attels


Gaujas nacionālā parka (Gaujas NP) tūrisma klastera iniciatīva aizsākās 2011.gada nogalē, tādejādi veicinot vairāk nekā 50 iesaistīto pušu, galvenokārt, tūrisma uzņēmēju, sešu pašvaldību, Vidzemes Augstskolas un Dabas aizsardzības pārvaldes kopīgu sadarbību vienota mērķa sasniegšanai.
 

Gaujas NP tūrisma klasteris izveidots, lai paaugstinātu konkurētspēju starptautiskā tirgū, palielinātu apmeklētāju uzturēšanās laiku galamērķī, mazinātu tūrisma sezonalitātes ietekmi, veicinātu piedāvājuma kvalitātes izaugsmi, nodrošinātu ilgtspējīgu attīstību un optimālu iesaistīto resursu izmantošanu un visu partneru apspriestu lēmumu pieņemšanu, veicinātu iesaistīto pušu sadarbības kultūru un pētījumu iesaisti inovāciju ieviešanai, kā arī citus izaicinājumus.
 

GNP klasteris ir īstenojis ERAF Klasteru programmas projektus gan I gan II kārtas uzsaukumu ietvaros.
 

Kontaktinformācija:

 

Kontaktpersonas: 

Izpilddirektore Inga Šķendere (info@entergauja.com)

Projektu vadītāja Daina Tērauda (daina@entergauja.com)

 

Tel.nr. +371 26544763

Mājaslapa: http://www.entergauja.com/lv/

Vienotais e-pasts: info@entergauja.com