Ņemot vērā straujo Covid-19 infekcijas izplatīšanos un pieaugošo veselības nozares pārslodzi, kā arī lai apturētu straujo Covid-19 infekcijas pieauguma un veselības sistēmas noslodzes pieauguma tendenci un novēršamās mirstības mazināšanu, vienlaikus nodrošinot svarīgu valsts funkciju un pakalpojumu nepārtrauktību, Ministru kabinets lēmis izsludināt visā valsts teritorijā ārkārtējo situāciju no š.g. 11. oktobra līdz 2022. gada 11. janvārim.

Ārkārtējās situācijas laikā tiek ieviesti pastiprināti drošības pasākumi ar mērķi mazināt cilvēku kontaktēšanos un līdz ar to Covid-19 inficēšanās riskus, jo īpaši nevakcinētu cilvēku kontaktēšanos.

Drošības pasākumi noteikti:

Pakalpojumu sniegšanas, saņemšanas kārtība

Ārkārtējās situācijas laikā saņemt un sniegt pakalpojumus var tikai epidemioloģiski drošā vidē (klātesot tikai pilnībā vakcinētām vai pārslimojušām personām), vienlaikus nodrošinot:

 • vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu verifikāciju; 
 • kontroli, lai nepieļauta tādu personu klātbūtni, kuras neatbilst prasībām, lai uzturētos epidemioloģiski drošā vidē;
 • epidemioloģiskās drošības noteikumu ievērošanu; 
 • sejas masku lietošanu; 
 • apmeklētāju ar bērniem plūsmas nodalīšanu laikā vai telpā;
 • ka, bērni no 12 gadu vecuma uzrāda testēšanas sertifikātu vai laboratorijas izziņu par pēdējo 72 stundu laikā veikta skrīninga testu ar negatīvu rezultātu;
 • vienai personai ne mazāk kā 15 m2 no publiski pieejamās iekštelpas platības. Vietā, kur platība ir mazāka par noteikto, vienlaikus var atrasties tikai viens apmeklētājs vai vienas mājsaimniecības locekļi;
 • distanci starp vairākām vienā telpā esošām pakalpojuma sniegšanas vietām vismaz trīs metrus;
 • 2 metru distances ievērošanu starp individuāliem apmeklētājiem vai dažādu mājsaimniecību locekļiem.

Pakalpojuma sniedzējs ievēro arī Slimību profilakses un kontroles centra tīmekļvietnē publicētās rekomendācijas higiēnai, tai skaitā roku higiēnai, virsmu, inventāra un darba aprīkojuma tīrīšanai un dezinfekcijai.

Apmeklētāju informēšana

Pakalpojuma sniedzējs nodrošina apmeklētāju informēšana (pie ieejām labi redzamā vietā vai, ja tas nav iespējams, citādā veidā sniedzot apmeklētājiem pieejamu informāciju latviešu valodā un vismaz vienā svešvalodā (angļu vai krievu valodā) vai izmantojot piktogrammas) par:

 • cilvēku skaitu, kas vienlaikus var atrasties pakalpojuma sniegšanas vietā;
 • brīdinājumu, ka attiecīgajā vietā nedrīkst atrasties personas, kurām noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai izolācija vai kurām ir elpceļu infekcijas slimības pazīmes; 
 • brīdinājumu par divu metru distances ievērošanu;
 • brīdinājumu par pienākumu lietot sejas maskas, tās pareizu lietošanu;
 • apliecinājumu par pakalpojuma epidemioloģisko drošību, norādot, vai pakalpojums tiek sniegts epidemioloģiski drošā (pēc ārkārtējās situācijas beigām arī epidemioloģiski daļēji drošā vai epidemioloģiski nedrošā vidē).

! Iedzīvotājiem jāņem vērā, ka pakalpojuma sniedzējam, lai nodrošinātu distancēšanos, atbilstoši iespējām un darba specifikai jāorganizē attālinātā darba veikšana, attālināta pakalpojumu sniegšana un izmantošana. Līdz ar to daļa pakalpojumu iespējams būs pieejama tikai attālināti. Attiecīgi pēc detalizētākas informācijas par pakalpojumu saņemšanas kārtību aicinām interesēties pie konkrētā pakalpojuma sniedzēja.

! Atgādinām, ka, ierodoties klātienē, līdzi jābūt personu apliecinošam dokumentam (pase vai ID karte) un derīgam vakcinācijas sertifikātam.

Attiecībā par pakalpojumu saņemšanu individuāli vai vienas mājsaimniecības ietvaros klātienē (piemēram, veicot ūdens patēriņa skaitītāja dzīvoklī nomaiņu) noteikts, ka tādā gadījumā pakalpojuma sniedzējam jābūt vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātam un pakalpojuma sniegšanas telpā neatrodas citas personas.

Vienlaikus jāuzsver, ka tas neatceļ citu epidemioloģiskās drošības prasību ievērošanu vai rekomendācijas (distancēšanās, sejas masku lietošana, telpu ventilēšana un higiēnai, tai skaitā roku higiēna, virsmu, inventāra un darba aprīkojuma tīrīšana un dezinfekcija, kā arī izolācijas, mājas karantīnas un pašizolācijas noteikumus).

*Papildu skaidrojums pieejams arī: Saimniecisko pakalpojumu sniegšana https://www.em.gov.lv/lv/saimniecisko-pakalpojumu-sniegsana

Pulcēšanās

Attiecībā par sapulču rīkošanu uz ārkārtējās situācijas laiku noteikts, ka ar vai bez sadarbspējīga sertifikāta uzrādīšanas var pulcēties:

 • iekštelpās ne vairāk kā 10 personas;
 • ārtelpās ne vairāk kā 20 personas.

Rīkot dzīvokļu īpašnieku kopības kopsapulces klātienē var tikai tad, ja ir iespējams ievērot epidemioloģiski drošu vidi vai bez sadarbspējīga sertifikāta uzrādīšanas nepulcējas iekštelpās vairāk kā 10 personas vai ārtelpās ne vairāk kā 20 personas.

! Norādām, ka katras fiziskās personas pienākums ir ievērot noteiktās prasības, savukārt pasākuma organizatora vai saimnieciskā pakalpojuma sniedzēja pienākums ir nodrošināt, lai personai būtu iespēja tās ievērot.

! Norādām, ka arī publiskās ārtelpās, apmeklējot pasākumus, kur ir intensīva cilvēku plūsma, un publiskās iekštelpās, ja telpā atrodas vairāk par vienu personu, jālieto sejas maska.

Aktuālā informācija par vīrusa Covid-19 izplatību, kā arī cita praktiska informācija pieejama mājaslapā Covid19.gov.lv un Slimību profilakses un kontroles centra mājaslapā.