Ekonomikas ministrijas resorā apbalvo labākos

15-11-2019

Šā gada 14. novembrī, atzīmējot Latvijas valsts 101. gadadienu, svinīgā pasākumā Ekonomikas ministrija pasniedza Atzinības rakstus un Pateicības par izcilu darbu un personīgu ieguldījumu darba pienākumu izpildē ministrijas, tās kapitālsabiedrību un padotības iestāžu darbiniekiem.

 

Ekonomikas ministrijas, tās padotības iestāžu un kapitālsabiedrību darbinieku apbalvošanas pasākums

 

Atzinības rakstus un Pateicības pasniedza ekonomikas ministrs Ralfs Nemiro un Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieki  Raimonds Aleksejenko, Zaiga Liepiņa, Dzintars Kauliņš un Edmunds Valantis.

 

Ekonomikas ministrijas Atzinības rakstu par ieguldījumu Nacionālās standartizācijas sistēmas attīstībā saņēma SIA “Latvijas standarts” Standartizācijas nodaļas vadītāja Daina Sproģe.

 

Atzinības rakstu par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas uzņēmējdarbības atbalsta instrumentu un valsts atbalsta programmu izstrādē un īstenošanā saņēma Attīstības finanšu institūcijas Altum  Programmu attīstības departamenta vecākā projektu vadītāja, departamenta vadītāja vietniece Baiba Zakule.

 

Atzinības rakstu par ilggadējo teicamo sniegumu un ieguldījumu enerģētikā, īpaši siltumenerģētikā  saņēma AS “Latvenergo” TEC tehniskās vadības funkcijas Rīgas TEC-2 ražotnes vadītājs Andrejs Zihičs.

 

Atzinības rakstu par ilggadējo teicamo sniegumu un ieguldījumu hidroenerģētikā saņēma AS “Latvenergo” HES tehniskās vadības funkcijas Hidrotehnisko būvju dienesta Hidrotehnisko būvju drošuma grupas vadītāja Zoja Zēģele.

 

Atzinības rakstu par ilggadējo sniegumu un ieguldījumu saņēma AS “Latvenergo” AS  "Latvijas elektriskie tīkli" valdes priekšsēdētāja un izpilddirektore  Vita Andersone.

 

Atzinības rakstu par augstu profesionalitāti un ieguldījumu Latvijas uzņēmēju delegāciju organizēšanā izejošo tirdzniecības misiju un valsts vizīšu ietvaros saņēma Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras Ārējās tirdzniecības veicināšanas departamenta Eksporta veicināšanas nodaļas vecākā projektu vadītāja  Elīze Šulte.

 

Atzinības rakstu par augstu profesionalitāti un ieguldījumu ārvalstu investīciju projektu realizācijā Latvijā saņēma Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras Investīciju projektu departamenta Investīciju piesaistes nodaļas vecākais investīciju projektu vadītājs  Rolando Huapaija - Delgado.

 

Atzinības rakstu par ilggadēju, pašaizliedzīgu darbu un augstu profesionalitāti privatizācijas procesa virzībā saņēma AS "Publisko aktīvu pārvaldītāja Possessor" Zemes un nekustamā īpašuma departamenta vadītāja  Ausma Vilsone.

 

Atzinības rakstu par ieguldījumu un  iniciatīvu novatorisku tirgus uzraudzības metožu ieviešanā un pilnveidošanā, par ilggadēju un godprātīgu darbu saņēma Patērētāju tiesību aizsardzības centra Preču un pakalpojumu uzraudzības departamenta direktore, iestādes direktora vietniece Linda Rinkule.

 

Atzinības rakstu par profesionālo ieguldījumu un darba kvalitāti, nodrošinot grāmatvedības un finanšu procesus iestādē, par ieguldījumu RVS “Horizon” vienotās platformas ieviešanā saņēma Patērētāju tiesību aizsardzības centra Grāmatvedības un finanšu daļas vadītāja Inese Vaivode.

 

Atzinības rakstu par nozīmīgu ieguldījumu un profesionālu, pašaizliedzīgu darbu akreditācijas jomā saņēma Latvijas Nacionālā akreditācijas biroja Sertificēšanas un inspicēšanas institūciju akreditācijas nodaļas vadošais vērtētājs Jānis Rozenbahs.

 

Atzinības rakstu par ilggadēju ieguldījumu Latvijas tautsaimniecības attīstībai būtiskas makroekonomiskās statistikas nodrošināšanā, metodoloģijas pilnveidošanā un ieviešanā saņēma Centrālās statistikas pārvaldes Makroekonomiskās statistikas departamenta direktore  Dace Tomase.

 

Atzinības rakstu par nozīmīgu ieguldījumu inovatīvas metodoloģijas ieviešanā tūrisma statistikas jomā un jaunas ES izstrādātas metodoloģijas ieviešanā, novērtēšanā transporta statistikā, kas attiecas uz iedzīvotāju mobilitātes rādītāju aprēķiniem saņēma Centrālās statistikas pārvaldes Lauksaimniecības un vides statistikas departamenta Transporta un tūrisma statistikas daļas vecākā referente Dita Zemīte.

