No 2021. gada 8. februāra pastiprināti drošības pasākumi tirdzniecības vietās, vienlaikus pakāpeniski paplašinot klātienes tirdzniecības norisi.

Tirgotājiem noteikto prasību ievērošanu kontrolēs Valsts un pašvaldību policija, kā arī Patērētāju tiesību aizsardzības centram noteiktas tiesības kontrolēt prasību ievērošanu par maksimāli noteikto apmeklētāju skaitu un iekšējās kontroles sistēmas epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanu.

Drošākas tirdzniecības nosacījumi visām tirdzniecības vietām – gan veikaliem, tirgiem, gan jo īpaši tirdzniecības centriem, ietver efektīvāku apmeklētāju plūsmas kontroli un ļoti stingras fiziskās distancēšanās prasības, pastiprinātu tirgotāju atbildību un pienākumus apmeklētāju plūsmas kontrolei, mārketinga aktivitāšu aizliegumu, un pastiprinātu kontroli un augstu atbildību par epidemioloģiskās drošības pasākumu neievērošanu. 

Pašpārbaudes lapa tirdzniecības vietām

Pašpārbaudes lapa tirdzniecības centriem

Pašpārbaudes lapa tirgiem

 

Kā nodrošināt drošus apstākļus veikalos?

Tirdzniecības vietās (ikvienā veikalā, neatkarīgi no tā izmēra, utt.) papildu esošajiem drošības pasākumiem - mutes un deguna aizsegu lietošanai, informācijai pie ieejas par maksimāli pieļaujamo apmeklētāju skaitu, veikala apmeklēšanai pa vienam (izņemot ar bērnu vai asistentu) un groziņu/ratiņu/iepirkšanās somu skaita atbilstībai maksimāli atļautajam apmeklētāju skaitam, - jānodrošina:

 • 25 m2 uz 1 apmeklētāju (t.sk. tehniskās iekārtas); ja telpa mazāka, var atrasties tikai 1 apmeklētājs;
 • apmeklētāju plūsmas kontrole pie ieejas/izejas, iekštelpās/ārtelpās un tirdzniecības zālē, kur notiek pastiprināta apmeklētāju pulcēšanās (piem., konkrētās veikalu sekcijās);
 • ja infrastruktūra atļauj, jānodala ieeju no izejas, ievērojot ugunsdrošības prasības;
 • klātesošas atbildīgās personas deleģēšanu, kas pastāvīgi organizē prasību izpildi tirdzniecības vietā, informācija par atbildīgo personu jāizvieto labi redzamā vietā;
 • iekšējās kontroles sistēmas (dokumentēta) izstrāde epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanai, kas ietver apmeklētāju aprēķinu, iekšējās procedūras un kontroles, kā arī atbildīgo personu, lai kontroles institūcijas var objektīvi pārliecināties par prasību izpildi;
 • aizliegts organizēt un reklamēt īstermiņa (īsāks par 7 dienām) speciālos piedāvājumus, kas varētu motivēt apmeklētājus tūlītēji doties un uzturēties tirdzniecības vietā, tādejādi radot pulcēšanās risku;
 • policija par pārkāpumiem var slēgt tirdzniecības vietu līdz 7 dienām, bet ne ilgāk kā līdz ārkārtējās situācijas beigām.

 

Kā nodrošināt drošus apstākļus tirdzniecības centros?

Tirdzniecības centros (TC) (telpa vai ēka ar kopējo platību virs 1500 m2 un 5 tirdzniecības vietām) papildu esošajiem drošības pasākumiem - mutes un deguna aizsegu lietošana, informācijai pie ieejas par maksimāli pieļaujamo apmeklētāju skaitu,  tirdzniecības centrā neatrodas vairāk apmeklētāju, kā atļauts (summa no tirdzniecības vietās atļautā skaita) un apmeklētāju plūsmas kontroles pie ieejas/izejas un koplietošans telpās, - jānodrošina:

 • apmeklētāju plūsmas kontrole iekštelpās un ārtelpās (stāvlaukumos, pie ieejām);
 • apmeklētāji tiek ielaisti tikai pa vienam, izņemot ar bērnu vai asistentu;
 • apmeklētāju plūsmas uzskaite jārealizē ar iekšējās kontroles sistēmā norādītajiem līdzekļiem;
 • TC ar kopējo platību virs 7000 m2 ir uzstādīta elektroniska apmeklētāju plūsmas uzskaites iekārta; Šī prasība stāsies spēkā no š.g. 15. februāra. Līdz tam TC jānodrošina, ka netiek pārsniegts maksimāli pieļaujamais apmeklētāju skaits un uzraudzības un kontroles iestādes pēc to pieprasījuma tiek nodrošinātas ar objektīvu informāciju par apmeklētāju plūsmu (skaitu) tirdzniecības centrā.
 • klātesošas atbildīgās personas deleģēšanu, kas pastāvīgi organizē prasību izpildi tirdzniecības vietā; informācija par atbildīgo personu jāizvieto labi redzamā vietā;
 • iekšējās kontroles sistēmas (dokumentēta) izstrāde epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanai, kas ietver apmeklētāju aprēķinu, iekšējās procedūras un kontroles, kā arī atbildīgo personu, lai kontroles institūcijas var objektīvi pārliecināties par prasību izpildi;
 • aizliegts organizēt un reklamēt īstermiņa (īsāks par 7 dienām) speciālos piedāvājumus, kas varētu motivēt apmeklētājus tūlītēji doties un uzturēties tirdzniecības vietā, tādejādi radot pulcēšanās risku;

