Ar 2021.gada 15.novembri Latvijā ieviestie stingrie ierobežojumi (no š.g. 21. oktobra līdz 14.novembrim) ir atcelti, tomēr vēl spēkā ir ar Ministru kabineta 2021.gada 9.oktobra rīkojumu Nr. 720 izsludinātā ārkārtējā situācija – uz trim mēnešiem, proti, no 2021.gada 11.oktobra līdz 2022.gada 11.janvārim.

Prasības pakalpojumu sniedzējiem noteiktas: 

Par pakalpojumu sniegšanas kārtību informācija pieejama arī šeit.

Aicinām iedzīvotājus ņemt vērā, ka dzīvojamo māju pārvaldnieki iespēju robežās strādā attālināti, klātienē iespējama tikai ar avārijas likvidēšanu un neatliekamo komunālo pakalpojumu sniegšanu saistīti darbi, kuru veikšanas laiks netiek ierobežots.

Ņemot vērā straujo Covid-19 infekcijas izplatīšanos un pieaugošo veselības nozares pārslodzi, kā arī lai apturētu straujo Covid-19 infekcijas pieauguma un veselības sistēmas noslodzes pieauguma tendenci un novēršamās mirstības mazināšanu, vienlaikus nodrošinot svarīgu valsts funkciju un pakalpojumu nepārtrauktību, Ministru kabinets lēmis izsludināt visā valsts teritorijā ārkārtējo situāciju no š.g. 11. oktobra līdz 2022. gada 11. janvārim.

Ārkārtējās situācijas laikā tiek ieviesti pastiprināti drošības pasākumi ar mērķi mazināt cilvēku kontaktēšanos un līdz ar to Covid-19 inficēšanās riskus, jo īpaši nevakcinētu cilvēku kontaktēšanos.

Ūdens patēriņa skaitītāju verificēšana un rādījumu nolasīšana ārkārtējās situācijas laikā

Šobrīd saimnieciskā pakalpojuma sniedzējs nevar sniegt pakalpojumu epidemioloģiski daļēji drošā vai nedrošā vidē, izņemot atsevišķus pakalpojumu veidus.

Ārkārtējās situācijas laikā noteikts, ka saņemt un sniegt pakalpojumus var tikai epidemioloģiski drošā vidē (klātesot tikai pilnībā vakcinētām vai pārslimojušām personām), vienlaikus nodrošinot:

 • vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu verifikāciju; 
 • kontroli, lai nepieļauta tādu personu klātbūtni, kuras neatbilst prasībām, lai uzturētos epidemioloģiski drošā vidē;
 • epidemioloģiskās drošības noteikumu ievērošanu; 
 • sejas masku lietošanu; 
 • apmeklētāju ar bērniem plūsmas nodalīšanu laikā vai telpā;
 • ka, bērni no 12 gadu vecuma uzrāda testēšanas sertifikātu vai laboratorijas izziņu par pēdējo 72 stundu laikā veikta skrīninga testu ar negatīvu rezultātu;
 • vienai personai ne mazāk kā 15 m2 no publiski pieejamās iekštelpas platības. Vietā, kur platība ir mazāka par noteikto, vienlaikus var atrasties tikai viens apmeklētājs vai vienas mājsaimniecības locekļi;
 • distanci starp vairākām vienā telpā esošām pakalpojuma sniegšanas vietām vismaz trīs metrus;
 • 2 metru distances ievērošanu starp individuāliem apmeklētājiem vai dažādu mājsaimniecību locekļiem.

! Atgādinām, ka, ierodoties klātienē, līdzi jābūt personu apliecinošam dokumentam (pase vai ID karte) un derīgam vakcinācijas sertifikātam.

Nedrošā vidē (personu vakcinācijas, pārslimošanas vai testēšanas fakts nav zināms) var saņemt avārijas likvidēšanas, neatliekamos komunālos pakalpojumus, kā arī remonta un apkopes pakalpojumus. Pirms minēto pakalpojumu saņemšanas jāveic iepriekšējs pieraksts (ja iespējams). Sniedzot minētos pakalpojumus jālieto sejas maskas, jānodrošina ne mazāk kā 15 m2 no publiski pieejamās iekštelpu platības.

