Šā gada vasarā plānots jauns atbalsts uzņēmējiem nodarbināto apmācībām

23-04-2019

Latvijas ekonomikā joprojām vērojama strauja izaugsme un arvien vairāk izjūtama darba spēka nepietiekamība, līdz ar to ieguldījumi cilvēkresursos ir būtiski. Pieprasījums pēc ES fondu atbalsta nodarbināto apmācībām no komersantu puses ir augsts, tādēļ Ministru kabineta sēdē šodien tika atbalstīti Ekonomikas ministrijas izstrādātie grozījumi atbalsta programmā nodarbināto apmācībām, kas paredz šā gada vasarā organizēt jaunu atlases kārtu atbalsta saņemšanai nodarbināto apmācībām.

 

Atbalstam varēs pieteikties sīkie (mikro), mazie, vidējie un lielie komersanti. Plānots, ka veiktie grozījumi ļaus sniegt atbalstu vismaz 150 komersantiem, apmācot vairāk kā 2700 darbiniekus.

 

Atbalsts plānots apstrādes rūpniecības nozares biedrībām, kas ir apmācību 1. kārtas finansējuma saņēmējas un kas ERAF investīcijas apmācību projektā ieguldījušas vismaz 80 % apmērā; starptautisko biznesa pakalpojumu centru biedrībai vai līdzvērtīgai biedrībai un Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) nozares biedrības partnerībā vai individuāli īstenotam projektam tādās jomās kā datorprogrammēšana, telekomunikācijas, informācijas pakalpojumi (ja IKT nozares biedrība ir piedalījusies apmācību 1. kārtā un tā ir investējusi 1. kārtas projektā vismaz 80 % ERAF finansējuma).

 

Katram finansējuma saņēmējam maksimāli pieejamais ERAF finansējums:

 

  • Apstrādes rūpniecības nozares projektam - 1,5 milj. euro;
  • Starptautisko biznesa pakalpojumu centru projektam - 0,9 milj. euro;
  • Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju projektam:
  1. partnerībā īstenotam - 3,1 milj. euro;
  2. vai individuāli īstenotam - 1,55 milj. euro.

 

Katram finansējuma saņēmējam atbalsts paredzēts dažādu apmācību jomu nodrošināšanai komersantiem, kas detalizēti noteikti MK noteikumos.

 

Detalizēti ar grozījumiem Ministru kabineta 2015. gada 27. oktobra noteikumos Nr. 617 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt inovāciju ieviešanu komersantos” 1.2.2.1. pasākuma “Atbalsts nodarbināto apmācībām” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi” var iepazīties Ministru kabineta tīmekļa vietnē. Detalizētāka informācija par pieteikšanos tiks publicēta CFLA mājaslapā.

 

 

Ekonomikas ministrijas

Sabiedrisko attiecību nodaļa

Prese@em.gov.lv

 

Lapas informācija atjaunota:    23-04-2019