Latvijas dabasgāzes tirgus

Kopš 2017.gada aprīļa dabasgāzes tirgus ir pilnībā liberalizēts. Tirgus atvēršana gan uzņēmumiem, gan mājsaimniecībām ir sniegusi iespēju izvēlēties savām vajadzībām atbilstošāko dabasgāzes piedāvājumu, paverot arvien jaunas sadarbības, piegādes drošības un ekonomiskā izdevīguma iespējas.  Kopumā 2020.gada augustā Latvijas dabasgāzes tirgū aktīvi strādāja 29 dabasgāzes tirgotāji.

Latvijas dabasgāzes apgādes sistēma nav savienota ar ES kopējo dabasgāzes apgādes sistēmu. Latvija dabasgāzi vēsturiski, līdz 2017.gadam, saņēma tikai no Krievijas, taču līdz ar Klaipēdas sašķidrinātās dabasgāzes termināla darbības uzsākšanu 2015. gada sākumā Latvijai ir pieejamas gāzes piegādes no Lietuvas. Kopš 2017.gada nogales dažādu piegādes avotu īpatsvars dabasgāzes piegādēs ir piedzīvojis būtiskas īstermiņa svārstības, un lai gan kopumā lielāko daļu dabasgāzes piegāžu gada griezumā joprojām veido piegādes no Krievijas, atsevišķos periodos Latvijas patēriņu pilnībā ir nodrošinājušas arī piegādes no Lietuvas dabasgāzes pārvades sistēmas.

Latvijā atrodas vienīgā dabasgāzes krātuve Baltijas reģionā – Inčukalna pazemes gāzes krātuve (PGK), kuras kopējais apjoms ir 4,3 miljardi m3, tajā skaitā aktīvās dabasgāzes apjoms aptuveni 2,3 miljardi m3.

 

Dabasgāzes sadales un pārvades

2017. gadā, dabasgāzes sektora restrukturizācijas ietvaros, tika nodibināts jauns uzņēmums – AS “Gaso”, kas kļuva par vienīgo dabasgāzes sadales uzņēmumu Latvijā, nodrošinot dabasgāzes piegādi vairāk nekā 407 tūkstošiem gala lietotāju visā valstī.

Savukārt 2016. gada decembrī tika dibināts vienotais dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operators AS “Conexus Baltic Grid”, kura maģistrālā dabasgāzes pārvades sistēma ir 1188 km gara, un tā tieši savieno Latvijas dabasgāzes tirgu ar Lietuvu, Igauniju un Krieviju. Pārvades sistēma tirgotājiem ļauj nodrošināt elastīgas un drošas dabasgāzes piegādes klientiem, kā arī starptautiskā tranzīta iespējas, kas ir reģiona dabasgāzes apgādes stūrakmens.

 

Vienotais dabasgāzes tirgus

2020.gads uzskatāms kā nebijis un pozitīvā ziņā ievērojams pagrieziena punkts gāzes tirgum, jo no 2020.gada 1.janvāra savu darbību ir uzsācis vienotais dabasgāzes tirgus, kurā apvienojas gāzes pārvades sistēmu operatori Somijā, Latvijā un Igaunijā (FINESTLAT).

 

Šis ir unikāls šāda veida tirgus Eiropā, kur pirmajā integrācijas fāzē ir vienota ieejas-izejas tarifu sistēma Somijai, Igaunijai un Latvijai, kā arī vienota Latvijas-Igaunijas balansēšanas zona. Vienotie pārvades tarifi un iekšējo komerciālo robežu atcelšana tirgotājiem būtiski atvieglo administratīvo slogu, veicina infrastruktūras efektīvu izmantošanu un konkurenci, attiecīgi nodrošinot ekonomiskos ieguvumus visiem tirgus dalībniekiem. Pirmajā darbības pusgadā vienotais tirgus funkcionē veiksmīgi, ko cita starpā arī apliecina rekordaugstais pieprasījums pēc dabasgāzes uzglabāšanas pakalpojuma Inčukalna pazemes gāzes krātuvē, kur pieejamā jauda nākamajam krātuves ciklam tika pilnībā rezervēta 24 stundu laikā.

 

2020.gada 20.aprīlī Igaunijas, Somijas, Latvijas un Lietuvas enerģētikas ministrijas, regulatori un pārvades sistēmu operatori vienojās par ceļvedi (Roadmap), ar kuru izveidots rīcības plāns attiecīgo tālākai integrācijai kopīgā reģionālā gāzes tirgū nākotnē, kad tam pievienotos arī Lietuva.