 

Atzinības rakstu par augstu profesionalitāti un nozīmīgu ieguldījumu statistikas veicināšanā saņēma Centrālās statistikas pārvaldes Statistikas datu apstrādes departamenta direktora vietniece Ilona Millere.

 

Atzinības rakstu par augstu profesionalitāti un nozīmīgu ieguldījumu statistikas attīstības veicināšanā saņēma Centrālās statistikas pārvaldes Uzņēmumu statistikas departamenta Uzņēmumu strukturālās un finanšu statistikas daļas vadītāja Ilona Kallione.

 

Atzinības rakstu par ilggadēju, pašaizliedzīgu darbu, augstu darba kvalitāti, darbu jauno speciālistu apmācībā un nozīmīgu ieguldījumu Latvijas Republikas metroloģijas nozares pilnveidošanā un attīstībā saņēma Latvijas nacionālā metroloģijas centra mērlīdzekļu Pieņemšanas sektora mēriekārtu tehniķe, metroloģijas inženiere Irēna Fedotova.

 

Atzinības rakstu par ilggadēju, pašaizliedzīgu darbu, augstu darba kvalitāti, darbu jauno speciālistu apmācībā un nozīmīgu ieguldījumu Latvijas Republikas metroloģijas nozares pilnveidošanā un attīstībā saņēma Latvijas nacionālā metroloģijas centra Liepājas verificēšanas/ kalibrēšanas vietas vadītājs Andris Ostnieks.

 

Atzinības rakstu par ilggadēju, pašaizliedzīgu darbu, augstu darba kvalitāti, darbu jauno speciālistu apmācībā un nozīmīgu ieguldījumu Latvijas Republikas metroloģijas nozares pilnveidošanā un attīstībā saņēma Latvijas nacionālā metroloģijas centra metroloģijas inženieris  Uldis Apogs.

 

Atzinības rakstu par personīgo ieguldījumu konkurences kultūras attīstīšanā saņēma Konkurences padomes priekšsēdētaja Skaidrīte Ābrama.

 

Atzinības rakstu par būtisku ieguldījumu konkurences kultūras veicināšanā un godīgas konkurences attīstībā saņēma Konkurences padomes Komunikācijas nodaļas vadītāja Paula Vilsone.

 

Ekonomikas ministrijas Pateicību par būtisku ieguldījumu uzraudzības pilnveidošanā, sniedzot neatsveramu atbalstu tiltu tehniskajā novērtējumā saņēma Būvniecības valsts kontroles biroja Kontroles departamenta Inženiertehniskās nodaļas vecākais eksperts Pēteris Gode.

 

Pateicību par būvspeciālistu sertificēšanas procesa būtisku pilnveidošanu un uzraudzības stiprināšanu  saņēma Būvniecības valsts kontroles biroja Būvspeciālistu sertificēšanas nodaļas vadītāja Maija Kavosa.

 

Pateicību par būtisku ieguldījumu  iekšējo procesu pilnveidošanā saņēma Būvniecības valsts kontroles biroja Plānošanas, analīzes un iekšējās kontroles nodaļas vadītāja Kristīne Brenca.

 

Pateicību par būvdarbu uzraudzības un ēku ekspluatācijas pieņemšanas procesa digitalizāciju  saņēma Būvniecības valsts kontroles biroja Būvniecības informācijas sistēmas departamenta  Būvniecības informācijas sistēmas attīstības nodaļas vadītājs Iļja Zapoļskihs.

 

Pateicību par nozīmīgu ieguldījumu Altum publicitātes veicināšanā un augstu profesionalitāti darba uzdevumu veikšanā saņēma Attīstības finanšu institūcijas Altum Mārketinga daļas vadītājs  Kristianam Pudanam.

 

Pateicību par ilggadējo teicamo sniegumu un ieguldījumu saņēma AS “Latvenergo” Mārketinga un klientu apkalpošanas funkcijas Kontaktu centra vadītāja Dace Zemņecka.

 

Pateicību par teicamo sniegumu un ieguldījumu uzņēmuma attīstībā saņēma AS “Latvenergo” Korporatīvās stratēģijas direktors Uģis Sarma.

 

Pateicību par sniegumu un personīgo ieguldījumu uzņēmuma attīstībā saņēma AS “Latvenergo” Enerģijas vairumtirdzniecības funkcijas Tirdzniecības daļas vadītājs Guntis Lūsis.

 

Pateicību par ilggadēju, pašaizliedzīgu darbu un augstu profesionalitāti saņēma Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras IT nodaļas vadītājs Uldis Vinklers.

 

Pateicību par ilggadēju, pašaizliedzīgu darbu un augstu profesionalitāti saņēma Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras IT nodaļas drošības pārvaldnieks Mareks Meržvinskis.