 

Kā nodrošināt drošus apstākļus tirgos?

Savukārt tirgos papildu esošajiem drošības pasākumiem - mutes un deguna aizsegu lietošana un lieguma apkalpot apmeklētājus bez tiem, - jānodrošina:

 • tirgus paviljonos 1 apmeklētājam ne mazāk kā 25 m2 no publiski pieejamās telpu platības;
 • pie ieejas tirgus paviljonā uzraksts, t.sk. svešvalodās, cik apmeklētāji var atrasties;
 • kontrole, ka nav apmeklētāju drūzmas pie tirgus paviljona ieejas/izejas (iekštelpās un ārtelpās), gaiteņos u.c.;
 • tirgus paviljonā apmeklētāji tiek ielaisti tikai pa vienam, izņemot ar bērnu vai asistentu;
 • klātesošas atbildīgās personas deleģēšanu, kas pastāvīgi organizē prasību izpildi; informācija par atbildīgo personu jāizvieto labi redzamā vietā;
 • iekšējās kontroles sistēmas (dokumentēta) izstrāde epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanai, kas ietver apmeklētāju aprēķinu, iekšējās procedūras un kontroles, kā arī atbildīgo personu, lai kontroles institūcijas var objektīvi pārliecināties par prasību izpildi;

Tirgiem noteiktie ierobežojumi neattiecas uz ielu tirdzniecības vietām un tirdzniecības vietām atklātajā tirgus teritorijā. Tirdzniecības dalībniekiem un apmeklētājiem ielu tirdzniecības vietās un atklātā tirgus teritorijā tirdzniecības laikā jālieto mutes un deguna aizsegus, kā arī jāievēro vispārējās epidemioloģiskās drošības prasības. Vienlaikus tirgos un ielu tirdzniecībā ir jāievēro noteiktie ierobežojumi attiecībā uz konkrētu preču tirdzniecību.

Vienlaikus no š.g. 8. februāra tirdzniecību klātienē ar visu preču sortimentu varēs nodrošināt arī:

 • aptiekas, tajā skaitā veterinārās aptiekas;
 • optikas veikali;
 • degvielas uzpildes stacijas;
 • pārtikas veikali, t.i. veikali, kur tirgo pārtiku ne mazāk kā 70% no preču sortimenta;
 • higiēnas preču veikali, t.i. veikali, kur tirgo higiēnas preces ne mazāk kā 70% no preču sortimenta;
 • kā arī grāmatnīcas.

 

Pārējās tirdzniecības vietās klātienē tirgojamo preču klāsts ir ierobežots nolūkā mazināt cilvēku pulcēšanos un uzturēšanos veikalos, tirgos, utt. No š.g. 8. februāra klātienē var iegādāties šādas preču grupas:

 • pārtikas preces;
 • higiēnas preces (preču saraksts);
 • pirmās nepieciešamības saimniecības preces (preču saraksts);
 • mobilo telefonu priekšapmaksas kartes;
 • tabakas izstrādājumus, augu smēķēšanas produktus, elektroniskās smēķēšanas ierīces un to šķidrumus;
 • dzīvnieku barību un preces;
 • preses izdevumus;
 • sabiedriskā transporta biļetes;
 • mutes un deguna aizsegus un individuālos aizsardzības līdzekļus;
 • mājražotāju lauksaimniecības produkciju,
 • ziedus;
 • stādus, dēstus, sīpolus, gumus un sēklas;
 • substrātus, mēslošanas līdzekļus, kaļķošanas materiālus un augu aizsardzības līdzekļus;
 • elektropreču aksesuārus (vadus, pagarinātājus, lādētājus);
 • līdzekļus dezinsekcijai un deratizācijai.

Preču tirdzniecības ierobežojumi attiecas arī uz ielu tirdzniecību, kā arī tirdzniecību slēgtā un atklātā tirgus teritorijā. Savukārt pilnībā aizliegta ir gadatirgu organizēšana (jeb ielu tirdzniecības organizēšana).

