Veiktas izmaiņas ES fondu līdzfinansējuma pieejamībā darbinieku apmācībām

15-05-2019

Šī gada 11.maijā ir stājušies spēkā grozījumi noteikumos, kas nosaka kārtību Eiropas Savienības (ES) fondu līdzfinansējuma piešķiršanai nodarbināto apmācībām.  Turpmāk atbalsts kļūs pieejamāks arī lielajiem komersantiem.

 

Ar šiem grozījumiem:

  • Ir paplašināta atbalsta pieejamība lielajiem komersantiem to darbinieku apmācībām: lielajiem komersantiem, kuri vismaz 1,5% no savas peļņas reinvestē ilgtermiņa ieguldījumos, pētniecībā vai attīstībā, tiek segti līdz 50% no izmaksām, kas saistītas ar darbinieku apmācībām.
  • Papildus tam ir precizēta lēmuma par komercdarbības atbalsta piešķiršanu pieņemšanas kārtība, un ar š.g.11.maiju CFLA pieņem gala lēmumu par komercdarbības atbalsta piešķiršanu finansējuma saņēmējiem saskaņā ar EK Regulu Nr. 1407/2013 un gala labuma guvējiem – komersantiem saskaņā ar EK Regulu Nr. 651/2014 pēc tam, kad finansējuma saņēmēji Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā (CFLA) ir iesnieguši izvērtējuma dokumentus.

 

Ekonomikas ministrija, CFLA un projektu īstenotāji – nozaru asociācijas – otrdien, 14.maijā, tikās seminārā, lai pārrunātu šīs izmaiņas.

 

Atgādinām, ka 1.2.2.1. pasākuma “Atbalsts nodarbināto apmācībām” pirmās kārtas ietvaros no 2016.gada līdz 2022.gadam notiek nozaru asociāciju vadītu apmācību projektu īstenošana. Apstrādes rūpniecības, IKT un tūrisma nozares uzņēmumi var vērsties pie kādas no 10 nozaru asociācijām.

 

No 2016. līdz 2019. gadam jau 576 komersanti ir saņēmuši līdzfinansējumu 4,8 milj. eiro apmērā un apmācījuši 10 455 savus darbiniekus ražošanas vadības, programmēšanas, loģistikas, viesnīcu un restorānu pakalpojumu sniegšanas u.c. jomās.

 

Informācija sagatavoja

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

Lapas informācija atjaunota:    16-05-2019