Paaugstina valsts nodevu par licences izsniegšanu un ikgadējo valsts nodevu par kreditēšanas pakalpojumu sniedzēja darbības uzraudzību

08-10-2019

Ministru kabineta š.g. 8. oktobra sēdē apstiprināti grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 29. marta noteikumos Nr.245 "Noteikumi par speciālo atļauju (licenci) patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniegšanai", paaugstinot valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniedzējiem un ikgadējo valsts nodevu par kreditēšanas pakalpojumu sniedzēja darbības uzraudzību.

 

2019.gada 13.septembra Ministru kabineta sēdē Ekonomikas ministrijai tika uzdots izstrādāt un iesniegt Ministru kabinetā grozījumus, kas paredz no 2020. gada paaugstināt valsts nodevas apmēru par licences izsniegšanu un ikgadējās valsts nodevas apmēru par kreditēšanas pakalpojumu sniedzēja darbības uzraudzību, nodrošinot ik gadu papildu ieņēmumus valsts budžetā 3 miljonus eiro.

 

Izpildot Ministru kabineta doto uzdevumu, grozījumi MK noteikumos paredz paaugstināt valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu no 71 140 eiro uz 250 000 eiro un ikgadējo valsts nodevu par kreditēšanas pakalpojumu sniedzēja darbības uzraudzību paaugstināt no 14 225 eiro uz 55 000 eiro.

 

Vienlaikus Ekonomikas ministrija valdības sēdē norādīja, ka pastāv risks negūt valsts budžetā plānotos ienākumus. Apstiprinātie grozījumi MK noteikumos papildu grozījumiem Patērētāju tiesību aizsardzības likumā, kas nosaka būtiskus ierobežojumus kredītu kopējām izmaksām (stājās spēkā 01.07.2019), būtiski samazinās patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniedzēju skaitu, līdz ar to samazināsies arī konkurence tirgū, kā arī pieaugs risks nelegālajai patērētāju kreditēšanai, neievērojot normatīvajos aktos noteiktās stingrās prasības. Visam tirgum vienādas likmes noteikšana visnegatīvāk skars mazākos tirgus spēlētājus, kā arī lombardu pakalpojumu sniedzējus, kuriem jau šobrīd ir paaugstinātas prasības attiecībā uz telpām un tehnisko aprīkojumu.

 

Detalizēti ar apstiprinātajiem grozījumiem Ministru kabineta 2011.gada 29.marta noteikumos Nr.245 "Noteikumi par speciālo atļauju (licenci) patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniegšanai" var iepazīties Ministru kabineta tīmekļa vietnē.

 

 

Ekonomikas ministrijas

Sabiedrisko attiecību nodaļa

prese@em.gov.lv

67013193

Lapas informācija atjaunota:    08-10-2019