Enerģētika un energoefektivitāte


 

 

Nosaukums

 Kārta 

Projektu iesniegumu atlases datums

Statuss

Veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, enerģijas patēriņa samazināšanu un pāreju uz AER apstrādes rūpniecības nozarē   I kārta 

13.12.2016.- 31.05.2017.

Atlase noslēgusies.

Sīkāka informācija:

http://cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/izsludinatas-atlases/4-1-1

Veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, enerģijas patēriņa samazināšanu un pāreju uz AER apstrādes rūpniecības nozarē  II kārta 01.02.2018.- 30.04.2018.

MK noteikumu projekts izsludināts VSS 2017.gada 24.augustā


Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji apstiprināti ar 2017.gada 9.oktobra ES fondu Uzraudzības komitejas lēmumu Nr. L-2017/24

Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās  I kārta  01.07.2016.- 31.12.2023.

Notiek projektu iesniegumu pieņemšana.

Sīkāka informācija:

https://www.altum.lv/lv/pakalpojumi/energoefektivitate/

Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās  I kārta 19.09.2016.- 31.12.2018. 

Notiek projektu iesniegumu pieņemšana.

Sīkāka informācija: http://www.cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/izsludinatas-atlases/4-2-1-2-k-1 

Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās II kārta  2017.gada IV ceturksnis

MK noteikumu projekts izsludināts VSS 2017.gada 1.jūnijā

MK noteikumu projekts nosūtīts atkārtotai saskaņošanai 2017.gada 23.oktobrī


Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji apstiprināti ar 2017.gada 7.jūlija ES fondu Uzraudzības komitejas lēmumu Nr. L-2017/13

Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē  I kārta 18.04.2017.- 17.07.2017.

Atlase noslēgusies.

Sīkāka informācija: http://cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/izsludinatas-atlases/4-3-1-k-1

Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē  II kārta  01.11.2017.- 01.02.2018.

Notiek projektu iesniegumu pieņemšana.

Sīkāka informācija: http://www.cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/izsludinatas-atlases/4-3-1-k-2 

Atbalsts ESKO attīstībai un konkurētspējas celšanai, sniedzot finansējumu paralēlo aizdevumu veidā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai.  I kārta  

MK noteikumu projekts izsludināts VSS 2017.gada 27.jūlijā 

 

Ex ante izvērtējums apstiprināts ar 2017.gada 9.oktobra Uzraudzības komitejas lēmumu Nr. L-2017/23

Lapas informācija atjaunota:    01-11-2017