Būtiskākie elektroenerģijas ģenerācijas avoti Latvijā ir Rīgas dabasgāzes termoelektrocentrāles TEC-1 un TEC-2 ar kopējo uzstādīto elektrisko jaudu 2019.gadā 976 MW un Daugavas kaskādes HES ar uzstādīto jaudu 1558 MW. Izmantojot vietēji saražoto elektroenerģiju, Latvija 2019.gadā nosedza 84,7% no elektroenerģijas patēriņa.

 

Elektrostacijas ieviešana un elektroenerģijas ražošanas uzsākšana

Subsidētās elektroenerģijas nodokļa likums un ražotāju reģistrs

Saskaņā ar Subsidētās elektroenerģijas nodokļa likuma 6.pantu Ekonomikas ministrija izveido un uztur subsidētās elektroenerģijas ražotāju reģistru.

Subsidētās elektroenerģijas nodokli piemēro apliekamajiem ienākumiem, kas gūti no 2014.gada 1.janvāra līdz 2017.gada 31.decembrim.