Š.g. 30. decembra Ministru kabineta un Krīzes vadības padomes kopsēdē nolemts brīvdienu mājsēdes laikā līdz pl.21.00 saīsināt sabiedriskās ēdināšanas un citu pakalpojumu klātienes darba laiku, lai pakalpojumu saņēmēji un sniedzēji (darbinieki) varētu savlaicīgi atgriezties mājās, ņemot vērā, ka mājsēdes laikā līdz plkst. 22:00 iedzīvotājiem ir jāatgriežas savās dzīvesvietās.

 

Veicot grozījumus MK rīkojumā “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, noteikts, ka brīvdienu mājsēdes laikā:

  • no 2020. gada 30. decembra līdz 2021. gada 3. janvārim
  • un no 2021. gada 8. janvāra līdz 2021. gada 9. janvārim

sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumi, t.sk. ēdienu piegāde, un citi sabiedriskie pakalpojumi klātienē darbu beidz ne vēlāk kā plkst. 21.00.

 

Vienlaikus noteikts, ka darba laika ierobežojums neattiecas uz sabiedriskā transporta pakalpojumu (iekšzemes un starptautiskie pārvadājumi un vietas, kurās tiek sniegti šie pakalpojumi), kravas pārvadātājiem, avārijas un neatliekamiem komunālajiem pakalpojumiem, kā arī degvielas uzpildes stacijām un diennakts aptiekām. 

 

Ostas, lidostas, autoostas un dzelzceļa stacija darbosies ierastajā darba laikā. Gadījumā, ja minētajās dienās būs nepieciešams novērst sadzīves komunikāciju avāriju, attiecīgie dienesti darbosies ierastā režīmā. Netiek ierobežota kritisko pakalpojumu sniegšana, atļaujot nodrošināt funkcijas, kas saistītas ar energoapgādi, siltumapgādi, gāzes apgādi, ūdens apgādi, atkritumu apsaimniekošanu, bīstamo iekārtu apkalpošanu, apsardzes pakalpojumu sniegšanu un kritiskās infrastruktūras objektu darbību. Darba laika ierobežojumi netiek piemēroti arī veterinārmedicīnas pakalpojumiem, skaidrās naudas izsniegšanai un saņemšanai Latvijas Bankā no kredītiestādēm un to pilnvarotiem komersantiem.

 

Mājsēdes laikā – no š.g. 30. decembra līdz 2021. gada 4. janvārim un no 8. - 10. janvārim laika posmā no pl.22.00 - 5.00 ierobežota arī taksometru pakalpojumu izmantošana. Persona taksometra pakalpojumus varēs izmantot, lai nokļūtu darba vai dienesta vietā vai atgrieztos dzīvesvietā, tai skaitā no ostas, lidostas, autoostas un dzelzceļa stacijas. Neatliekamas un pamatotas situācijas gadījumā persona varēs izmantot taksometra pakalpojumus, piemēram, lai nokļūtu ārstniecības iestādē. Šajos gadījumos personai ir jābūt aizpildītam apliecinājumam par dzīvesvietas atstāšanas iemeslu.

 

Tāpat noteikts, ka taksometrā var pārvietoties tikai viens pasažieris. Šī prasība nav attiecināma uz gadījumiem, kad vienlaikus pārvietojas persona ar nepilngadīgu bērnu vai personu, kam nepieciešama asistenta palīdzība, vai kurām ir objektīvas grūtības vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ. Vienlaikus atgādinām, ka taksometrā tā vadītājam (ja viņš nav atdalīts ar fizisku barjeru no pasažieriem), kā arī pasažierim jālieto mutes un deguna aizsegs.

 

Vienlaikus norādām, ka arī tūristu mītņu darbība kopumā nav ierobežota, taču, dodoties uz to vai mājup, viesiem jāievēro mājsēdes laikā noteiktie ierobežojumi. Tāpat mājsēdes laikā viesiem jāatrodas tūristu mītnē un viesu ēdināšana jānodrošina līdz 21:00.

 

Atstājot darba vietu vai dzīvesvietu mājsēdes laikā, personai jāaizpilda apliecinājums. Tas aizpildāms brīvā formā, norādot savu vārdu, uzvārdu; personas kodu; dzīvesvietas adresi; dzīvesvietas atstāšanas iemeslu un laiku, darba vietas nosaukumu un darbavietas vadības (kontaktpersonas) kontakttālruni. Vienlaicīgi personai ir jābūt klāt arī personas apliecinošam dokumentam (pase vai ID). Šo apliecinājumu un personu apliecinošo dokumentu personai būs jāuzrāda pārbaudes laikā. Apliecinājumu var aizpildīt arī pēc Valsts policijas parauga.

 

Visu ierobežojumu kontroli nodrošinās Valsts policija sadarbībā ar pašvaldību policiju, Valsts robežsardzi un Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, tai skaitā Zemessardzi.

 

 

 

Ekonomikas ministrijas

Sabiedrisko attiecību nodaļa

prese@em.gov.lv