Ar 2022.gada 1.martu Latvijā izbeigta ar Ministru kabineta 2021.gada 9.oktobra rīkojumu Nr. 720 izsludinātā ārkārtējā situācija.

Attiecīgi šobrīd kārtību Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai nosaka Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumi Nr. 662 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" (spēkā no 2021.gada 11.oktobrī) 

Par pakalpojumu sniegšanas kārtību informācija pieejama šeit.

Ūdens patēriņa skaitītāju verificēšana

Ņemot vērā, ka ārkārtējā situācija ir beigusies, atgādinām, ka līdz ar to ir beidzies pārtraukums, kas noteikts Ministru kabineta 2008.gada 9.decembra noteikumos Nr.1013 „Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu” un Ministru kabineta 2015.gada 15.septembra noteikumos Nr.524 „Kārtība, kādā nosaka, aprēķina un uzskaita katra dzīvojamās mājas īpašnieka maksājamo daļu par dzīvojamās mājas uzturēšanai nepieciešamajiem pakalpojumiem” .

Tādējādi ir pienākums, piemēram, nodrošināt ūdens patēriņa skaitītāju atkārtoto verificēšanu tiem ūdens patēriņa skaitītājiem, kuriem ir beidzies verificēšanas termiņš. Proti, šo skaitītāju verificēšana veicama triju mēnešu laikā pēc ārkārtējās situācijas beigām. Gadījumā, ja minētais termiņš beidzas nepilnu triju mēnešu laikā pēc ārkārtējās situācijas beigām, šo skaitītāju atkārtotās verificēšanas veikšanas termiņš attiecīgi arī tiek pagarināts, lai verificēšanu varētu nodrošināt triju mēnešu laikā.

Tāpat var organizēt citu atliktu darbu, kuri paredzēja piekļuves nodrošināšanu dzīvokļos, veikšanu. Tā kā, ka Covid-19 izplatība nav beigusies, jāatceras par drošības pasākumu ievērošanu, kā arī jāņem vērā pasākumi infekciozu vai iespējami infekciozu personu nošķiršanai – izolācija un mājas karantīna.

Aktuālā informācija par vīrusa Covid-19 izplatību, kā arī cita praktiska informācija pieejama mājaslapā Covid19.gov.lv un Slimību profilakses un kontroles centra mājaslapā.