Arī turpmāk netiek ierobežota distances tirdzniecība un e-komercija – iedzīvotāji varēs iegādāties preces distances tirdzniecībā (internetā, pasūtot pa tālruni un e-pastu), tās varēs tikt piegādātas uz mājām un pakomātiem, tās varēs arī izsniegt un saņemt veikalos uz vietas. Tāpat netiek pārtraukta jebkādu preču vairumtirdzniecība vairumtirdzniecības bāzēs, kas nepieciešamas gan mazumtirdzniecības veikaliem, gan uzņēmumu darbībai, ražošanai, utt.  Tāpat pakalpojumu sniegšanas ietvaros atļauts nodrošināt tā sniegšanai nepieciešamās preces (piemēram, autoservisā automobiļu detaļu nodrošināšana).

 

Ministru kabineta 2020. gada. 9. jūnija noteikumi Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” citastarp nosaka arī darbības nosacījumus tirdzniecības nozares uzņēmumiem.

Lai atbalstītu tirgotājus jauno prasību izpildē, Ekonomikas ministrijas mājaslapā publicēts jau gatavs paziņojuma pircējiem audiofails - aicinām tirgotājus to lejuplādēt un brīvi izmantot. Paziņojuma audiofaila izveidē izsakām pateicību SIA “Baltic Voice Over Agency” un personīgi Gundegai Zvērai.

Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas pamatprincipi visos gadījumos ir apmeklētāju informēšana, distancēšanās, higiēnas prasību ievērošana un personiskās veselības novērtēšana. Tas nozīmē, ka arī tirdzniecības uzņēmumiem turpmākajā darbībā jāievēro šādi Covid-19 ierobežošanas pamatprincipi: 

 • apmeklētāju informēšana par piesardzības prasībām; 
 • distancēšanās 2 metri; 
 • higiēnas prasību ievērošana; 
 • personas (darbinieku) veselības stāvokļa uzraudzība. 

Tirdzniecības vietu apmeklētējiem, t.sk. tirgos, jālieto sejas maskas. Prasība par sejas maskām attiecas arī uz šo vietu darbiniekiem, kuri no apmeklētājiem nav nodalīti ar fizisku barjeru, piemēram, īpašām sieniņām. Tāpat jau šobrīd noteikumi paredz, ka sejas maska ir jālieto pakalpojumu sniegšanas vietās, kur cilvēki uzturas ilgāk par 15 minūtēm un nav iespējams ievērot 2 metru distanci, kā arī nav izveidotas citas fiziskas barjeras.  Sejas maskas var nelietot bērni līdz 7 gadu vecumam. Tāpat sejas masku var nevalkāt medicīnisku iemeslu dēļ, piemēram, ja personai kustību traucējumu dēļ ir apgrūtināta maskas uzlikšana vai personai ir psihiskās veselības traucējumi. 

 Lai mazinātu un novērstu Covid-19 infekcijas izplatības riskus tirdzniecības vietās senioriem, kas atbilst infekcijas riska grupai, aicinām tirdzniecības nozari būt sociāli atbildīgiem un savā darbībā īstenot īpašus epidemioloģiskās drošības pasākumus senioriem. Par šādiem pasākumiem būtu uzskatāma, piemēram, īpaša iepirkšanās laika ieviešana (nodrošināšana) senioriem drošu pirkumu veikšanai tirdzniecības vietās, atsevišķas apkalpošanas kases nodrošināšana, priekšroka senioriem tikt apkalpotiem bez rindas konkrētā apmeklējuma laikā, kā arī citas īstenotas aktivitātes, kas vērstas uz mērķtiecīgu riska grupai pakļauto apmeklētāju plūsmas organizēšanu.

Tāpat aicinām arī tirdzniecības nozari pārstāvošos sociālos partnerus atbalstīt Ministru kabineta centienus apturēt turpmāku Covid-19 infekcijas nekontrolētu izplatību un būt par uzticamu sabiedroto komunikācijā ar tirgus dalībniekiem, apkopojot un daloties ar biedru labo praksi un sniedzot padomu efektīvāko epidemioloģiskās drošības pasākumu ieviešanai attiecīgajā tirdzniecības vietā.

Iespēju robežās aicinām tirgotājus veikt arī citus pasākumus cilvēku plūsmas ierobežošanai tirdzniecības vietās, kas veicinātu Veselības ministrijas rekomendāciju ievērošanu attiecībā uz Covid-19 vīrusa izplatības ierobežošanu, kā arī sekojot līdzi Ekonomikas ministrijas mājaslapā publicētajām rekomendācijām.

Papildus aicinām tirgotājus rūpēties, lai pircējiem būtu iespējams ievērot 2 metru distanci arī tirdzniecības vietai piegulošajās teritorijās, piemēram, autostāvvietās, un informēt par nepieciešamību ievērot 2 metru distanci!