Latvijai ir iespējas kļūt par precīzijas medicīnā izmantojamu risinājumu eksportētājvalsti

03-06-2019

“Inovācijas veicināšanā svarīga ir starpnozaru sadarbība – uzņēmējiem svarīgi apzināt citos sektoros pastāvošos risinājumus un izvērtēt, kuri no tiem var sekmēt viņu uzņēmuma attīstību. IT un medicīnas nozares kopprojekts precīzijas medicīnas jomā kalpo par izcilu piemēru citu nozaru uzņēmējiem, jo ņemot vērā globālās ekonomikas tendences jebkuram sektoram Latvijā ir jādomā par strauju pievienotās vērtības celšanu, kur IT sektoram ir būtiska nozīme, bet ne tikai. Sektoriem ir jāskatās pāri savu sektoru robežām, lai nonāktu pie jauniem produktiem, inovācijām, tirgiem un sadarbības partneriem ne tikai Latvijas mērogā.” atskatoties uz Latvijā pirmās Precīzijas medicīnas konferences rezultātiem, vērtē Raimonds Aleksejenko, Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks uzņēmējdarbības attīstības jautājumos.

 

Šā gada 22. maijā Ekonomikas ministrija sadarbībā ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru pirmo reizi Latvijā organizēja Precīzijas medicīnas konferenci, kurā IT un medicīnas nozares profesionāļi, akadēmiķi un politikas veidotāji dalījās redzējumā par precīzijas medicīnas nozīmi mūsdienās un tā potenciālu nākotnē. Precīzijas medicīna ir inovatīva pieeja slimību ārstēšanai un diagnosticēšanai, ņemot vērā katra indivīda ģenētisko daudzveidību, vidi un dzīvesveidu.

 

Konferences dalībniekiem bija iespēja gūt padziļinātas zināšanas par lielo datu un analītikas nozīmi cilvēka dzīves kvalitātes uzlabošanā, IKT un tehnoloģiju ietekmi uz veselības aprūpi kopumā. Konferences noslēguma paneļdiskusijā tika aktualizēti arī ar ētiku saistītie aspekti – tika diskutēts par sarkanajām līnijām, izmantojot cilvēka veselības datus, un vai Latvija un Eiropas Savienība ir gatava nākamajiem soļiem šī medicīnas virziena attīstībā. Konferenci klātienē apmeklēja vairāk kā 200 interesentu, kuriem bija iespēja gūt jaunas zināšanas un smelties iedvesmu no augsta līmeņa starptautiskiem un Latvijas ekspertiem.

 

Vienlaikus jāuzsver, ka konference bija kā noslēdzošais pasākums precīzijas medicīnas virzienam veltīto aktivitāšu ciklam. Maija sākumā norisinājās Latvijā vadošo IT un medicīnas nozares pārstāvju darbnīca par lielo datu (lielu apjomu dažādu veidu dati, kas iegūti no dažādiem avotiem, piemēram, cilvēkiem, iekārtām vai sensoriem) izmantošanu biomedicīnā. Darbnīcas ietvaros septiņas starpdisciplināras komandas strādāja pie jaunu risinājumu izstrādes, kurus varētu veiksmīgi izmantot pie jau pilnīgi funkcionējoša nacionāla mēroga veselības datu ezera (datu ezers ir platforma/infrastruktūra, kurā vienkopus pieejami dažāda veida strukturēti dati; veselības datu ezera gadījumā tie būtu dažādi medicīniskie dati, piemēram, medicīniskā vēsture, biomarķieri utt.).

 

“Eiropas Komisija, veidojot nākamā plānošanas perioda budžeta ietvaru un politiku, veselības datu infrastruktūras izveidošanu ir izvirzījusi par vienu no prioritātēm ES konkurētspējas stiprināšanai un veselības nozares kā izcilības centra veidošanai globālā mērogā. Pasaulē šāda infrastruktūra vēl tikai sākusi attīstīties, taču Latvija jau šobrīd ir soli priekšā citām valstīm - Latvijā bāzēto komersantu, pētniecības organizāciju un slimnīcu ekspertīze, kā arī savstarpējās sadarbības iniciatīvas Latviju šobrīd izvirzījušas par vienu no vadošajām valstīm šādas iniciatīvas izpildē. Līdz ar to šis ir īstais brīdis, kad ar aktīvu darbu un radošiem risinājumiem varam attīstīt veselības datu ezera konceptu un risinājumus, kurus varēs mērogot arī starptautiskā līmenī,” uzsver R.Aleksejenko.

 

Darbnīcā komandas izstrādāja visdažādākos risinājumus - sākot no pilnīgi jauna un uz rezultātu orientēta nacionāla veselības aprūpes modeļa un universālas platformas izstrādi, kurā tiek apkopoti un interaktīvā veidā vizualizēti pacientu dati, līdz pat universāliem risinājumiem radioloģijā un onkoloģijā.

 

Pārdomās pēc notikušajiem pasākumiem dalījās arī viens no augsta līmeņa pieaicinātajiem ārzemju ekspertiem, uzņēmuma Philips medicīnas biroja vadošais zinātnieks Simons Bieganski (Szymon Bieanski): “Konference Latvijā sniedza man nozīmīgu ieskatu jaunākajās tendencēs genoma izpētē un lielo datu analīzē biomedicīnā. Konference un darbnīcā izstrādāto risinājumu prezentāciju sesija vienkopus pulcēja zinātniekus, jaunos uzņēmējus un valsts pārvaldes iestāžu darbiniekus ar mērķi diskutēt par inovācijām un veicināt veselības datu ezera projekta attīstību. Tas ir ļoti ambiciozs projekts, kura ietvaros plānots izstrādāt centralizēti pārvaldītu veselības datu infrastruktūru Latvijā. Tā bija unikāla pieredze, tāpēc pateicos par sniegto iespēju piedalīties konferencē, interesantajām diskusijām, izaicinošajiem jautājumiem un mācībām.”

 

Pie izstrādāto risinājumu pilnveidošanas komandas aktīvi strādāja līdz pat 21. maijam, kad dienu pirms konferences tie tika prezentēti starptautiskai ekspertu komandai. Eksperti nodrošināja atgriezenisko saiti un izcēla aspektus, pie kuriem komandām vēl ir jāpiestrādā pirms to ieviešanas praksē.

 

Konferences fotogalerija

 

 

Evita Urpena

Ekonomikas ministrijas

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

Tālrunis 67013193

E-pasts: Evita.Urpena@em.gov.lv; prese@em.gov.lv

Web: www.em.gov.lv

Twitter: @EM_gov_lv

Facebook: http://www.facebook.com/ekonomikasministrija  

http://www.facebook.com/atbalstsuznemejiem

Flickr: https://www.flickr.com/photos/ekonomikasministrija

Youtube: http://www.youtube.com/ekonomikasministrija

 

Lapas informācija atjaunota:    03-06-2019