No 2021. gada 8. februāra pastiprināti drošības pasākumi tirdzniecības vietās, vienlaikus pakāpeniski paplašinot klātienes tirdzniecības norisi.

No š.g. 7. aprīļa darbu klātienē atsāk visi veikali ārpus lielajiem tirdzniecības centriem. Ekspertu ieskatā cilvēku pulcēšanās risks tirdzniecības centros ir pārāk augsts, tāpēc lielos tirdzniecības centros atļauta tikai pakalpojumu sniegšanas vietu un atsevišķu veikalu veidu darbība, saglabājot visas līdzšinējās epidemioloģiskās drošības prasības tirdzniecības vietu darbībai, un vienlaikus atceļot distances tirdzniecībā iegādātu preču izsniegšanu veikalos. Tāpat no š.g. 7. aprīļa atļauta arī ielu tirdzniecības organizēšana (gadatirgu organizēšana), vienlaikus apstiprinot drošas tirdzniecības protokolu visai āra tirdzniecībai.

Tirgotājiem noteikto prasību ievērošanu kontrolēs Valsts un pašvaldību policija, kā arī Patērētāju tiesību aizsardzības centram noteiktas tiesības kontrolēt prasību ievērošanu par maksimāli noteikto apmeklētāju skaitu un iekšējās kontroles sistēmas epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanu.

Drošākas tirdzniecības nosacījumi visām tirdzniecības vietām – gan veikaliem, tirgiem, gan jo īpaši tirdzniecības centriem, ietver efektīvāku apmeklētāju plūsmas kontroli un ļoti stingras fiziskās distancēšanās prasības, pastiprinātu tirgotāju atbildību un pienākumus apmeklētāju plūsmas kontrolei, mārketinga aktivitāšu aizliegumu, un pastiprinātu kontroli un augstu atbildību par epidemioloģiskās drošības pasākumu neievērošanu. 

Pašpārbaudes lapa tirdzniecības vietām

Pašpārbaudes lapa tirdzniecības centriem

Pašpārbaudes lapa tirgus paviljoniem

Pašpārbaudes lapa atklātā tirgus teritorijām 

Pašpārbaudes lapa ielu tirdzniecības organizēšanai

 

Kā nodrošināt drošus apstākļus veikalos?

Tirdzniecības vietās (ikvienā veikalā, neatkarīgi no tā izmēra, utt.) papildu esošajiem drošības pasākumiem - mutes un deguna aizsegu lietošanai, informācijai pie ieejas par maksimāli pieļaujamo apmeklētāju skaitu, veikala apmeklēšanai pa vienam (izņemot ar bērnu vai asistentu) un groziņu/ratiņu/iepirkšanās somu skaita atbilstībai maksimāli atļautajam apmeklētāju skaitam, - jānodrošina:

 • 25 m2 uz 1 apmeklētāju (t.sk. tehniskās iekārtas); ja telpa mazāka, var atrasties tikai 1 apmeklētājs;
 • apmeklētāju plūsmas kontrole pie ieejas/izejas, iekštelpās/ārtelpās un tirdzniecības zālē, kur notiek pastiprināta apmeklētāju pulcēšanās (piem., konkrētās veikalu sekcijās);
 • ja infrastruktūra atļauj, jānodala ieeju no izejas, ievērojot ugunsdrošības prasības;
 • klātesošas atbildīgās personas deleģēšanu, kas pastāvīgi organizē prasību izpildi tirdzniecības vietā, informācija par atbildīgo personu jāizvieto labi redzamā vietā;
 • iekšējās kontroles sistēmas (dokumentēta) izstrāde epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanai, kas ietver apmeklētāju aprēķinu, iekšējās procedūras un kontroles, kā arī atbildīgo personu, lai kontroles institūcijas var objektīvi pārliecināties par prasību izpildi;
 • aizliegts organizēt un reklamēt īstermiņa (īsāks par 7 dienām) speciālos piedāvājumus, kas varētu motivēt apmeklētājus tūlītēji doties un uzturēties tirdzniecības vietā, tādejādi radot pulcēšanās risku;
 • policija par pārkāpumiem var slēgt tirdzniecības vietu līdz 7 dienām.

 

Kā nodrošināt drošus apstākļus tirdzniecības centros?

