Aicinām komersantus izmantot sagatavotos informatīvos materiālus tirdzniecības un pakalpojumu sniegšanas vietu apmeklētāju, kā arī uzņēmumu darbinieku un klientu informēšanai!

Materiāli izmantojami bez maksas, tie ir brīvi izdrukājami jums nepieciešamā izmērā un piemērotākā krāsā.

Plakāts par aplikācijas "Apturi Covid" lietošanu:

Papildu komunikācijas materiāli lietotnes "Apturi Covid" popularizēšanai pieejami šeit.  Saitē pieejami drukas faili informatīviem plakātiem un citiem materiāliem, ko ikviens uzņēmums var izmantot savām vajadzībām. 

Plakāts par nepieciešamību paņemt iepirkšanās grozu pirms ieiet veikalā:

Plakāts par nepieciešamību paņemt iepirkšanās ratus pirms ieiet veikalā:

Plakāts par nepieciešamību paņemt iepirkšanās somu pirms ieiet veikalā:

Plakāts par nepieciešamību paņemt iepirkšanās ratus vai grozu pirms ieiet veikalā:

Plakāts par deguna un mutes aizsega lietošanu, distances ievērošanu, roku higiēnu un aplikācijas "Apturi Covid" izmantošanu:

Plakāts par deguna un mutes aizsega lietošanu, distances un roku higiēnas ievērošanu:

Plakāts par deguna un mutes aizsega lietošanu:

Plakāts par distances ievērošanu:

Plakāts par maksimāli pieļaujamo cilvēku skaitu telpā:

Plakāts par roku higiēnas ievērošanu:

Plakāts par tiesībām neapkalpot bez deguna un mutes aizsega:

 

Papildu vizuālie materiāli publicēti Veselības ministrijas tīmekļa vietnē.