Jaunumi

Š.g. 7.janvārī ekonomikas ministrs Ralfs Nemiro par VA “Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” (LIAA) direktoru iecēla Kasparu Rožkalnu. LIAA direktora pienākumus Rožkalns sāks pildīt ar 2020.gada 20.janvāri.

 

Viens no svarīgākajiem LIAA direktora uzdevumiem būs atrast risinājumus Latvijas starptautiskās konkurētspējas paaugstināšanai. Kopā ar uzņēmēju organizācijām un sociālajiem partneriem esam apzinājuši jomas, kur būtu veicami uzlabojumi, lai sekmētu inovāciju ieviešanu un produktivitāti, veicinātu eksportu un piesaistītu investīcijas. Sagaidu no LIAA direktora konkrēta plāna izstrādi un ieviešanu, lai celtu Latvijas ekonomiku starptautiskā līmenī un nodrošinātu ilgtspējīgu izaugsmi. Ilgtermiņā tas uzlabos arī iedzīvotāju dzīves līmeni,” pēc tikšanās ar jauno LIAA direktoru norādīja ekonomikas ministrs.

attēls

Kaspars Rožkalns kā vienu no savām prioritātēm jaunajā amatā izvirzījis uz zināšanām bāzētu uzņēmumu atbalstu, tādējādi veicinot Latvijas starptautisko konkurētspēju un atpazīstamību. Nākotnē veidot LIAA kā atvērtu, caurskatāmu un proaktīvu vienas pieturas aģentūru uzņēmējiem.

 

Rožkalnam ir maģistra grāds Uzņēmējdarbības vadībā. Pēdējos 5 gadus strādājis LIAA, vadot Latvijas Ārējās ekonomiskās pārstāvniecības Vācijā un Ķīnā. Galvenie pienākumi bija saistīti ar valsts tēla popularizēšanu, investīciju piesaisti un atbalstu eksporta veicināšanai. Pirms tam Rožkalns vadījis uzņēmumu privātā sektorā.

 

Kaspars Rožkalns LIAA direktora amatā iecelts uz 5 gadiem.

 

Konkursu uz LIAA direktora amatu organizēja Valsts kanceleja.

 

LIAA ir ekonomikas ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde. Tās darbības mērķis ir sekmēt Latvijas uzņēmumu konkurētspēju un eksportspēju starptautiskajos tirgos, veicināt ārvalstu investīciju apjoma pieaugumu, īstenot tūrisma attīstības valsts politiku un valsts politiku inovācijas jomā.

 

Papildus informācija:

Vineta Vilistere – Lāce

Ekonomikas ministra padomniece

Sabiedrisko attiecību jautājumos

Tālrunis: 67013284

Mobilais tālrunis: 26399995

E-pasts: Vineta.Vilistere-Lace@em.gov.lv