! Pakalpojuma sniedzējam jāievēro Slimību profilakses un kontroles centra tīmekļvietnē publicētās rekomendācijas higiēnai, tai skaitā roku higiēnai, virsmu, inventāra un darba aprīkojuma tīrīšanai un dezinfekcijai.

! Tāpat katrai personai, piedaloties sabiedrības aktivitātēs, jāievēro vispārējās epidemioloģiskās drošības prasības un drošības protokolus vai rekomendācijas (tai skaitā informēšanas, kontaktu samazināšanas un distancēšanās, sejas masku lietošanas, telpu ventilēšanas un higiēnas pamatprincipus, kā arī izolācijas, mājas karantīnas un pašizolācijas nosacījumus) un jānovērš inficēšanās riskus apkārtējiem.

Pakalpojuma sniedzējs nodrošina apmeklētāju informēšanu (pie ieejām labi redzamā vietā vai, ja tas nav iespējams, citādā veidā sniedzot apmeklētājiem pieejamu informāciju latviešu valodā un vismaz vienā svešvalodā (angļu vai krievu valodā) vai izmantojot piktogrammas) par:

 • cilvēku skaitu, kas vienlaikus var atrasties pakalpojuma sniegšanas vietā;
 • brīdinājumu, ka attiecīgajā vietā nedrīkst atrasties personas, kurām noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai izolācija vai kurām ir elpceļu infekcijas slimības pazīmes; 
 • brīdinājumu par divu metru distances ievērošanu, citiem distancēšanās nosacījumiem;
 • brīdinājumu par pienākumu lietot sejas maskas, tās pareizu lietošanu;
 • apliecinājumu par pakalpojuma epidemioloģisko drošību, norādot, vai pakalpojums tiek sniegts epidemioloģiski drošā, epidemioloģiski daļēji drošā vai epidemioloģiski nedrošā vidē.

Atgādinām, ka situācijā, kad valstī izsludināta ārkārtējā situācijā, kuru Ministru kabinets izsludinājis saistībā ar epidēmiju vai pandēmiju, jāievēro Ministru kabineta 2008.gada 9.decembra noteikumos Nr.1013 „Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu” un Ministru kabineta 2015.gada 15.septembra noteikumos Nr.524 „Kārtība, kādā nosaka, aprēķina un uzskaita katra dzīvojamās mājas īpašnieka maksājamo daļu par dzīvojamās mājas uzturēšanai nepieciešamajiem pakalpojumiem” noteiktā kārtība, kas nosaka, ka plānotos darbus, kas saistīti ar piekļuves nodrošināšanu dzīvokļos, atliek, ņemot vērā uz ārkārtējās situācijas laiku noteiktos drošības pasākumus.

Līdz ar to šobrīd atliekama arī tādu iepriekš pieņemtu lēmumu izpilde, kuri paredzēja šajā laikā veikt kādus apsekošanas vai citus darbus dzīvokļos.

Pulcēšanās:

Ar 2021.gada 15.novembri atļauts pulcēties, ja:

 • iekštelpās ir ne vairāk kā 10 personas;
 • ārtelpās ir ne vairāk kā 20 personas.

Atgādinām, ka fiziskā distancēšanās, citu noteikto pasākumu ievērošana, palīdz izvairīties no inficēšanās ar Covid-19 vīrusu un ierobežot vīrusa izplatību.

Ir svarīgi ievērot maksimālus piesardzības pasākumus publiskās vietās, tai skaitā koplietošanas telpās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās.

Jebkurā sabiedriskā vietā - iekštelpās, ārtelpās, kā arī koplietošanās telpās, t.i. gan kāpņu telpās u.c. daudzdzīvokļu dzīvojamo māju koplietošanas telpās, māju pagalmos un stāvlaukumos, personām jāievēro savstarpēja divu metru distance, kā arī visi epidemioloģiskās drošības pasākumi.

Atgādinām, ka dzīvojamās mājas koplietošanas telpas un ārtelpas ir kāpņu telpa, gaitenis, ratiņu telpa, pagrabs, bēniņi, pazemes autostāvvieta, lifts, pagalms, zaļā zona, bērnu rotaļu laukums, autostāvvieta un citas teritorijas, ko lieto visi mājas iedzīvotāji. 