Tirdzniecības centros (TC) (telpa vai ēka ar kopējo platību virs 1500 m2 un 5 tirdzniecības un pakalpojumu sniegšanas vietām) papildu esošajiem drošības pasākumiem - mutes un deguna aizsegu lietošana, informācijai pie ieejas par maksimāli pieļaujamo apmeklētāju skaitu,  tirdzniecības centrā neatrodas vairāk apmeklētāju, kā atļauts (summa no tirdzniecības vietās atļautā skaita) un apmeklētāju plūsmas kontroles pie ieejas/izejas un koplietošans telpās, - jānodrošina:

 • apmeklētāju plūsmas kontrole iekštelpās un ārtelpās (stāvlaukumos, pie ieejām);
 • apmeklētāji tiek ielaisti tikai pa vienam, izņemot ar bērnu vai asistentu;
 • apmeklētāju plūsmas uzskaite jārealizē ar iekšējās kontroles sistēmā norādītajiem līdzekļiem;
 • TC ar kopējo platību virs 7000 m2 ir uzstādīta elektroniska apmeklētāju plūsmas uzskaites iekārta; Šī prasība stāsies spēkā no š.g. 15. februāra. Līdz tam TC jānodrošina, ka netiek pārsniegts maksimāli pieļaujamais apmeklētāju skaits un uzraudzības un kontroles iestādes pēc to pieprasījuma tiek nodrošinātas ar objektīvu informāciju par apmeklētāju plūsmu (skaitu) tirdzniecības centrā.
 • klātesošas atbildīgās personas deleģēšanu, kas pastāvīgi organizē prasību izpildi tirdzniecības vietā; informācija par atbildīgo personu jāizvieto labi redzamā vietā;
 • iekšējās kontroles sistēmas (dokumentēta) izstrāde epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanai, kas ietver apmeklētāju aprēķinu, iekšējās procedūras un kontroles, kā arī atbildīgo personu, lai kontroles institūcijas var objektīvi pārliecināties par prasību izpildi;
 • aizliegts organizēt un reklamēt īstermiņa (īsāks par 7 dienām) speciālos piedāvājumus, kas varētu motivēt apmeklētājus tūlītēji doties un uzturēties tirdzniecības vietā, tādejādi radot pulcēšanās risku;

 

Kā nodrošināt drošus apstākļus tirgu paviljonos?

Savukārt tirgos papildu esošajiem drošības pasākumiem - mutes un deguna aizsegu lietošana un lieguma apkalpot apmeklētājus bez tiem, - jānodrošina:

 • tirgus paviljonos 1 apmeklētājam ne mazāk kā 25 m2 no publiski pieejamās telpu platības;
 • pie ieejas tirgus paviljonā uzraksts, t.sk. svešvalodās, cik apmeklētāji var atrasties;
 • kontrole, ka nav apmeklētāju drūzmas pie tirgus paviljona ieejas/izejas (iekštelpās un ārtelpās), gaiteņos u.c.;
 • tirgus paviljonā apmeklētāji tiek ielaisti tikai pa vienam, izņemot ar bērnu vai asistentu;
 • klātesošas atbildīgās personas deleģēšanu, kas pastāvīgi organizē prasību izpildi; informācija par atbildīgo personu jāizvieto labi redzamā vietā;
 • iekšējās kontroles sistēmas (dokumentēta) izstrāde epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanai, kas ietver apmeklētāju aprēķinu, iekšējās procedūras un kontroles, kā arī atbildīgo personu, lai kontroles institūcijas var objektīvi pārliecināties par prasību izpildi;

 

Kā nodrošināt drošus apstākļus tirgos un ielu tirdzniecībā?

Tirgus atklātajā teritorijā un ielu tirdzniecībā jāievēro šādas drošības prasības:

 • apmeklētājiem un pārdevējiem jālieto mutes un deguna aizsegi;
 • jāizvieto apmeklētājiem labi salasāmu informāciju par piesardzības prasībām;
 • jānodrošina 2 metru attālums starp tirdzniecības vietām;
 • jākontrolē un jāregulē apmeklētāju plūsma vietās, kur pastiprināti pulcējas apmeklētāji, piemēram, ejās, kur ieteicams organizēt vienvirziena plūsmu;
 • jāieceļ atbildīgā persona, kas atrodas uz vietas un organizē noteikumos minēto epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanu;
 • jāizstrādā iekšējā kontroles sistēma, kurā aprakstīta procedūra, kā tiek nodrošināta kontrole, lai nepieļautu fiziskās distancēšanās pārkāpumus un novērstu pastiprinātu apmeklētāju pulcēšanos, kā arī  procedūra kā tiek novērsta tirdzniecības dalībnieku ierašanās tirdzniecības vietā ar akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmēm.

No š.g. 7. aprīļa tiek atļauta arī ielu tirdzniecības organizēšana, t.i. gadatirgu organizēšana, kur jāievēro šādas drošības prasības:

 • apmeklētājiem un pārdevējiem jālieto mutes un deguna aizsegi,
 • atļauts izvietot līdz 20 tirdzniecības vietām,
 • fiziski jānorobežo gadatirgus teritorija,
 • ielu tirdzniecības organizēšanas laikā nenotiek izklaides pasākumi (tematiski svētki, atrakcijas)

 

No š.g. 7. aprīļa pastiprinātas drošības apstākļos tirdzniecības centros, kuru kopējā tirdzniecībai atvēlētā platība ir virs 7000 m2, un kurā atsevišķās tirdzniecības vietās darbojas vismaz pieci tirdzniecības dalībnieki vai pakalpojuma sniedzēji, darbojas tikai:

 • veikali, kuros tirgo pārtiku ne mazāk kā 70 % apmērā no preču sortimenta;
 • veikali, kuros tirgo higiēnas preces ne mazāk kā 70 % apmērā no preču sortimenta;
 • aptiekas (tai skaitā veterinārās aptiekas);
 • optikas preču veikali;
 • dzīvnieku barības veikali;
 • ziedu veikali;
 • datoru, to perifēro iekārtu un programmatūras, kā arī telekomunikācijas iekārtu veikali (no 10.04.2021.);
 • grāmatnīcas;
 • preses tirdzniecības vietas,
 • datoru un telekomunikāciju iekārtu specializētie veikali.

