Jaunumi

Šodien, 24.jūlijā, ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs, kā arī ministrijas pārstāvji un AS “Latvenergo” padome iepazinās ar Latvenergo koncerna ražotnēm un tajās notiekošajiem rekonstrukcijas darbiem. 

attēls

Gan iepriekš rekonstruētās termoelektrostacijas, gan Daugavas hidroelektrostacijas ir valstij neaizstājamas ražotnes, kas nodrošina augstu saražotās enerģijas īpatsvaru ne tikai koncernā, bet arī Latvijā kopumā, no kā lielu daļu veido tieši atjaunīgā enerģija. Šīm stacijām ir būtiska nozīme elektroneatkarības nodrošināšanā, piem., 2017. gadā HES un TEC kopā par 79% nosedza Latvijas elektroenerģijas pieprasījumu.


Pagājušajā gadā 33 % no kopējās Latvenergo koncerna izstrādātās elektroenerģijas ir saražota, izmantojot atjaunīgos energoresursus (AER). AER veido arī trešdaļu no koncernā ražošanā izmantotajiem primārajiem resursiem, lielākais no tiem ir Latvijas dabīgais resurss – ūdens. Šobrīd notiekošā Daugavas HES rekonstrukcija AER izmantošanu tuvākajos gados palielinās vēl vairāk. 

attēls

Jānis Vitenbergs, ekonomikas ministrs: “Ir svarīgi apzināties Latvenergo koncerna būtisko lomu enerģētikas nozarē. Latvenergo pārvaldītie aktīvi jau vēsturiski veido Latvijas enerģētikas sistēmas mugurkaulu, kuru racionāla uzturēšana un attīstība ir pamats ilgtspējīgai nākotnes enerģētikas sistēmai. Daugavas HES kaskādes modernizācija kopsakarā ar citu stratēģisko investīciju projektu attīstīšanu ir solis tuvāk izvirzīto enerģētikas politikas mērķu sasniegšanai, kas stiprinās Latvenergo saražotās elektroenerģijas konkurētspēju elektroenerģijas tirgū, kā arī vēl vairāk stiprinās Latvijas vietu vadošo ES dalībvalstu grupā ar būtisku AER īpatsvaru saražotās elektroenerģijas bilancē.”


Latvenergo koncerna no AER saražotās enerģijas īpatsvars elektroenerģijā veido lielāko daļu no Latvijas kopējā apjoma, kas, atbilstoši Eurostat datiem par 2018. gadu (pēdējie pieejamie), bija 53,3 %. Latvijai tas nodrošina 4. vietu starp Eiropas Savienības valstīm aiz Dānijas, Zviedrijas un Austrijas. Kopumā atjaunīgo resursu izmantošana arvien palielināsies, jo šobrīd norit Daugavas HES rekonstrukcija, kas savukārt palielinās katras stacijas efektivitāti – tātad no tāda paša ūdens daudzuma tiks saražots vairāk elektrības nekā līdz šim.

attēls

Āris Žīgurs, AS “Latvenergo” valdes priekšsēdētājs: “Esam finiša taisnē ar atjaunošanas programmu, pēc kuras beigšanas visi Daugavas HES hidroagregāti būs rekonstruēti, un palielināsies uzstādītā jauda Pļaviņu HES un Ķeguma HES, kā arī visos HES vēl vairāk būsim uzlabojuši lietderības koeficientu. Efektīvāka ūdens resursu izmantošana mazina arī koncerna ietekmi uz klimata pārmaiņām. Jau šobrīd labvēlīgos apstākļos ar ūdens spēku Daugavas HES saražo pat pusi no elektroenerģijas koncernā un paredzam, ka mūsu devums AER izmantošanās un Latvijas, Eiropas klimata mērķu sasniegšanā ievērojami pieaugs.

attēls

2019. gadā Daugavas HES aktīvos investēti 21,4 miljoni EUR, no tiem gandrīz 17 miljoni EUR ieguldīti hidroagregātu atjaunošanas programmā, kas nodrošinās to darbību nākamos 40 gadus. Programmas ietvaros paredzēts rekonstruēt 11 hidroagregātus; no tiem līdz 2019. gada beigām ekspluatācijā ir nodoti pieci. Rekonstrukcija nodrošinās to darbību vismaz nākamos 40 gadus. Nomainot novecojušās hidroturbīnas, tiek paaugstināta to jauda, lietderības koeficients un elektroenerģijas izstrāde. Tas veicina drošu, efektīvu un konkurētspējīgu Daugavas HES darbību kopējā energosistēmā un elektroenerģijas tirgū.

 


Ivita Bidere
AS "Latvenergo"
Preses sekretāre
Tālr.: 67728809; 29279158
ivita.bidere@latvenergo.lv