MK precizē būvkomersantu nodevas aprēķināšanas nosacījumus

28-05-2019

Ministru kabineta šā gada 28. maija sēdē atbalstīti grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 25. februāra noteikumos Nr.116 “Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi”, precizējot normas, kā tiek aprēķināta un piemērota būvkomersantu nodeva.

 

Pašreiz šie Ministru kabineta noteikumi nosaka, ka visi būvkomersanti valsts nodevu par ikgadējās informācijas iesniegšanu būvkomersantu reģistrā maksā proporcionāli neto apgrozījuma lielumam. Taču ir būvkomersanti, kuru neto apgrozījumu veido arī ieņēmumi no saimnieciskās darbības, kas nav saistīta ar būvniecību.

 

Apstiprinot šos grozījumus, turpmāk būvkomersantiem, kuru neto apgrozījumu veido arī ieņēmumi no saimnieciskās darbības, kas nav saistīti ar būvniecību (t.s. daudznozaru uzņēmumi), būvkomersantu nodeva būs jāmaksā tikai no tās ieņēmumu daļas, kas veidojas no būvniecības pakalpojumiem, ja informācija par ieņēmumiem būs atspoguļota Gada pārskata vai Konsolidētā gada pārskata peļņas vai zaudējumu aprēķina kādā no posteņiem.

 

Ņemot vērā, ka Gada pārskatu vai Konsolidēto gada pārskatu atbilstoši grāmatvedību regulējošiem normatīvajiem aktiem pārbauda zvērināts revidents, tad šāda informācija iegūst ticamību. Tiem uzņēmumiem, kuriem Gada pārskatu nav jārevidē zvērinātiem revidentiem, sniegto informāciju pārbauda Valsts ieņēmumu dienests. Uzņēmējiem Gada pārskati un Konsolidētie gada pārskati ir jāievada EDS, kur šai informācijai varēs piekļūt Būvniecības valsts kontroles birojs, veicot aprēķinu par attiecīgam komersantam piemērojamās nodevas apmēru.

 

Būvkomersantu skaits, uz kuriem jaunā kārtība attieksies, atbilstoši Būvniecības informācijas sistēmas datiem, ir aptuveni 22% jeb nedaudz vairāk kā 1000 būvkomersanti no kopējā reģistrētā būvkomersantu skaita.

 

Līdz ar grozījumiem MK noteikumos tiek pagarināts arī ikgadējās informācijas Būvkomersantu reģistrā iesniegšanas termiņš no 31. maija uz 31. augustu, lai salāgotu informācijas sniegšanas termiņus ar Gada pārskata vai Konsolidētā gada pārskata iesniegšanas termiņiem un neradītu papildu slogu komersantiem.

 

Detalizēti ar grozījumiem Ministru kabineta 2014. gada 25. februāra noteikumos Nr.116 “Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi” var iepazīties Ministru kabineta tīmekļa vietnē.

 

 

Evita Urpena

Ekonomikas ministrijas

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

Tālrunis 67013193

E-pasts: Evita.Urpena@em.gov.lv; prese@em.gov.lv

Web: www.em.gov.lv

Twitter: @EM_gov_lv @siltinam

Facebook: http://www.facebook.com/ekonomikasministrija  http://www.facebook.com/atbalstsuznemejiem

Flickr: https://www.flickr.com/photos/ekonomikasministrija

Yoytube: http://www.youtube.com/ekonomikasministrija

 

Lapas informācija atjaunota:    28-05-2019