Jaunumi

“Sekojot epidemiologu rekomendācijām, tikai fiziskā distancēšanās un visu ierobežojumu strikta ievērošana var palīdzēt mums izvairīties no inficēšanas ar Covid-19 vīrusu. Tāpēc tuvojošajās “garajās” brīvdienās aicinām gan pircējus, gan tirgotājus un sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumus rūpīgi ievērot 2 metru distanci un visus citus valdības noteiktos ierobežojumus un piesardzības pasākumus! Jo īpaši aicinām iedzīvotājus būt maksimāli piesardzīgiem, iepirkšanos veikt pēc iespējas retāk un laikā, kad veikalos ir mazāk cilvēku; kā arī būt atbildīgiem un neapmeklēt veikalu, ja parādījušās jebkādas elpceļu infekcijas pazīmes. Ja šajās svētku brīvdienās nepieļausim vīrusa izplatīšanos, iespējams, Līgo svētkus varēsim svinēt plašākā ģimenes lokā,” uzver ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs.

 

Atgādinām, jebkurā sabiedriskā vietā (gan iekštelpās, gan ārtelpās), t.i. arī jebkurā tirdzniecības vietā, kafejnīcā, tirgū utt., personām ir jāievēro savstarpēja divu metru distance. Neievērojot 2 metru distanci, vienlaicīgi pulcēties publiskās iekštelpās un publiskās ārtelpās var ne vairāk kā divas personas; personas, kas dzīvo vienā mājsaimniecībā; vecāks un to nepilngadīgie bērni, ja tie nedzīvo vienā mājsaimniecībā; kā arī personas, kuras veic darba vai dienesta pienākumus.

 

Savukārt tirgotājiem noteikts pienākums organizēt apmeklētāju plūsmas kontroli, nodrošinot, ka tirdzniecības vietā vienlaicīgi neatrodas ne vairāk kā 1 apmeklētājs uz 4 m2 no tirdzniecības zāles platības. Tirgotājiem jānodrošina sociālās distancēšanās pasākumi pie tirdzniecības vietas ieejas (attiecas gan uz publiskām iekštelpām, gan ārtelpām), novēršot cilvēku drūzmēšanos un nodrošinot 2 m distanci starp apmeklētājiem. Papildus aicinām tirgotājus iespēju robežās rūpēties, lai pircējiem būtu iespējams ievērot 2 metru distanci arī tirdzniecības vietai piegulošajās teritorijās, piemēram, autostāvvietās, un informēt klientus par nepieciešamību ievērot 2 metru distanci.

 

Vienlaikus atgādinām, ka brīvdienās (sestdienās, svētdienās) un svētku dienās tirdzniecības centros var darboties tikai:

 • pārtikas veikali;
 • aptiekas (tai skaitā veterinārās aptiekas);
 • optikas veikali;
 • dzīvnieku barības veikali;
 • higiēnas un saimniecības preču veikali;
 • būvniecības veikali;
 • dārzkopības preču veikali;
 • preses tirdzniecības vietas;
 • vakcinācijas kabineti;
 • ķīmiskās tīrītavas.

 
Tirdzniecības centrs ir tirdzniecības ēka, kas iekārtota pastāvīgai un sistemātiskai tirdzniecībai ar kopējo tirdzniecībai atvēlēto platību vismaz 10 000 m2  vai kurā atsevišķās tirdzniecības vietās darbojas vismaz 10 tirdzniecības dalībnieki vai pakalpojuma sniedzēji. Būtiski norādīt, ka sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumi nav pieskaitāmi pārtikas veikalu grupai, līdz ar to tiem jābūt slēgtiem.
 

Savukārt  sabiedriskās ēdināšanas vietās jānodrošina:

 • divu metru distance starp galdiņiem;
 • pie viena galdiņa var atrasties divi apmeklētāji, izņemot vienas ģimenes locekļus;
 • kases un apkalpošanas zonā divu metru distance no rindā priekšā stāvošā apmeklētāja ar norobežojošām zīmēm;
 • maksimāli pieļaujamais apmeklētāju skaits ēdināšanas zālē - viens apmeklētājs uz vismaz 4m2 no kopējās ēdināšanas zāles platības;
 • iespēja iegādāties ēdienus arī līdzņemšanai.

 

Visi valdības noteiktie pienākumi tirgotājiem, papildu ieteikumi gan tirgotājiem, gan pircējiem maksimālai piesardzības nodrošināšanai, kā arī atbildes uz tirgotāju biežāk uzdotajiem jautājumiem publicēti Ekonomikas ministrijas mājaslapā.

 

Arī sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumiem un to apmeklētājiem noteiktie pienākumi publicēti Ekonomikas ministrijas mājaslapā.
 
 

Ekonomikas ministrijas
Sabiedrisko attiecību nodaļa
prese@em.gov.lv