Rosina atļaut alkoholisko dzērienu tirdzniecību internetā

13-06-2019

Ekonomikas ministrija ir sagatavojusi grozījumus Alkoholisko dzērienu aprites likumā (turpmāk – Likumprojekts), ar kuriem paredzēts atļaut alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību internetā. 2019. gada 13. jūnijā Likumprojekts ir izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē un par to ir aicinātas paust priekšlikumus visas ieinteresētās puses.

 

Ieviešot Likumprojektā paredzētās izmaiņas, lielākie ieguvēji būs Latvijas mazie alkoholisko dzērienu ražotāji. Bieži vien mazo ražotāju produkcija netiek pārstāvēta mazumtirdzniecības veikalos, kas nozīmē, ka to produkciju ir ļoti grūti iegādāties un to komercdarbības attīstība ir apgrūtināta. Līdz ar Likumprojekta stāšanos spēkā tiks sekmēta Latvijas mazo alkoholisko dzērienu ražotāju produkcijas pieejamība, vienlaikus atvieglojot daudzu tirdzniecības uzņēmumu darbu, kā arī sekmējot nozares attīstību.

 

Latvijā šobrīd ir aizliegts pārdot alkoholiskos dzērienus internetā, taču esošā situācija liecina, ka ir tīmekļa vietnes, kurās tiek piedāvāta iespēja iegādāties alkoholiskos dzērienus arī internetā, apejot likuma aizliegumu un radot negodīgas konkurences priekšrocības pret pārējiem komersantiem. Turklāt, praktiski visā Eiropas Savienībā ir atļauts iegādāties alkoholiskos dzērienus internetā un arī Latvijas iedzīvotāji bieži vien iegādājas alkoholiskos dzērienus internetā tieši no citām valstīm, tādējādi radot zaudējumus valsts budžetā no neiekasētā akcīzes nodokļa un pievienotās vērtības nodokļa.

 

Likumprojekts paredz noteikt kārtību, kāda atļauts veikt alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību internetā, kā arī mazumtirgotāja un piegādātāja atbildību par piegādes noteikumu pārkāpšanu, ja tiek piegādāti alkoholiskie dzērieni nepilngadīgajiem vai, ja netiek ievērotas citas noteiktās prasības. Respektīvi, alkoholisko dzērienu tirdzniecībai internetā tiks piemēroti tādi paši nosacījumi un ierobežojumi kā tirdzniecībai jebkurā tirdzniecības vietā.

 

Likumprojekts paredz atļaut alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību tīmekļvietnē vai mobilajā lietotnē, ievērojot šādus nosacījumus:

  • tirdzniecībai konkrētā tīmekļvietnē vai mobilajā lietotnē tirgotājam būs jāsaņem speciāla atļauja (licence) Valsts ieņēmumu dienestā;
  • pirkumiem tiks atļauts izmantot tikai bezskaidras naudas norēķinus;
  • tirgotājam, izmantojot pieejamos personas identifikācijas līdzekļus, būs jāpārbauda pircēja identitāte un vecums;
  • tīmekļvietnē vai mobilajā lietotnē būs jānorāda informāciju par speciālo atļauju (licenci), brīdinājums par alkohola lietošanas negatīvo ietekmi, informācija par aizliegumu iegādāties alkoholiskos dzērienus nepilngadīgām personām un citiem ierobežojumiem;
  • tirgotājam būs jāievēro arī citas likumā noteiktās prasības un ierobežojumi, tajā skaitā, aizliegums pārdot alkoholiskos dzērienus nepilngadīgām personām, aizliegums alkoholiskos dzērienus pārdot laika posmā no 22:00 - 8:00.

 

Lai nodrošinātu, ka alkoholiskie dzērieni netiek pārdoti neatbilstoša vecuma personām, pircēja vecuma pārbaudi paredzēts veikt divas reizes: iegādājoties alkoholiskos dzērienus un saņemot tos. Pie iegādes personas vecuma pārbaude būs jānodrošina pārdevējam.

 

Pārdevējs varēs izmantot tam piemērotāko un ērtāko personas vecuma pārbaudes veidu neklātienē, piemēram, izmantojot tehnoloģiskos risinājumus, kas ietver video identifikāciju, vai drošu elektronisko parakstu, personas elektroniskās identitātes apliecināšanas rīkus vai elektroniskās identifikācijas sniegšanas tehnoloģisko platformu, vai fiziskas personas identitāti apliecinošu datu iegūšanu no kredītiestādes vai maksājumu iestādes, izmantojot identifikācijas maksājumu vai citu metodi, kas ļauj saņemt no kredītiestādes vai maksājumu iestādes personas datus, vai arī personu apliecinošā dokumenta fotouzņēmuma un pašportreta elektroniska fotouzņēmuma salīdzināšanu.

 

Savukārt par personas vecuma atbilstības pārbaudi, piegādājot alkoholiskos dzērienus, būs atbildīgs piegādātājs, piemēram, kurjers, ja piegādē tiks izmantoti kurjera pakalpojumi.

 

Pēc Likumprojekta saskaņošanas ar ieinteresētajām pusēm, tas vēl jāapstiprina Ministru kabineta sēdē un jāpieņem Saeimai. Paredzēts, ka Likumprojekts stāsies spēkā 2020.gada 1. janvārī.

 

Vairāk ar sagatavoto likumprojektu “Grozījumi Alkoholisko dzērienu aprites likumā” var iepazīties Ministru kabineta tīmekļa vietnē.

 

 

 

Ekonomikas ministrijas

Sabiedrisko attiecību nodaļa

prese@em.gov.lv

67013193

Lapas informācija atjaunota:    13-06-2019