Jaunumi

Šā gada 17. jūnijā Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (turpmāk OECD) ģenerālsekretārs Anhels Gurija (Angel Gurría) un OECD Ekonomikas departamenta un Nodarbinātības, darba un sociālo lietu direktorāta pārstāvji prezentēs Latvijas un OECD sadarbības projekta par mājokļu pieejamība Latvijā rezultātus un sniegs priekšlikumus mājokļu pieejamības veicināšanai.

 

Mājokļu pieejamības jautājumi ir noteikti kā vieni no prioritārajiem K.Kariņa valdības rīcības plānā. Tādēļ Ekonomikas ministrija 2019.gada maijā uzsāka sadarbības projektu ar OECD par mājokļu pieejamību Latvijā, kura ietvaros OECD eksperti definēja mājsaimniecības, kas šobrīd nesaņem pietiekamu atbalstu mājokļu pieejamībai, kā arī izstrādāja priekšlikumus efektīvam atbalsta instrumentu kopumam mājokļu pieejamības uzlabošanai Latvijā, cita starpā, pārņemot un pielāgojot arī ārvalstu labo praksi.

 

OECD īstenotā projekta prezentācijā piedalīsies Valsts prezidents Egils Levits, ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs, OECD ģenerālsekretārs Anhels Gurija, kā arī Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs Edmunds Valantis un OECD Ekonomikas departamenta un Nodarbinātības, darba un sociālo lietu direktorāta pārstāvji.

 

 

Plašsaziņas līdzekļu ievērībai:

 

Ņemot vērā pastāvošos ierobežojumus, projekta rezultātu prezentācija notiks elektroniski platformā Zoom, kā arī pasākumam varēs sekot līdzi tiešsaistē Ekonomikas ministrijas Facebook kontā.

 

Aicinām plašsaziņas līdzekļu pārstāvjus piedalīties OECD īstenotā pētījuma prezentācijā šā gada 17. jūnijā no pl.12.00 līdz 13.30. 

 

Pasākumam varēs pieslēgties 30 minūtes pirms tā sākuma. Aicinām dalībniekus ienākt Zoom platformā, norādot savu vārdu, uzvārdu un pārstāvēto mediju.

 

Pasākuma laikā būs divas jautājumu un atbilžu sesijas - plkst. 12.30 – 12.45 pēc OECD ģenerālsekretāra un ekonomikas ministra uzrunām un plkst.13.00 – 13.25 pēc OECD Ekonomikas direktorāta un Nodarbinātības, darba un sociālo lietu direktorāta pārstāvju prezentācijas par projekta rekomendācijām.

 

Lai nodrošinātu dalību Zoom platformā, aicinām plašsaziņas līdzekļu pārstāvjus reģistrēties dalībai pasākumā Ekonomikas ministrijas Sabiedrisko attiecību nodaļā (67013193, prese@em.gov.lv), nosūtot žurnālista vārdu, uzvārdu, pārstāvēto mediju un kontaktinformāciju.

 

 

Papildu informācija par OECD īstenoto projektu:

Projekta īstenošanas laikā OECD eksperti ieradās Latvijā divās misijās. 2019.gada 22.-27.jūlijā notika OECD pirmā misija Latvijā, kuras laikā aizvadītas gandrīz 30 sanāksmes ar valsts pārvaldes iestādēm, pašvaldībām, nekustamo īpašumu attīstītājiem, nevalstiskajām organizācijām un citām ieinteresētajām pusēm, lai iegūtu nepieciešamo informāciju priekšlikumu izstrādei. Savukārt 2019.gada 4.-7. novembrī notika otrā OECD misija Latvijā, kuras ietvaros ieradās vairāk kā 20 ārvalstu eksperti, kas darba semināra ietvaros dalījās ar savu pieredzi mājokļu pieejamības definēšanā, pieejamu īres mājokļu piedāvājuma nodrošināšanā izmantojot finanšu instrumentus, apgrozības fondus un radot regulējumu bezpeļņas vai zemas peļņas mājokļu attīstītājiem.

 

Projekta rezultātā izstrādāts detalizēts apskats par mājokļu pieejamību Latvijā un šobrīd pieejamiem atbalsta instrumentiem mājokļu pieejamības nodrošināšanai, citu valstu pieredzi apgrozības fondu (revolving fund) un bezpeļņas vai zemas peļņas nekustamo īpašumu attīstītāju izmantošanā mājokļu pieejamības veicināšanai un priekšlikumi Latvijai šādas sistēmas izveidei. Tāpat detalizēti apskatīta citu valstu pieredze atbalsta instrumentu izstrādē, kas veicina mājokļa pieejamību ģimenēm ar bērniem, kā arī izstrādāti priekšlikumi atbalsta mehānismiem, kas sniegtu papildu atbalstu ģimenēm ar bērniem mājokļa iegādei, kā arī OECD eksperti ir sagatavojuši priekšlikumus ar mājokļa izmaksu segšanu saistīto pabalstu apmēru un saņēmēju loku palielināšanai, kā arī potenciālās izmaksas budžetā palielinot šo atbalstu.

 

Projekta rezultāti tiks publicēti OECD tīmekļa vietnē šā gada 17. jūnijā.

 

Ekonomikas ministrijas

Sabiedrisko attiecību nodaļa

prese@em.gov.lv