Paziņos iniciatīvas “Konsultē vispirms” uzņēmējiem atsaucīgākās uzraugošās iestādes

03-12-2019

Ir noslēdzies iniciatīvas “Konsultē vispirms” principa ieviešanā iesaistīto uzraugošo iestāžu 2019. gada darbības novērtējums un š.g. 4. decembrī godināsim uzņēmējiem atsaucīgākās uzraugošās iestādes.

 

Atsaucīgākajām iniciatīvas „Konsultē vispirms” iestādes tiks godinātas sešās nominācijās, akcentējot iestāžu saspēli un sadarbību ar uzņēmējiem, gan arī komandu sacensību garu.

 

 

Atbilstoši izstrādātajai metodoloģijai „Konsultē vispirms” principa ieviešana tika vērtēta 22 uzraugošajās iestādēs četros posmos - aptaujājot iestāžu klientus un iestāžu darbiniekus, kā arī veicot iestāžu pašnovērtējumu un ekspertu novērtējumu. Valsts iestāžu klienti un darbinieki tika aptaujāti telefoniski un elektroniski, lai noskaidrotu viņu viedokli par principa “Konsultē vispirms” ievērošanu iestāžu ikdienas darbā. Līdztekus tam katra iesaistītā iestāde veic pašnovērtējumu un tiek vērtēta no ekspertu puses, tādējādi iegūstot visaptverošu skatījumu uz “Konsultē vispirms” principa ieviešanas efektivitāti. Apkopotie rezultāti iestādei dos iespēju izvērtēt padarīto, kā arī saņemt individuālas rekomendācijas, kā pilnveidot un uzlabot iestādes darbu ar klientiem.

 

Plašsaziņas līdzekļu ievērībai!

 

Iniciatīvas „Konsultē vispirms” apbalvošanas pasākumā aicinām piedalīties arī plašsaziņas līdzekļu pārstāvjus. Dalībai pasākumā aicinām pieteikties Ekonomikas ministrijas Sabiedrisko attiecību nodaļā, zvanot pa tālruni 67013193 vai rakstot uz e-pastu: prese@em.gov.lv. Pasākums notiks š.g. 4. decembrī plkst. 15.00, AS “Latvenergo” sporta zālē, Pulkveža Brieža iela ielā 12, Rīgā (ieeja no Mednieku ielas). Lūgums līdzi ņemt maiņas sporta apavus vai brīvā laika apavus.

 

Informējam, ka pasākums būs publisks, un tajā tiks veikta fotografēšana un videofilmēšana. Fotogrāfijas un videomateriāli tiks izmantoti pasākuma publicitātei, popularizēšanai un sabiedrības informēšanai par to.

 

Kā zināms, iniciatīva “Konsultē vispirms” tika uzsākta 2017. gadā ar vīziju radīt izcilu uzņēmējdarbības vidi Latvijā, kur prioritāte ir uz klientu orientēta valsts pārvalde. Iniciatīvas mērķis ir nodrošināt labāku sadarbību starp uzraugošajām iestādēm un uzņēmējiem, uzsverot, ka iestāžu galvenais pienākums ir būt uzticamiem palīgiem un sadarbības partneriem, nodrošinot, ka uzņēmēji zina un izprot savus pienākumus. Līdz ar to uzraugošās valsts iestādes ir uzsākušas apjomīgu darbu, lai veicinātu pārmaiņas valsts pārvaldes un uzņēmumu sadarbībā. Lai izvērtētu “Konsultē vispirms” ieviešanas progresu un identificētu jomas, kurās nepieciešami pilnveidojumi, Ekonomikas ministrija 2018. gadā izstrādāja novērtējuma instrumentu un reizi gadā vērtē iestāžu atbilstību principam “Konsultē vispirms”. Vairāk informācijas par “Konsultē vispirms” iniciatīvu var iegūt Ekonomikas ministrijas tīmekļa vietnē.

 

 

Ekonomikas ministrijas

Sabiedrisko attiecību nodaļa

prese@em.gov.lv

67013193

 

 

Lapas informācija atjaunota:    03-12-2019