Enerģētika un energoefektivitāte


 

 

Nosaukums

 Kārta 

Projektu iesniegumu atlases datums

Statuss

Veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, enerģijas patēriņa samazināšanu un pāreju uz AER apstrādes rūpniecības nozarē   I kārta 

13.12.2016.- 31.05.2017.

Atlase noslēgusies.

Sīkāka informācija:

http://cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/izsludinatas-atlases/4-1-1

Veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, enerģijas patēriņa samazināšanu un pāreju uz AER apstrādes rūpniecības nozarē  II kārta 13.03.2018.- 13.06.2018.

Atlase noslēgusies.

Sīkāka informācija:

https://www.cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/izsludinatas-atlases/4-1-1-k-2 

Veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, enerģijas patēriņa samazināšanu un pāreju uz AER apstrādes rūpniecības nozarē  III kārta

Plānotā atlase:

2019.gada IV ceturksnī

Detalizētu informāciju varat iegūt, sazinoties ar Enerģētikas finanšu instrumentu nodaļas vadītāju Līvu Immermani

Tel.: 67013131

E-pasts: Liva.Immermane@em.gov.lv

Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās  I kārta  01.07.2016.- 31.12.2023.

Notiek projektu iesniegumu pieņemšana.

Sīkāka informācija:

https://www.altum.lv/lv/pakalpojumi/energoefektivitate/

Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās  I kārta 19.06.2016.-31.12.2019

Notiek projektu iesniegumu pieņemšana.

Sīkāka informācija: http://www.cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/izsludinatas-atlases/4-2-1-2-k-1 

Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās II kārta  07.03.2018. - 31.12.2019.

Notiek projektu iesniegumu pieņemšana.

Sīkāka informācija:

https://www.cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/izsludinatas-atlases/4-2-1-2-k-2

Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē  I kārta 18.04.2017.- 17.07.2017.

Atlase noslēgusies.

Sīkāka informācija: http://cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/izsludinatas-atlases/4-3-1-k-1

Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē  II kārta  01.11.2017.- 01.02.2018.

Atlases noslēgusies.

Sīkāka informācija: http://www.cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/izsludinatas-atlases/4-3-1-k-2 

Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē  III kārta

Plānotā atlase:

2019.gada IV ceturksnī

Detalizētu informāciju varat iegūt, sazinoties ar Enerģētikas finanšu instrumentu nodaļas vadītāju Līvu Immermani

Tel.: 67013131

E-pasts: Liva.Immermane@em.gov.lv

Lapas informācija atjaunota:    08-10-2018