Ekonomikas ministrijā ir izveidotas vairākas darba grupas ar mērķi izstrādāt jaunus politikas plānošanas dokumentus, normatīvos aktus vai grozījumus tajos, lai uzlabotu uzņēmējdarbības vidi, pilnveidotu likumdošanu, kā arī rastu risinājumu citiem aktuāliem jautājumiem.

Vienlaikus, Ekonomikas ministrijas eksperti piedalās dažādās starptautisko institūciju darba grupās, padomēs, komitejās un komisijās, lai pārstāvētu Latvijas intereses un nostāju Eiropas Savienības institūcijās, Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijā (OECD) u.c.

Ekonomikas ministrijas organizētās darba grupas

Nosaukums

Darbības mērķis

Kontaktpersona

Latvijas Republikas pārstāvju grupa Latvijas Republikas un Apvienoto Arābu Emirātu Apvienotajā ekonomikas komitejā

Starpvaldību komisijas vai/un Apvienotās komitejas (SVK/AK) ir izveidotas Latvijas un trešo valstu ekonomiskās sadarbības līgumu ietvaros un nodrošina šo līgumu darbības uzraudzību turpmākās starpvalstu sadarbības uzlabošanai.

SVK/AK sēdes notiek regulāri, saskaņā ar līguma nosacījumiem vai pēc nepieciešamības. To darba kārtībā tiek skatīti divpusējās ekonomiskās sadarbības jautājumi, kas aktuāli abām pusēm gan valdības, gan uzņēmēju līmenī tādās jomās kā rūpniecība, tūrisms, transports, farmācija, lauksaimniecība, finansu pakalpojumi, komunikācijas, profesionālā apmācība, investīciju politika, tehnoloģijas un inovācijas u.c.. Saskaņā ar SVK/AK darba kārtību katrai konkrētajai SVK sēdei, tajās piedalās atbilstoši valdības institūciju un uzņēmēju pārstāvji.

Zaiga Liepiņa,
Valsts sekretāra vietniece
Zaiga.Liepina@em.gov.lv
T. 67013102

Dace Klinsone,
ES un ārējo ekonomisko attiecību departamenta Ārējo ekonomisko attiecību nodaļas vadītāja, departamenta direktora vietniece
Dace.Klinsone@em.gov.lv
T. 67013096

Latvijas Republikas pārstāvju grupa Latvijas Republikas un Armēnijas Republikas starpvaldību komisijā ekonomiskās, rūpnieciskās, zinātniskās un tehniskās sadarbības jautājumos

Latvijas Republikas pārstāvju grupa Latvijas Republikas un Azerbaidžānas Republikas Starpvaldību komisijā ekonomiskās, zinātniskās, tehniskās un kultūras sadarbības jautājumos

Latvijas Republikas pārstāvju grupa Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas starpvaldību komisijā ekonomiskās, zinātniskās un tehniskās sadarbības jautājumos (saskaņā ar MK 06.09.2022. noteikumiem Nr. 545 darbība apturēta no 09.09.2022. līdz turpmākam Ministru kabineta lēmumam)

Latvijas Republikas pārstāvju grupa Latvijas Republikas un Gruzijas Starpvaldību komisijā ekonomiskās, rūpnieciskās, zinātniskās un tehniskās sadarbības jautājumos

Latvijas Republikas pārstāvju grupa Latvijas Republikas un Kazahstānas Republikas starpvaldību komisijā ekonomiskās, zinātniskās un tehniskās sadarbības ietvaros

Latvijas Republikas pārstāvju grupa Latvijas Republikas un Kirgizstānas Republikas starpvaldību komisijā ekonomiskās, rūpnieciskās, zinātniskās un tehniskās sadarbības jautājumos

Latvijas Republikas valdības pārstāvju grupa Latvijas un Krievijas starpvaldību komisijas Reģionālās sadarbības darba grupā (saskaņā ar MK 14.07.2022. noteikumiem Nr. 423 darbība apturēta no 01.08.2022. līdz turpmākam Ministru kabineta lēmumam)

Latvijas Republikas valdības pārstāvju grupa Latvijas-Ķīnas Apvienotajā komitejā

Latvijas Republikas valdības pārstāvju grupa Latvijas Republikas un Moldovas Republikas starpvaldību komisijā ekonomiskās, rūpnieciskās, zinātniskās un tehniskās sadarbības jautājumos

Latvijas Republikas pārstāvju grupa Latvijas un Tadžikistānas Apvienotajā komitejā

Latvijas puses darba grupa darbam Latvijas un Turcijas Apvienotās ekonomikas un tirdzniecības komisijā

Latvijas Republikas pārstāvju grupa Latvijas Republikas un Turkmenistānas Starpvaldību komisijā ekonomiskās, rūpnieciskās, zinātniskās un tehniskās sadarbības jautājumos

Latvijas Republikas pārstāvju grupa Latvijas Republikas un Ukrainas starpvaldību komisijā ekonomiskās, rūpnieciskās, zinātniskās un tehniskās sadarbības jautājumos

Latvijas Republikas valdības pārstāvju grupa Latvijas Republikas un Uzbekistānas Republikas Starpvaldību komisijā ekonomiskās, rūpnieciskās un zinātniski tehniskās sadarbības jautājumos