Māju iedzīvotājus aicinām:

 • Bez nepieciešamības neapmeklēt koplietošanas zonas, bet, tās apmeklējot, ievērot savstarpējo 2 metru distanci. Piemēram, kāpņu telpās kaimiņiem, ejot pa kāpnēm, samainīties vietās, kur maksimāli iespējams ievērot 2 metru distanci;
 • Atturēties no lifta izmantošanas. Tomēr, ja izmantojat liftu, reizē var braukt tikai vienas mājsaimniecības iedzīvotāji;
 • Nerīkot savās mājsaimniecībās svinības un citus pasākumus, izņemot vienas mājsaimniecības ietvaros;
 • Ievērot personīgos epidemioloģiskās drošības pasākumus (mazgāt vai dezinficēt rokas pirms un pēc koplietošanas telpu apmeklējuma, šķaudot aizsegt muti ar vienreizlietojamu salveti utt.);
 • Iespēju robežās neaizskart koplietošanas virsmas (kāpņu margas u.c.). Ja no tā nav iespējams izvairīties, pēc saskarsmes ar šādām virsmām (durvju rokturi, koda durvju, lifta pogas, gaismas slēdži u.c.) izmantojiet dezinfekcijas līdzekļus, salvetes un rūpīgi nomazgājiet rokas;
 • Sasveicinoties ar kaimiņiem, neizmantot rokasspiedienu vai apskāvienus. Ir daudz citu paņēmienu, lai pasveicinātu savu kaimiņu.

 Māju apsaimniekotājus, rūpējoties par  māju iedzīvotāju drošību un veselību, aicinām:

 • Nodrošināt regulāru dzīvojamās mājas sanitāro apkopi un koplietošanas telpu durvju rokturu, kāpņu margu, lifta pogu, gaismas slēdžu, kodu paneļu, pastkastīšu u.c. koplietošanas virsmu dezinfekcijas pasākumus;
 • Informēt iedzīvotājus par veiktajiem drošības pasākumiem un to biežumu, izvietojot mājas iedzīvotājiem redzamā vietā sanitārās apkopes un dezinfekcijas pasākumu plānu;
 • Iespēju robežās izvietot kāpņu telpās roku dezinfekcijas līdzekļus, vienreizlietojamās salvetes;
 • Informēt mājas iedzīvotājus par nepieciešamajiem fiziskās distancēšanās pasākumiem un sejas maskas lietošanu;
 • Aicināt mājas iedzīvotājus ievērot personīgos epidemioloģiskās drošības pasākumus, jo īpaši mazgāt vai dezinficēt rokas pirms un pēc koplietošanas telpu apmeklējuma, šķaudot aizsegt muti ar vienreizlietojamu salveti utt.

Aicinām ikvienu iedzīvotāju ievērot epidemiologu noteiktās rekomendācijas – fizisko distancēšanos - vismaz 2 m distanci no pārējiem cilvēkiem, izvairīšanos no sabiedrisko vietu apmeklējumiem, kur pulcējas liels cilvēku skaits, un praktizēt rūpīgu roku mazgāšanu. Tāpat aicinām vakcinēties un ikvienu, kurš jūt saaukstēšanās simptomus, palikt mājās un sazināties ar savu ģimenes ārstu. Šie vienkāršie pasākumi palīdzēs mums visiem kopā būtiski ierobežot infekcijas izplatīšanos un novērst strauju saslimstības pieaugumu.

Tāpat aicinām ikkatru pārskatīt savus ikdienas paradumus un atbildīgi izturēties ne tikai pret sevi, bet arī līdzcilvēkiem! Lai ierobežotu vīrusa Covid-19 izplatību sabiedrībā, ir svarīgs ikviena iedzīvotāja ieguldījums un atbildīga sadarbība.

Aktuālā informācija par vīrusa Covid-19 izplatību, kā arī cita praktiska informācija pieejama mājaslapā Covid19.gov.lv un Slimību profilakses un kontroles centra mājaslapā.