorāniem un citiem ēdināšanas pakalpojumu sniedzējiem. Ņemot vērā, ka veiksmīgi tiekam galā ar situāciju Covid-19 vīrusa izplatības ierobežošanā, priecājamies par ikvienu valdības lēmumu, kas atvieglo uzņēmējdarbības veikšanu. Šodien pieņemtais lēmums mazināt ierobežojumus sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumu darbībai sekmēs to straujāku darbības atjaunošanu, vienlaikus sekmējot arī citu tūrisma nozares uzņēmumu darbību,” norāda ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs.

 

Vienlaikus atgādinām, ka sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniedzējam sabiedriskās ēdināšanas vietā arī turpmāk jānodrošina, ka:

  • tiek ievērota divu metru distance starp galdiņiem, ja starp tiem nav izveidota norobežojoša siena;
  • ir pieejama iespēja apmeklētājiem iegādāties ēdienus arī līdzņemšanai;
  • galda piederumu, trauku komplektu un salvešu izsniegšana notiek katram apmeklētājam individuāli;
  • pēc katra apmeklētāja ēdienreizes tiek veikta galdiņu dezinfekcija;
  • sabiedriskās ēdināšanas vietas darbu uzsāk ne agrāk kā plkst. 6.30 un beidz ne vēlāk kā plkst. 2.00.

 

Vienlaikus atgādinām, ka arī turpmāk paliek spēkā MK noteikumos jau iepriekš ietvertās prasības dažāda veida pasākumu (kāzas, izlaidumu u.c. svinības, banketi, utt.) organizēšanai, tostarp sabiedriskās ēdināšanas vietā, nosakot maksimālo personu skaitu, kā arī vispārīgās prasības kontrolēt cilvēku plūsmu, lai novērstu drūzmēšanos pie ieejām, izejām, tualetēm, kasēm utml.

 

Pasākumu vai saimniecisko pakalpojumu sniegšanās vietās var būt šāds maksimāli pieļaujamais personu skaits (maksimālais personu skaits neietver darbiniekus):

  • no š.g. 1. - 31. jūlijam vienlaikus var uzturēties ne vairāk kā 100  cilvēki iekštelpās, kuru kopējā publisko telpu platība ir mazāka kā 1000 m2, 500 cilvēki iekštelpās, kuru kopējā publisko telpu platība ir lielāka kā 1000 m2, un 1000 cilvēki ārtelpās;
  • no š.g. 1. - 31. augustam pasākumā vienlaikus uzturas ne vairāk kā 250 cilvēki iekštelpās, kuru kopējā publisko telpu platība ir mazāka kā 1000 m2, 500 cilvēki iekštelpās, kuru kopējā publisko telpu platība ir lielāka kā 1000 m2, un 3000 cilvēki ārtelpās.

 

Vienlaikus, organizējot pasākumu vai sniedzot saimniecisku pakalpojumu objektā, kura kopējā publisko telpu platība pārsniedz 1000 m2:

  • ja iespējams, jāveic cilvēku uzskaite, kas atrodas telpās;
  • jānodrošina, ka pasākuma norises vietā atrodas ne vairāk kā 50% no kopējā iespējamā cilvēku skaita, ko pieļauj pasākuma norises vai saimniecisko pakalpojuma sniegšanas telpas platība un infrastruktūra;
  • uz vienu personu tiek nodrošināti ne mazāk kā uz 4 m2 no pasākuma norises vai saimnieciskā pakalpojuma sniegšanas telpas platības.

 

Detalizēti ar grozījumiem MK noteikumiem “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” var iepazīties Ministru kabineta tīmekļa vietnē.

 

Ekonomikas ministrijas

Sabiedrisko attiecību nodaļa

prese@em.gov.lv