Vienlaikus tirdzniecības centros atļauta pakalpojumu sniedzēju darbība (piemēram, ķīmisko tīrītavu, finanšu institūciju, remontu servisu u.c.), bet turpmāk nav atļauta distances tirdzniecībā iegādāto preču izsniegšana veikalos!

Arī turpmāk netiek ierobežota distances tirdzniecība un e-komercija – iedzīvotāji var iegādāties preces distances tirdzniecībā (internetā, pasūtot pa tālruni un e-pastu), tās varēs tikt piegādātas uz mājām un pakomātiem. 

 

Ministru kabineta 2020. gada. 9. jūnija noteikumi Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” citastarp nosaka arī darbības nosacījumus tirdzniecības nozares uzņēmumiem.

Lai atbalstītu tirgotājus jauno prasību izpildē, Ekonomikas ministrijas mājaslapā publicēts jau gatavs paziņojuma pircējiem audiofails - aicinām tirgotājus to lejuplādēt un brīvi izmantot. Paziņojuma audiofaila izveidē izsakām pateicību SIA “Baltic Voice Over Agency” un personīgi Gundegai Zvērai.

Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas pamatprincipi visos gadījumos ir apmeklētāju informēšana, distancēšanās, higiēnas prasību ievērošana un personiskās veselības novērtēšana. Tas nozīmē, ka arī tirdzniecības uzņēmumiem turpmākajā darbībā jāievēro šādi Covid-19 ierobežošanas pamatprincipi: 

 • apmeklētāju informēšana par piesardzības prasībām; 
 • distancēšanās 2 metri; 
 • higiēnas prasību ievērošana; 
 • personas (darbinieku) veselības stāvokļa uzraudzība. 

Tirdzniecības vietu apmeklētējiem, t.sk. tirgos, jālieto sejas maskas. Prasība par sejas maskām attiecas arī uz šo vietu darbiniekiem. Tāpat jau šobrīd noteikumi paredz, ka sejas maska ir jālieto pakalpojumu sniegšanas vietās.  Sejas maskas var nelietot bērni līdz 7 gadu vecumam. Tāpat sejas masku var nevalkāt medicīnisku iemeslu dēļ, piemēram, ja personai kustību traucējumu dēļ ir apgrūtināta maskas uzlikšana vai personai ir psihiskās veselības traucējumi. 

Lai mazinātu un novērstu Covid-19 infekcijas izplatības riskus tirdzniecības vietās senioriem, kas atbilst infekcijas riska grupai, aicinām tirdzniecības nozari būt sociāli atbildīgiem un savā darbībā īstenot īpašus epidemioloģiskās drošības pasākumus senioriem. Par šādiem pasākumiem būtu uzskatāma, piemēram, īpaša iepirkšanās laika ieviešana (nodrošināšana) senioriem drošu pirkumu veikšanai tirdzniecības vietās, atsevišķas apkalpošanas kases nodrošināšana, priekšroka senioriem tikt apkalpotiem bez rindas konkrētā apmeklējuma laikā, kā arī citas īstenotas aktivitātes, kas vērstas uz mērķtiecīgu riska grupai pakļauto apmeklētāju plūsmas organizēšanu.

Tāpat aicinām arī tirdzniecības nozari pārstāvošos sociālos partnerus atbalstīt Ministru kabineta centienus apturēt turpmāku Covid-19 infekcijas nekontrolētu izplatību un būt par uzticamu sabiedroto komunikācijā ar tirgus dalībniekiem, apkopojot un daloties ar biedru labo praksi un sniedzot padomu efektīvāko epidemioloģiskās drošības pasākumu ieviešanai attiecīgajā tirdzniecības vietā.

Iespēju robežās aicinām tirgotājus veikt arī citus pasākumus cilvēku plūsmas ierobežošanai tirdzniecības vietās, kas veicinātu Veselības ministrijas rekomendāciju ievērošanu attiecībā uz Covid-19 vīrusa izplatības ierobežošanu, kā arī sekojot līdzi Ekonomikas ministrijas mājaslapā publicētajām rekomendācijām.

Papildus aicinām tirgotājus rūpēties, lai pircējiem būtu iespējams ievērot 2 metru distanci arī tirdzniecības vietai piegulošajās teritorijās, piemēram, autostāvvietās, un informēt par nepieciešamību ievērot 2 metru distanci!