1.2.1.1. investīcija "Atbalsts jaunu produktu attīstībai un internacionalizācijai" (Digitāli produkti)

Kopējais finansējums: 14 383 428 euro

Normatīvais regulējums un palīgmateriāli projektu iesniegumu sagatavošanai: Noteikumu projekts atrodas izstrādes stadijā, plānots, ka atbalsts būs pieejams sākot ar 2025. gadu.

Apstiprinātais finansējuma saņēmējs – kompetences centri

Projekta apraksts:

Projekta mērķis ir veicināt jaunu digitālu produktu un pakalpojumu radīšanu, kas palīdzētu Latvijas ekonomikai atgūties no krīzes un veicinātu konkurētspēju nākotnē ar mūsdienīgu automatizācijas, robotizācijas un darba kontroles rīku ieviešanu ražotnē, kā arī atbalstīt uzņēmuma specifikai personalizētu ekomercijas risinājumu ieviešanu pārdošanas procesos.

Projekta galvenās darbības ir:

 • informēt par atbalsta programmas īstenošanas nosacījumiem;
 • nodrošināt grantu izsniegšanu un uzraudzību;
 • nodrošināt publicitātes pasākumus.

Pieejamais atbalsts komersantam:

Projekta mērķa grupas jeb gala labuma guvēji ir:

 • sīkais (mikro), mazais, vidējais, lielais komersants, t.sk. valsts kapitālsabiedrība;
 • konsorcijs un koncerni;
 • pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizācijas, kas attīsta produktus un tehnoloģijas viedās specializācijas jomās.

Projekta izmaksas ir 20 873 941 euro, kas pilnībā tiek finansētas no Eiropas Reģionālās attīstības fonda.

Pētniecības projekta atbalsta intensitāte ir 25%-80% (rūpnieciskiem pētījumiem; eksperimentālām izstrādēm; tehniski ekonomiskai priekšizpētei).

Uzsākot pētniecības projekta īstenošanu jāveic digitālā brieduma tests un jāizstrādā digitālo attīstības ceļa karti. Atbilstoši kompetencei, digitālajam brieduma un attīstības ceļa kartei, tiek īstenots pētniecības projekts.

Aktualitātes par ieviešanu: Noteikumu projekts atrodas izstrādes stadijā, plānots, ka atbalsts būs pieejams sākot no 2025. gada.

Kontaktpersona: 

5.1.1.2.i. investīcija "Atbalsta instruments inovāciju klasteru attīstībai īstenošanas noteikumi kompetences centru ietvaros"

Projekta mērķis ir palielināt privātos pētniecības un attīstības izdevumus, izmantojot mērķtiecīgus valsts ieguldījumus, kas veicina jaunu produktu un tehnoloģiju attīstību, kā arī zināšanu nodošanu ekonomikā.

Par kompetences centru uzraudzību 5.1.1.2.i. investīcijas ietvaros un tās ieviešanu ir atbildīgs Ekonomikas ministrijas Uzņēmējdarbības atbalsta departaments un Uzņēmējdarbības konkurētspējas departaments.

Investīcijas ietvaros projekta iesniegumus var iesniegt sekojoši kompetences centri:

 1. Latvijas Pārtikas kompetences centrs;
 2. LEO pētījumu centrs;
 3. IT kompetences centrs;
 4. Meža nozares kompetences centrs;
 5. Mašīnbūves kompetences centrs;
 6. Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju Kompetences centrs;
 7. Enerģētikas un transporta kompetences centrs;
 8. Viedo materiālu un tehnoloģiju kompetences centrs.

Kontaktinformācija par kompetenču centriem

 • Par LEO pētījumu centru, Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju kompetences centru, Enerģētikas un transporta kompetences centru:


 • Par Meža nozares kompetences centru, Latvijas Pārtikas kompetences centru:

 • Par IT kompetences centru, Mašīnbūves kompetences centru, Viedo materiālu un tehnoloģiju kompetences centru: