Enerģētika un energoefektivitāte


 

 

Nosaukums

Plānotais projektu iesniegumu atlases uzsākšanas datums

Statuss

Veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, enerģijas patēriņa samazināšanu un pāreju uz AER apstrādes rūpniecības nozarē

13.12.2016.-31.05.2017.

Sīkāka informācija:

http://cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/izsludinatas-atlases/4-1-1

Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās 08.2016.-31.12.2023.


Sīkāka informācija:

https://www.altum.lv/lv/pakalpojumi/energoefektivitate/

Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās 19.09.2016. – 31.12.2018. 

Sīkāka informācija: http://www.cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/izsludinatas-atlases/4-2-1-2-k-1 

Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē 18.04.2017 - 17.07.2017

Sīkāka informācija: http://cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/izsludinatas-atlases/4-3-1-k-1

Lapas informācija atjaunota:    20-04-2017