 

Pateicību par priekšzīmīgu darba izpildi un personīgo ieguldījumu aģentūras darbības nodrošināšanā saņēma Latvijas Nacionālā akreditācijas biroja Laboratoriju akreditācijas nodaļas vadošā vērtētāja Dace Puriņa.

 

Pateicību par augstu profesionalitāti un nozīmīgu ieguldījumu statistikas attīstības veicināšanā, sniedzot ieguldījumu tautas skaitīšanas rādītāju metodoloģijas izstrādē un datu sagatavošanā saņēma Centrālās statistikas pārvaldes Sociālās statistikas departamenta Sociālās statistikas datu apstrādes daļas vadītāja Ance Ceriņa.

 

Pateicību par ieguldīto darbu, izstrādājot 2021. gada tautas skaitīšanas mājokļu sadaļas datu apkopošanas metodoloģiju un sagatavojot nepieciešamo datu bāzi saņēma Centrālās statistikas pārvaldes Sociālās statistikas departamenta Sociālās statistikas datu apstrādes daļas vecākā referente Zane Matveja.

 

Atzinības rakstus par izcilu darbu saņēma vairāki Ekonomikas ministrijas darbinieki:

Enerģijas tirgus un infrastruktūras departamenta vecākā eksperte Madara Zvirgzdiņa, par nozīmīgu ieguldījumu enerģētikas projektu veicināšanai Baltijas jūras reģiona līmenī.

Ilgtspējīgas enerģētikas politikas departamenta vecākā eksperte Līga Dreijalte, par nozīmīgu ieguldījumu atjaunojamās enerģijas politikas veidošanā.

 

Inovācijas departamenta direktore Elīna Branta, par nozīmīgu ieguldījumu inovatīva IKT izglītības modeļa ieviešanā un izglītības eksportspējas veicināšanā.

 

Stratēģiskās un finanšu vadības departamenta Personāla vadības nodaļas personāla speciāliste Zaiga Muižniece, par ilggadēju, pašaizliedzīgu, uzcītīgu darbu, par atbildību un godprātību, kā arī par atsaucību un atbalstu ministrijas kolēģiem.

 

Pateicības saņēma vairāki Ekonomikas ministrijas darbinieki:

Enerģijas tirgus un infrastruktūras departamenta vecākā eksperte Ance Ansone, par nozīmīgu ieguldījumu reģionālā gāzes tirgus izveidei ar 2020. gada 1. janvāri.

 

Ilgtspējīgas enerģētikas politikas departamenta vecākā eksperte Helēna Rimša, par nozīmīgu ieguldījumu Nacionālā Enerģētikas un klimata plāna izstrādē.

 

Inovācijas departamenta Projektu attīstības nodaļas vecākais eksperts Mārtiņš Kokalis, par nozīmīgu ieguldījumu inovatīva IKT izglītības modeļa ieviešanā un izglītības eksportspējas veicināšanā.

 

ES un ārējo ekonomisko attiecību departamenta Ārējo ekonomisko attiecību nodaļas vadītāja vietniece Agnese Jaunzeme, par ārējo ekonomisko attiecību ar Baltkrieviju un Līča valstīm veicināšanu un padziļināšanu.

 

ES un ārējo ekonomisko attiecību departamenta, ES preču un pakalpojumu nodaļas vecākā referente Elīna Cielava, par pārrobežu ekonomisko aktivitāšu veicināšanu ES Vienotā tirgus ietvaros.

 

Iekšējā tirgus departamenta Konkurences, tirdzniecības un patērētāju tiesību nodaļas vadītāja vietniece Evita Kudure, par personīgo ieguldījumu normatīvā regulējuma pilnveidē noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas jomā.

 

Ekonomikas ministrijas Iekšējā tirgus departamenta Konkurences, tirdzniecības un patērētāju tiesību nodaļas vecākā referente Arta Šmukste, par personīgo ieguldījumu “Konsultē Vispirms” principa ieviešanā valsts pārvaldē.

 

Ekonomikas ministrijas Būvniecības politikas departamenta vecākais eksperts Gusts Sproģis, par iniciatīvu un personīgo ieguldījumu būvniecības kvalitātes un produktivitātes celšanā, izstrādājot Būves informācijas modelēšanas ieviešanas ceļa karti.

 

Mājokļu politikas departamenta vecākā referente Madara Brīvere, par personīgo ieguldījumu ūdens patēriņa starpību mazināšanā daudzdzīvokļu mājās un pilnveidojot ūdens patēriņa starpības sadales kārtību.

 

Ekonomikas ministrija pateicas par izcilu darbu un rezultātiem ikdienas darba pienākumu veikšanā! Ministrijas, tās padotības iestāžu un kapitālsabiedrību darbinieku apbalvošanas pasākuma fotogalerija pieejama šeit.  

 

 

 

Ekonomikas ministrijas

Sabiedrisko attiecību nodaļa

prese@em.gov.lv

Lapas informācija atjaunota:    15-11-2019