Saimnieciskā pakalpojuma sniegšanas vietās, izņemot tirdzniecības pakalpojuma, skaistumkopšanas pakalpojuma un iekštelpu sporta treniņu (nodarbību) pakalpojuma sniegšanas vietas, kā arī sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietās:

  • vienai personai nodrošina ne mazāk kā 15 m2 no publiski pieejamās telpu platības. Vietā, kur vienam apmeklētājam publiski pieejamā telpu platība ir mazāka par 15 m2, vienlaikus var atrasties tikai viens apmeklētājs;
  • pie ieejas labi redzamā vietā izvieto informāciju, tai skaitā svešvalodās, par maksimāli pieļaujamo cilvēku skaitu, kas vienlaikus var atrasties konkrētajā vietā.

 

Lai samazinātu un ierobežotu infekcijas izplatību, noteikts arī pienākumu saimnieciska vai publiska pakalpojuma sniedzējiem vai pasākumu organizatoriem labi redzamā vietā (papildus informācijai par piesardzības pasākumiem) izvietot aicinājumu apmeklētājiem izmantot nacionālo kontaktu noteikšanas un brīdināšanas mobilo lietotni Apturi Covid.

 

Informatīvie materiāli klientu informēšanai