2019. gadā valsts atbalsts atcelts 21 OIK elektrostacijai, ļaujot valstij ietaupīt aptuveni 31,5 miljonus EUR

23-01-2020

“2019. gadā Ekonomikas ministrija būtiski pastiprinājusi to elektrostaciju kontroli, kurām piešķirtas obligātā iepirkuma tiesības. Arī AS “Enerģijas publiskais tirgotājs” pabeidzis visas obligātā iepirkuma sistēmā darbojošos elektrostaciju klātienes pārbaudes. Šo visu pārbaužu rezultātā 2019. gada laikā elektroenerģijas obligātā iepirkuma tiesības atceltas 21 elektrostacijai, kas ļāvis novērst iespējamo OIK kopējo izmaksu pieaugumu turpmākajos 10 gados par aptuveni 31,5 milj. EUR. Vienlaikus virknei elektrostaciju samazināts obligātā iepirkuma ietvaros iepērkamās elektroenerģijas apjoms,” vērtējot pērnā gada paveikto elektrostaciju kontrolē, uzsver ekonomikas ministrs Ralfs Nemiro.

 

“Elektrostaciju rūpīga kontrole turpināsies arī šogad. Kā zināms, enerģētikas sektora uzraudzību no šā gada veiks Būvniecības valsts kontroles birojs, kas paralēli dokumentu kontrolei iecerējis veikt vismaz 50 elektrostaciju klātienes pārbaudes,” norāda ministrs.

 

2019. gadā Ekonomikas ministrija veica sekojošas pārbaudes:

 • gada pārskatu iesniegšanas pārbaudi;
 • gada pārskatiem pievienoto 104 auditoru ziņojumu pārbaudi;
 • visiem komersantiem 2 reizes nodokļu nomaksas pārbaudi;
 • visu elektrostaciju uzstādīto jaudu atbilstības pārbaudi;
 • visu elektrostaciju gada pārskatos norādīto datu par nodoto un iepirkto enerģiju atbilstības pārbaudi, elektrostaciju pašpatēriņa uzskaites pārbaudi;
 • ministrijas kontroles grupa veica 4 klātienes pārbaudes elektrostacijās;
 • izskatīja 119 AS “Enerģijas publiskais tirgotājs” pārbaužu protokolus;
 • izskatīja 59 būvju ekspluatācijas noteikumu ievērošanas pārbaužu aktus, analizēja darba aizsardzības un vides aizsardzības prasību ievērošanas pārbaužu rezultātus.

 

Papildus 22 elektrostacijām veikta pārkompensācijas izvērtēšana, pieņemti 8 lēmumi pārkompensācijas novēršanai. Tāpat pieņemti 58 lēmumi par elektrostacijām noteiktā elektroenerģijas obligātā iepirkuma apjoma samazināšanu, kā rezultātā elektroenerģijas obligātā iepirkuma apjoms samazināts par 79 328 MWh gadā.

 

AS “Enerģijas publiskais tirgotājs” klātienes pārbaužu rezultātā komersantiem izteikti 196 brīdinājumi, t.sk.:

 • 56 – par nodokļu parādu nenomaksāšanu;
 • 32 –  par būvniecības vai būvju ekspluatācijas prasību neievērošanu;
 • 29 – par pārkāpumiem darba drošības jomā;
 • 24 - enerģētikas prasību neievērošanu (nav izvietotas shēmas);
 • 23 – par gada pārskatu neiesniegšanu noteiktajā termiņā;
 • 13 – par elektroenerģijas pašpatēriņa nenodrošināšanu;
 • 11 – par koģenerācijas stacijā uzstādīto mērlīdzekļu vai mēraparātu sistēmu neatbilstību noteiktajām prasībām;
 • 6 – par vides prasību neievērošanu;
 • 2 – par līgumā ar publisko tirgotāju norādītās elektriskās jaudas neatbilstību elektriskajai jaudai, kas pieslēgta sistēmas operatora tīklam.

 

Samazinot kopējo OIK izmaksu pieaugumu turpmākajam 10 gadu periodam par aptuveni 31,5 miljoniem EUR, 2019. gadā elektroenerģijas obligātā iepirkuma tiesības atceltas 21 elektrostacijai, t.sk:

 • 6 – pēc komersanta iesnieguma par atteikšanos no obligātā iepirkuma tiesībām;
 • 4 – par gada pārskatu neiesniegšanu;
 • 3 – par nodokļu parādu nenomaksāšanu pēc brīdinājuma noteiktajā termiņā;
 • 2 –  par koģenerācijas stacijā uzstādīto mērlīdzekļu vai mēraparātu sistēmu neatbilstību noteiktajām prasībām;
 • 2 - par būvju ekspluatācijas noteikumu neievērošanu;
 • 2  - nav uzsākta ražošana (nav noslēgts līgums ar EPT);
 • 1 - par pašpatēriņa nenodrošināšanu;
 • 1 – par vides prasību neievērošanu.

 

Nodokļu parādu pārbaužu rezultātā lielākā daļa no brīdinātajiem komersantiem minētos nodokļu parādus jau ir dzēsuši, un valsts budžetā ir ieskaitījuši vairāk kā 87 tūkstošus EUR, kā arī, ņemot vērā ieviesto nodokļu pārbaudes mehānismu, komersanti vairs neuzkrāj lielus nodokļu parādus pret valsti.

 

No 328 elektrostacijām, kurām bija pienākums iesniegt elektrostacijas principālo elektriskā pieslēguma shēmu, noteiktajā termiņā (līdz 2019.gada 1.jūnijam) tās iesniedza 316 elektroenerģijas ražotāji; 134 komersantu iesniegtās elektrostaciju principiālās elektrisko pieslēgumu shēmas tika atzītas par neatbilstošām noteiktajām prasībām. Līdz 2019.g. beigām par atbilstošām atzītas 320 shēmas, 6 elektrostacijas joprojām nav iesniegušas elektrostaciju principiālās elektrisko pieslēgumu shēmas un iepirkums obligātā iepirkuma ietvaros šīm stacijām ir apturēts.

 

2019. gada beigās elektroenerģija obligātā iepirkuma ietvaros tika iepirkta no 330 elektrostacijām, 5 elektrostacijas saņem garantēto maksu par jaudu. Vienlaikus 10 dabasgāzes koģenerācijas stacijām 2019. gadā beidzās atbalsta periods.

 

 

Ekonomikas ministrijas

Sabiedrisko attiecību nodaļa

prese@em.gov.lv

 

Lapas informācija atjaunota:    23-01-2020