Aicinām komersantus izmantot sagatavotos informatīvos materiālus tirdzniecības un pakalpojumu sniegšanas vietu apmeklētāju, kā arī uzņēmumu darbinieku un klientu informēšanai! Materiāli izmantojami bez maksas, tie ir brīvi izdrukājami jums nepieciešamā izmērā un piemērotākā krāsā.

 

Plakāts ar aicinājumu nenākt uz pakalpojuma sniegšanas vietu, ja jūties slims, kā arī par deguna un mutes aizsega lietošanu, distances ievērošanu un roku higiēnu:

Plakāts par maksimāli pieļaujamo cilvēku skaitu telpā un atbildīgo kontaktpersonu:

Plakāts par maksimāli pieļaujamo cilvēku skaitu telpā:

Plakāts par nepieciešamību paņemt iepirkšanās grozu pirms ieiet veikalā:

Plakāts par nepieciešamību paņemt iepirkšanās ratus vai grozu pirms ieiet veikalā:

Plakāts par nepieciešamību paņemt iepirkšanās ratus pirms ieiet veikalā:

Plakāts par nepieciešamību paņemt iepirkšanās somu pirms ieiet veikalā:

Plakāts par ieeju tirdzniecības vai pakalpojuma sniegšanās vietā tikai ar sadarbspējīgu Covid-19 sertifikātu:

Plakāts par ieeju tikai ar sadarbspējīgu Covid-19 sertifikātu, deguna un mutes aizsega lietošanu, distances ievērošanu un roku higiēnu:

   lakāts par deguna un mutes aizsega lietošanu, distances ievērošanu, roku higiēnu un aplikācijas "Apturi Covid" izmantošanu:

   Plakāts par deguna un mutes aizsega lietošanu, distances un roku higiēnas ievērošanu:

   Plakāts par deguna un mutes aizsega lietošanu:

   Plakāts par distances ievērošanu:

    Plakāts par roku higiēnas ievērošanu:

    Plakāts par tiesībām neapkalpot bez deguna un mutes aizsega:

    Plakāts par aplikācijas "Apturi Covid" lietošanu:

    Papildu komunikācijas materiāli lietotnes "Apturi Covid" popularizēšanai pieejami šeit.  Saitē pieejami drukas faili informatīviem plakātiem un citiem materiāliem, ko ikviens uzņēmums var izmantot savām vajadzībām.

    Papildu vizuālie materiāli publicēti Veselības ministrijas tīmekļa vietnē.