1.2.1.1. investīcija "Atbalsts jaunu produktu attīstībai un internacionalizācijai" (Digitāli produkti)

Kopējais finansējums: 14 383 428 euro

Normatīvais regulējums un palīgmateriāli projektu iesniegumu sagatavošanai: Noteikumu projekts atrodas izstrādes stadijā, plānots, ka atbalsts būs pieejams sākot ar 2025. gadu.

Apstiprinātais finansējuma saņēmējs – kompetences centri

Projekta apraksts:

Projekta mērķis ir veicināt jaunu digitālu produktu un pakalpojumu radīšanu, kas palīdzētu Latvijas ekonomikai atgūties no krīzes un veicinātu konkurētspēju nākotnē ar mūsdienīgu automatizācijas, robotizācijas un darba kontroles rīku ieviešanu ražotnē, kā arī atbalstīt uzņēmuma specifikai personalizētu ekomercijas risinājumu ieviešanu pārdošanas procesos.

Projekta galvenās darbības ir:

  • informēt par atbalsta programmas īstenošanas nosacījumiem;
  • nodrošināt grantu izsniegšanu un uzraudzību;
  • nodrošināt publicitātes pasākumus.

Pieejamais atbalsts komersantam:

Projekta mērķa grupas jeb gala labuma guvēji ir:

  • sīkais (mikro), mazais, vidējais, lielais komersants, t.sk. valsts kapitālsabiedrība;
  • konsorcijs un koncerni;
  • pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizācijas, kas attīsta produktus un tehnoloģijas viedās specializācijas jomās.

Projekta izmaksas ir 20 873 941 euro, kas pilnībā tiek finansētas no Eiropas Reģionālās attīstības fonda.

Pētniecības projekta atbalsta intensitāte ir 25%-80% (rūpnieciskiem pētījumiem; eksperimentālām izstrādēm; tehniski ekonomiskai priekšizpētei).

Uzsākot pētniecības projekta īstenošanu jāveic digitālā brieduma tests un jāizstrādā digitālo attīstības ceļa karti. Atbilstoši kompetencei, digitālajam brieduma un attīstības ceļa kartei, tiek īstenots pētniecības projekts.

Aktualitātes par ieviešanu: Noteikumu projekts atrodas izstrādes stadijā, plānots, ka atbalsts būs pieejams sākot no 2025. gada.

Kontaktpersona: